Strona głównaKLASYFIKACJA ZASOBÓW HISTORYCZNYCH
(obejmujących okres od najstarszych wzmianek o Sierpcu do 1945r.)
PRACOWNI DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC

PH I - Historia Sierpca i Ziemi Sierpeckiej - informacje i opracowania syntetyczne.

PH II - Historia Sierpca i Ziemi Sierpeckiej - faktografia z podziałem na okresy w dziejach.

PH III -Dziedzictwo kulturowe - zabytki kultury materialnej, miejsca pamięci historycznej i kulturowej, pomniki przyrody.

PH IV - Archeologia Ziemi Sierpeckiej i Mazowsza.

PH V - Władze lokalne.

PH VI - Kultura i nauka.

PH VII - Oświata.

PH VIII - Sport.

PH IX - Sądownictwo. Prawodawstwo.

PH X - Urzędy, instytucje.

PH XI - Prasa.

PH XII - Organizacje i stowarzyszenia.

PH XIII - Medycyna i lecznictwo.

PH XIV - Kościoły i związki wyznaniowe na terenie Sierpca i powiatu sierpeckiego.

PH XV - Cmentarze (w tym wojskowe).

PH XVI - Szlachta i ziemiaństwo Ziemi Sierpeckiej.

PH XVII - Gospodarka. Rzemiosło. Usługi. Zakłady Pracy. Przedsiębiorstwa.

PH XVIII - Biografie mieszkańców Sierpca i Ziemi Sierpeckiej.

PH XIX - Judaica.

PH XX - Ikonografia Sierpca i Ziemi Sierpeckiej.

PH XXI - Kartografia.

PH XXII - Infrastruktura Sierpca i Ziemi Sierpeckiej (architektura, zabudowa, budynki, układ przestrzenny, ulice itp).

PH XXIII - Symbole miasta, herby, pieczęcie (Sierpc i miejscowości z terenu powiatu sierpeckiego).

PH XXIV - Wydarzenia, uroczystości.

PH XXV - Lokalne nazewnictwo miejsc, budynków itp.

PH XXVI - Lokalne legendy, przekazy, podania itp.

PH L - Historia Mazowsza do 1945 r.

PH C - Bibliografia opisowa (do 1945 r.).

KLASYFIKACJA
ZASOBÓW WSPÓŁCZESNYCH
(obejmujących okres od 1945r. do chwili obecnej)
PRACOWNI DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC

PW I - Dzieje Sierpca i Ziemi Sierpeckiej po 1945 r. - informacje i opracowania ogólne.

PW II - Władze samorządowe Sierpca, powiatu i gmin powiatu sierpeckiego.

PW III- Urzędy, instytucje.

PW IV- Organizacje, stowarzyszenia.

PW V - Kultura i nauka - instytucje prowadzące działalność kulturalną i naukową.

PW VI - Kultura i nauka - twórczość artystyczna i intelektualna, działalność naukowa mieszkańców Sierpca i Ziemi Sierpeckiej.

PW VII - Kultura i nauka - formy działalności kulturalnej.

PW VIII - Oświata.

PW IX - Sport.

PW X - Medycyna i lecznictwo.

PW XI - Sądownictwo. Prawodawstwo.

PW XII - Kościoły i związki wyznaniowe na terenie Sierpca i powiatu sierpeckiego.

PW XIII - Cmentarze (w tym wojskowe).

PW XIV - Działalność polityczna.

PW XV - Gospodarka. Rzemiosło. Usługi. Zakłady Pracy. Przedsiębiorstwa.

PW XVI - Turystyka. Agroturystyka.

PW XVII - Mieszkalnictwo.

PW XVIII - Handel.

PW XIX - Gastronomia.

PW XX - Rynek pracy.

PW XXI - Inwestycje, projekty.

PW XXII - Transport, drogownictwo.

PW XXIII - Pożarnictwo.

PW XXIV - Bankowość.

PW XXV - Biografie mieszkańców Sierpca i Ziemi Sierpeckiej.

PW XXVI - Dziedzictwo kulturowe - zabytki kultury materialnej, miejsca pamięci historycznej i kulturowej, pomniki przyrody.

PW XXVII - Ikonografia Sierpca i Ziemi Sierpeckiej.

PW XXVIII - Kartografia.

PW XXIX - Infrastruktura Sierpca i Ziemi Sierpeckiej (architektura, zabudowa, budynki, układ przestrzenny, ulice itp.).

PW XXX - Symbole miasta, herby, pieczęcie (Sierpc i miejscowości z terenu powiatu sierpeckiego).

PW XXXI - Wydarzenia, uroczystości.

PW XXXII - Lokalne nazewnictwo miejsc, budynków itp.

PW XXXIII - Lokalne przekazy, podania itp.

PW L - Historia Mazowsza po 1945 r..

PW C - Bibliografia opisowa (po 1945r.).