PH XV

Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadusza Kościuszki i Rypińskiej.

- Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadeusza Kościuszki i Rypińskiej.
- Słabo widoczna pieczęć zakładu fotograficznego: M. Gurfinklówna, ul. Piastowska 7.
- Pocztówka sprzed II wojny światowej.

PDDS000133.1

Rodzina przy grobie Haja Taca (matki Iski Taca).

- Fotografia rodzinna przy grobie Haja Taca (matki Iski Taca).
- Na zdjęciu: Mosze Taca, Evelin Weiss, Mordechaj (Mosze) Wimber, Iska Taca, Sara Weiss.

PDDS000025

Grób-Szlomo Josef Taca.

- Fotografia przy grobie Szlomo Josef Taca.
- Na zdjęciu: Iska Taca, Evelin Weiss, Mosze Taca, Sara Taca, Mordechaj (Mosze) Wimberg.

PDDS000008