PW IV

- Premiera przedstawienia "Wesele Sierpeckie". 1961 r.

- Premiera przedstawienia "Wesele Sierpeckie" w Powiatowym Domu Kultury w Sierpcu.
- 7 lipiec 1961 r.

PDDS001332.1

- Widok na schody i dzwonnicę kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Lata 60. XX w.

- Widok na schody i dzwonnicę kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Lata 60. XX w.

PDDS001317

- Pamiątka z kursu krawców sierpeckich z 1956 r.

- Pamiątka z kursu krawców sierpeckich. Fotografia wykonana 10 marca 1956 r.
- W pierwszym rzędzie od dołu po lewej stronie Krasiński Józef, trzeci Pikulski.
- Na fotografii również Zenon Wochowski, Jankowski.

PDDS001311.1

- Grupa motocyklistów na stadionie miejskim w Sierpcu.

- Grupa motocyklistów sierpeckich na płycie stadionu miejskiego. Lata 60. XX w.
- Wśród motocyklistów trzeci od lewej Wojciech Wąsala.
- W tle widoczny dom Państwa Wysockich, po prawej stronie dom Państwa Śramskich, zaś po lewej stronie kamienica przy ulicy Armii Czerwonej (obecnie Piastowskiej).

PDDS001310

Liceum Ekonomiczne im. Zygmunta Wolskiego. Lata 70-te XX w.

- Korytarz w Liceum Ekonomicznym w Sierpcu - obecnie (2014 r.) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
- W budynku tym mieściło się wówczas Liceum Ekonomiczne im. Zygmunta Wolskiego oraz Technikum i Zasadnicza Szkoła Przemysłu Spożywczego im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
- Na fotografii widoczny jest zawieszony na ścianie szyld ZMS (Związku Młodzieży Socjalistycznej) z podobizną Włodzimierza Lenina.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS001187

Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Izba harcerska w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS001174

Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Izba harcerska w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS001171

Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Izba harcerska w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS001166

Liga Obrony Kraju przy ul. Wiosny Ludów. Lata 70-te XX w.

- Budynek murowany, parterowy przy ul. Wiosny Ludów.
- W budynku tym znajdowała się siedziba LOK (Ligi Obrony Kraju), a w późniejszym okresie Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo- Budowlanego.
- Na bocznej ścianie domu widoczny szyld zrobiony przez dekoratora Andrzeja Kogowskiego o treści: LOK. Młodzież - Technika - Sporty Obronne.
- Obecnie (2014 r.) obiekt nie istnieje. Na jego miejsce powstały dwu i trzypiętrowe budynki w zabudowie szeregowej z parterem przeznaczonym na cele usługowo-handlowe.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds001081p.jpg

Domu Kultury ZNP przy ul. Edwarda Tułodzieckiego 9 (po 1990 r. ul. Braci Tułodzieckich). Lata 70-te XX w.

- Będący w budowie gmach przy ul. Edwarda Tułodzieckiego 9 (po 1990 r. ul. Braci Tułodzieckich).
- W budynku tym mieścił się Dom Kultury ZNP (tzw. Dom Nauczyciela).
- Obecnie znajduję się tu także stanica Hufca ZHP w Sierpcu, biura, towarzystwo ubezpieczeniowe PZU.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds001067.jpg

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Wiejsko - Gminny Komitet w Sierpcu przy ul. Armii Czerwonej 9 (po 1990 r. ul. Piastowskiej). Lata 70-te XX w.

- Murowany, parterowy dom z poddaszem przy ul. Armii Czerwonej 9 (po 1990 r. ul. Piastowskiej).
- Ówcześnie mieściło się w nim Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Wiejsko - Gminny Komitet w Sierpcu.
- Obecnie (2014 r.) w budynku mieści się sklep z artykułami wykończeniowym- P.H.U.P. „Kwadrex” Janusz Ziemło oraz zakład fotograficzny Wioletty Jarkowskiej.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70. XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000870.jpg

Budynek przy ul. Mikołaja Kopernika 8. Lata 70-te XX w.

- Tył murowanego, dwupiętrowego budynku w stanie surowym zamkniętym przy ul. Mikołaja Kopernika 8.
- W budynku tym mieściła się siedziba LOK - Ligi Obrony Kraju.
- Obecnie (2014 r.) siedziba Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds000771.jpg

Budynek przy ul. Mikołaja Kopernika 8. Lata 70-te XX w.

- Murowany, dwupiętrowy budynek w stanie surowym, zamkniętym przy ul. Mikołaja Kopernika 8.
- W budynku tym mieściła się siedziba LOK - Ligi Obrony Kraju - obecnie (2014 r.) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds000768.jpg

Budynek przy ul. Mikołaja Kopernika 8. Lata 70-te XX w.

- Murowany, dwupiętrowy budynek w stanie surowym, zamkniętym przy ul. Mikołaja Kopernika 8.
- W budynku tym mieściła się siedziba LOK - Ligi Obrony Kraju - obecnie (2014 r.) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds000767.jpg

Widok na Plac Zygmunta Wolskiego (po 1990 r. Placu Fryderyka Chopina). Lata 70-te XX w.

- Park przy Placu Zygmunta Wolskiego (po 1990 r. Placu Fryderyka Chopina) - obecnie (2014 r.) Park im. Tadeusza Paciorkiewicza.
- Na pierwszym planie widoczne szyldy przedstawiające: produkcję eksportową, osiągnięcia z zakresu lesistości powiatu, plony czterech zbóż, obsadę zwierząt na 100 ha użytków rolnych, osiągnięcia KR i KGW (Kółek Rolniczych i Kółek Gospodyń Wiejskich).
- W tle fotografii widoczny amfiteatr, tzw. "muszla koncertowa".
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000655.jpg

Budynek przy Placu Zygmunta Wolskiego 13 (po 1990 r. Placu Fryderyka Chopina). Lata 70-te XX w.

- Murowany, parterowy budynek z poddaszem przy Placu Zygmunta Wolskiego 13 (po 1990 r. Placu Fryderyka Chopina).
- W budynku tym mieściła się ówcześnie i mieści nadal siedziba Caritas oraz salka katechetyczna.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds000644.jpg

Biuro CZSP przy ul. Karola Świerczewskiego 11 (po 1990 r. ul. Armii Krajowej). Lata 70-te XX w.

- Murowany, parterowy dom z poddaszem przy ul. Karola Świerczewskiego 11 (po 1990 r. ul. Armii Krajowej).
- W budynku tym mieściło się biuro CZSP (Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy) a także pralnia.
- Przed budynkiem widoczny szyld stojący z godłem PRL i napisem: "Socjalizm, pokój, praca, dobrobyt".
- Obecnie (2014 r.) budynek przebudowany, mieści się w nim restauracja „Oaza Bis”.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds000619.jpg

Bloki mieszkalne przy ul. Karola Świerczewskiego 6 i 8. Lata 70-te XX w.

- Bloki mieszkalne, piętrowe, jedno i trzy klatkowe przy ul. Karola Świerczewskiego 6 i 8 (po 1990 r. ul. Armii Krajowej).
- Widoczny jest motorower marki ZZR, model Komar.
- W okresie II wojny światowej dom mieszkalny dla niemieckich urzędników, wybudowany przez firmę „Giwald”.
- Obecnie (2014 r.) 1-sza klatka (nr 6) jest częścią mieszkalną, środkowa (8a) mieści Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Sierpcu oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, natomiast trzecia (nr 8b) Internat Zespołu Szkół nr 1 Jose de San Martin, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu oraz TKKF Ognisko „Kubuś” w Sierpcu.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000608.jpg

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 przy ul. Karola Świerczewskiego 1 (po 1990 r. ul. Armii Krajowej). Lata 70-te XX w.

- Blok piętrowy, trzy klatkowy przy ul. Karola Świerczewskiego 1 (po 1990 r. ul. Armii Krajowej).
- Siedziba Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4. W roku 1968 uruchomiono Szkołę Podstawową nr 4. Wcześniej na warunkach szkolnictwa specjalnego funkcjonowała w latach 1962-1965 utworzona w Szkole Podstawowej nr 3 klasa V-ta, o zaniżonym poziomie nauczania. Jej wychowawczynią była Stanisława Laudecka.
- W okresie II wojny światowej dom mieszkalny dla niemieckich urzędników, wybudowany przez firmę „Giwald”.
- Obecnie (2014 r.) w pierwszej klatce mieści się: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Sierpcu, NZSS „Solidarność”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, stowarzyszenie „Szansa na Życie” oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. W środkowej: Specjalny Ośrodek Szkolono- Wychowawczy w Sierpcu. W ostatniej, trzeciej: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sierpcu, Gimnazjum Powiatowe w Sierpcu oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Sierpcu.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000607.jpg

Gmach Szkoły Powszechnej nr 2 - wcześniej Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" przy ul. Gabriela Narutowicza. Lata 70-te XX w.

- Drewniany, piętrowy gmach przy ul. Gabriela Narutowicza.
- Przed II wojną światową żydowska koedukacyjna Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia "Tarbut"(do 1936 r. przy ul. Stodólnej). Po 1945 r. do końca lat 60. XX w. była tu Szkoła Powszechna nr 2, następnie zaś przez krótki okres czasu mieściło się tu Liceum Ekonomiczne.
- Obecnie (2014 r.) budynek nie istnieje.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000542.jpg

Blok przy ul. Karola Świerczewskiego 4 (po 1990 r. ul. Armii Krajowej). Lata 70-te XX w.

- Blok przy ul. Karola Świerczewskiego 4 (po 1990 r. ul. Armii Krajowej), w którym mieścił się Dom Partii - obecnie (2014 r.) Państwowa Szkoła Muzyczna 1-go Stopnia im. Marcina Kamińskiego.
- Przed budynkiem widoczna szyld stojący z napisem „Niech żyje jedność i braterska współpraca PZPR i KPZR!”
- W okresie II wojny światowej dom mieszkalny dla niemieckich urzędników, wybudowany przez firmę „Giwald”.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000541.jpg

Pokazy walk bokserskich Zrzeszenia Sportowego „Start” na stadionie miejskim w Sierpcu.

- Pokazy walk bokserskich Zrzeszenia Sportowego „Start” na stadionie miejskim w Sierpcu.
- 1 maj 1964 r.

PDDS000438.4.1

Pokazy walk bokserskich Zrzeszenia Sportowego „Start” na stadionie miejskim w Sierpcu.

- Pokazy walk bokserskich Zrzeszenia Sportowego „Start” na stadionie miejskim w Sierpcu.
- 1 maj 1964 r.

PDDS000438.3.1

Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start” Sierpcu.

- Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start”, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabriela Narutowicza.
- W środku, w długich spodniach trener Andrzej Olechowski.
- Październik 1963 r.

PDDS000467.7.1

Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start” w Sierpcu.

- Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start”, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabriela Narutowicza.
- Pierwszy z lewej trener Andrzej Olechowski.
- Październik 1963 r.

PDDS000467.6.1

Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start ”w Sierpcu.

- Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start”, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabriela Narutowicza.
- Drugi z lewej trener Andrzej Olechowski.
- Październik 1963 r.

PDDS000467.5.1

Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start” w Sierpcu.

- Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start”, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabriela Narutowicza.
- W środku, w długich spodniach trener Andrzej Olechowski.
- Październik 1963 r.

PDDS000467.4.1

Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start” w Sierpcu.

- Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start”, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabriela Narutowicza.
- Październik 1963 r.

PDDS000467.3.1

Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start” w Sierpcu.

- Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start”, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabriela Narutowicza.
- W środku, w długich spodniach trener Andrzej Olechowski.
- Październik 1963 r.

PDDS000467.2.1

Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start” w Sierpcu.

- Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start”, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul.Gabriela Narutowicza.
- W środku trener Andrzej Olechowski.
- Październik 1963 r.

PDDS000467.1.1