PH XIII

- Metryka urodzenia wydana w Sierpcu 17 kwietnia 1943 r.

- Metryka urodzenia Wincentego Ciarkowskiego wydana w czasie okupacji niemieckiej w Sierpcu 17 kwietnia 1943 r.
- Wincenty Ciarkowski urodzony w Miłobędzynie 13 stycznia 1900 r. syn Stanisława i Heleny Dziębak.
- Metryka zawiera ówczesną pieczątkę parafii sierpeckiej diecezji płockiej oraz niemiecką pieczątkę urzędową.

PDDS001329