PH XXI

Plan Sierpca z 1870 r.

- Plan Sierpca z 1870 r.

PDDS000343

Pomiar dla młyna wodnego na rzece Skrwie w majątku „Kwaśno”. → Informacje dot. młyna wodnego m. Kwaśno. → Dane techniczne, część opisowa, rysunki techniczne, rysunki sytuujące młyn w terenie. 1926 r.

- Pomiar dla młyna wodnego na rzece Skrwie w majątku „Kwaśno”.
- Informacje dotyczące młyna wodnego majątku "Kwaśno".
- Dane techniczne, część opisowa, rysunki techniczne, rysunki sytuujące młyn w terenie.
- Informacje dotyczące zabudowań młynarskich w Kwaśnie.
- Plan sytuacyjny w skali 1:1000 - budynki oraz rzeka w terenie.
- Mapa w skali 1:100 000 - zlewnia rzeki Skrwy.
- Wydane przez Krajowe Towarzystwo Melioracyjne w Warszawie, dn. 27.10.1926 r.

PDDS000033.1

Plan Sierpca z 1938 r.

- Plan Sierpca z 1938 r.

PDDS000028

Plan Sierpca z XIX w.

Plan Sierpca z XIX w.

PDDS000004