Tabela Główna

Tytuł Skrót treści Zasób/zasoby w którym jest wykorzystany Sygnatura Miniaturka Pozostałe załączniki
Świadectwo szkolne za rok szkolny 1933/34 - Mendel Koniec.

- Świadectwo szkolne nr 122 za rok szkolny 1933/34 - Mendel Koniec.
- Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”.
- Świadectwo w języku polskim i hebrajskim.
- Nazwisko opiekunki: Zyna Bachrachówna.
- Podpis Kierownika szkoły: I.Rosenblum.
- Informacje nt.: Mendel Koniec [Menachem Knaan]
- Widoczna pieczęć szkoły.
- Świadectwo wydane dn. 15.06.1934 r.

PH VII, PH XII, PH XIX, PH XVIII, PH XXIII, PH XXV PDDS000001
PDDS000001.1
Świadectwo szkolne za rok szkolny 1934/35-Mendel Koniec.

- Świadectwo szkolne nr 122 za rok szkolny 1934/35-Mendel Koniec.
- Pieczątki: Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”.
- Świadectwo w języku polskim i hebrajskim.
- Nazwisko wychowawczyni oddziału: mgr R.Bleżowska-Rozenblum.
- Podpis kierownika szkoły: I.Rosenblum.
- Informacje nt.: Mendel Koniec [Menachem Knaan].
- Świadectwo wydane 15.06.1935 r.

PH VII, PH XII, PH XIX, PH XVIII, PH XXIII, PH XXV PDDS000002
PDDS000002.1
Świadectwo szkolne za rok szkolny 1935/36-Mendel Koniec.

- Świadectwo szkolne nr 121 za rok szkolny 1935/36-Mendel Koniec.
- Pieczątki: Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”.
- Świadectwo w języku polskim i hebrajskim.
- Nazwisko wychowawczyni oddziału: M.Gejfmanówna.
- Podpis kierowniczki szkoły: P.Wołkun.
- Informacje nt.: Mendel Koniec [Menachem Knaan]
- 23.02.1936 r.

PH VII, PH XII, PH XIX, PH XVIII, PH XXIII, PH XXV PDDS000003
PDDS000003.1
Plan Sierpca z XIX w.

Plan Sierpca z XIX w.

PH XXI, PH XXII PDDS000004
PDDS000004
Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1320/3, 1320/4, 1320/5. 2005 r.

- Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1320/3, 1320/4, 1320/5.
- Wg Związku Gmin znajdowała się tam szkoła hebrajsko-polska, w której mieściła się ochronka dla dzieci (w rzeczywistości: Koedukacyjna Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”).
- Zarządzenie z dnia 20.04.2005 r.
- Widoczna pieczątka: Członek Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich mgr Jerzy Chmielarski.

PH III, PH VII, PH XII, PH XIV, PH XIX, PH XXII, PH XXV, PW IV, PW XI, PW XII, PW XXIX, PW XXVIII PDDS000005
PDDS000005.1
Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

- Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1144/5, 1444/6, (wg Związku Gmin znajdował się tam budynek religijnej szkoły żydowskiej dla dziewcząt, w której mieścił się dom modlitwy [w rzeczywistości: Szkoła Powszechna nr 2].
- Zarządzenie z dn., 20.04.2005 r.
- Widoczna pieczątka: Członek Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich mgr Jerzy Chmielarski.

PH III, PH VII, PH XIX, PH XXII, PW IV, PW XI, PW XII, PW XXIX, PW XXVIII PDDS000006
PDDS000006.1
Drzewo genealogiczne żydowskiej rodziny Koniec-Taca.

- Drzewo genealogiczne żydowskiej rodziny Koniec-Taca.
- Zaznaczeni członkowie rodziny, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

PH XIX, PH XVIII PDDS000007
PDDS000007
Grób-Szlomo Josef Taca.

- Fotografia przy grobie Szlomo Josef Taca.
- Na zdjęciu: Iska Taca, Evelin Weiss, Mosze Taca, Sara Taca, Mordechaj (Mosze) Wimberg.

PH XIX, PH XV, PH XVIII PDDS000008
PDDS000008
Szlomo Koniec w drodze do szkoły.

- Szlomo Koniec w drodze do szkoły.
- Uczęszczał do Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut".

PH VII, PH XII, PH XIX, PH XVIII, PH XXV PDDS000009
PDDS000009
Paszport - Salomon Taca.

- Paszport: Salomon Taca (Tacz?) [Szlomo Josef Taca (Tacz?)].
- Paszport nr 38309/9.
- Widoczne dwie pieczątki Kaiserlich Deutsche Zivilverwaltung Płock (administracja cywilna Cesarstwa Niemieckiego w Płocku).

PH L, PH X, PH XIX, PH XVIII PDDS000010
PDDS000010.1
PDDS000010.2