PH XX

Słup żydowski w Sierpcu, rysunek z 1896 roku + informacje.

- Słup żydowski w Sierpcu, rysunek z 1896 r.
- Słup wybudowany kosztem gminy żydowskiej w roku 1739 na mocy wyroku Trybunału Koronnego w Piotrkowie.
- widoczna lokalizacja słupa obok tzw. "Kamienicy", ul. 11 Listopada / Podgórna.
- rysunek z: Wędrowiec. Pismo Tygodniowe Ilustrowane, nr 40, 1896.
- data na rysunku: 26 czerwiec 1896 r.
- autor rysunku: Grzegorz Worobjew
- nazwa Sierpca zapisana na rysunku: Sierpec
- autor artykułu: Grzegorz Worobjew

Skan przesłany przez: Antykwariat-BiSS, Bożena i Sławomir Stachyra z Lublina, w dniu 9 V 2011r.

PDDS000573.1

Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadusza Kościuszki i Rypińskiej.

- Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadeusza Kościuszki i Rypińskiej.
- Słabo widoczna pieczęć zakładu fotograficznego: M. Gurfinklówna, ul. Piastowska 7.
- Pocztówka sprzed II wojny światowej.

PDDS000133.1

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.

- Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Fotografia z okresu międzywojennego.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000486

Widok na klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.

- Widok na klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Fragment ul. 3-go Maja - obecnie ul. Wojska Polskiego.
- Fotografia wykonana w okresie międzywojennym.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000485

Widok na klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.

- Widok na klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Fotografia wykonana z ul. 3-go Maja - obecnie ul. Wojska Polskiego.
- Fotografia wykonana w okresie międzywojennym.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000484

Budynek dworca PKP w Sierpcu.

- Budynek dworca PKP w Sierpcu.
- Data budowy 30.06.1924 r.

PDDS000482

Widok na ul. Schenkenstrasse, obecnie ul. Księcia Wacława.

- Fotografia z pocztówki z okresu II wojny światowej;
- Podpisana jako Schenkenstrasse;
- w latach PRL ul. 3-Maja;
- obecnie ul. Księcia Wacława.

PDDS000480

Zabudowa przy obecnym zbiegu ulic Piastowskiej z Płocką.

- Zabudowa przy obecnym zbiegu ulic Piastowskiej z Płocką.
- Pierwszy budynek od lewej (ul. Piastowska 8) wpisany do rejestru zabytków. Nr 253/1526/75 W. 22.05.1975 r. Obecnie budynek nie istnieje, spłonął w lutym 2001 r. W jego miejscu wybudowano sklep odzieżowy "Kontusz".
- Fotografia z okresu międzywojennego.

PDDS000479

Sierpecka cerkiew prawosławna wybudowana w latach 1884-1887.

- Sierpecka cerkiew prawosławna wybudowana w latach 1884-1887 wg. projektu architekta Józefa Górskiego. Budowa świątyni była potrzebna z powodu ulokowania w Sierpcu stałego garnizonu rosyjskiego (rosyjskie koszary znajdowały się przy ul. Piastowskiej). Cerkiew była jedną z ładniejszych i okazalszych na północnym Mazowszu. Nabożeństwa odprawiane były w niej do około 1915 r. Od tego czasu cerkiew popadała w ruinę i ulegała coraz to częstszym dewastacjom. Świątynia posiadała dwie kopuły, które rozebrano w 1917 r.
- Obecnie w miejscu cerkwi mieści się Sąd Rejonowy w Sierpcu.

PDDS000412

Wnętrze nieistniejącej, sierpeckiej synagogi.

- Wnętrze nieistniejącej, sierpeckiej synagogi.
- Synagoga została zbudowana przed rokiem 1858.
- Podpalona przez Niemców w nocy 28/29 września 1939 r.: "W drugą noc Kuczek, z czwartku na piątek".

PDDS000390

Fotografia nieistniejącej, sierpeckiej synagogi znajdującej się u wylotu dzisiejszej ul. Żwirki i Wigury, przy skrzyżowaniu z ul. 11 listopada.

- Fotografia nieistniejącej, sierpeckiej synagogi znajdującej się u wylotu dzisiejszej ul. Żwirki i Wigury, przy skrzyżowaniu z ul. 11 listopada.
- Synagoga została zbudowana przed rokiem 1858.
- Podpalona przez Niemców w nocy 28/29 września 1939 r.: "W drugą noc Kuczek, z czwartku na piątek".

PDDS000389

Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego.

- Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego (obecnie na Placu Kardynała Wyszyńskiego).
- Fotografia z okresu międzywojennego.
- Budynek ratusza wpisany do rejestru zabytków. Nr 150/599/62 W. 04.04.1962 r.

DDS000308

Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego.

- Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego).
- Fotografia z okresu międzywojennego.
- Widoczne są nieistniejące już budynki.
- Zdjęcie wykonane podczas uroczystości miejskich. Widoczne są symbole państwowe i stanice kościelne, lecz trudno określić charakter uroczystości.
- Budynek ratusza wpisany do rejestru zabytków. Nr 150/599/62 W. 04.04.1962 r.

PDDS000306

Widok na ul. 3-Maja i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

- Widok na ul. 3-Maja (obecnie ul. Wojska Polskiego) i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
- Pocztówka pochodzi z okresu międzywojennego.

PDDS000305

Plac Józefa Piłsudskiego.

- Plac Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego)
- Fotografia wykonana jest z pocztówki.
- Pochodzi z okresu okupacji niemieckiej na co wskazuje niemieckie nazewnictwo widoczne na szyldach np: Apethike (Apteka).

PDDS000304

Widok na Plac Józefa Piłsudskiego. 1935 r.

- Widok na Plac Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego)
- Fotografia wykonana z balkonu sierpeckiego ratusza.
- Jeden z istniejących opisów przedstawia fotografię jako: Związek Strzelecki w hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu w dniu jego imienin. 1935 r.

PDDS000303

Widok z balkonu siedziby ówczesnego starostwa powiatowego.

- Widok z balkonu siedziby starostwa powiatowego (obecnie w budynku tym mieści się siedziba Sądu Rejonowego w Sierpcu).
- Widok na obecny park im. Janusza Korczaka.
- Fotografia wykonana w latach 1926-1939.

PDDS000301

Plac Józefa Piłsudskiego. 1935 r.

- Plac Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego).
- Fotografia wykonana z balkonu sierpeckiego ratusza.
- Jeden z istniejących opisów przedstawia fotografię jako: Związek Strzelecki w hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu w dniu jego imienin. 1935 r.

PDDS000300

Sierpecki Dom Kultury w czasie budowy.

- Zdjęcie sierpeckiego Domu Kultury podczas budowy.
- Fotografia wykonana pod koniec lat 30. XX w.

PDDS000299

Szkic przedstawiający targ rybny w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej (dziś zabudowa stacji benzynowej CPN). 1996 r.

- Szkic przedstawiający targ rybny w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej (dziś zabudowa stacji benzynowej CPN)
- Szkic rysunkowy pochodzi z publikacji: Antoniego Jankowskiego "Sierpeckie Niezapominajki", rok wydania 1996.
- Autorem jest Tadeusz Osiński.
- Strona w publikacji: 98.

PDDS000151

Szkic dawnej dzielnicy żydowskiej przy ul. Żwirki i Wigury. 1996 r.

- Szkic dawnej dzielnicy żydowskiej przy ul. Żwirki i Wigury.
- Pochodzi z: Antoni Jankowski, "Sierpeckie Niezapominajki", 1996, s. 95.
- Autor szkicu: Tadeusz Osiński.

PDDS000150

Pocztówka przedstawiająca sierpecki kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Okres międzywojenny.

- Pocztówka przedstawiająca sierpecki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Okres międzywojenny.
- Nakład księgarni A. Włoczkowskiego w Sierpcu.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000130.1

Pocztówka z widokiem na ul. 3-Maja. 1941 r.

- Pocztówka z widokiem na ul. 3-Maja (obecnie ul. Wojska Polskiego).
- Widok na kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.
- Pocztówka wykonana przed majem 1941 r.

PDDS000053

Kościół pw. św. Ducha wraz z plebanią, zdjęcie z pocz. XX w.

- Kościół pw. św. Ducha wraz z plebanią, zdjęcie z pocz. XX w.
- Pocztówka z początku XX w.
- Widoczny jest rosyjski żołnierz.

PDDS000049