PW XIII

Skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Rypińską. Lata 70-te XX w.

- Skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Rypińską.
- Z prawej strony fotografii na skwerku pomiędzy ulicami widoczny jest pomnik - mogiła powstańców styczniowych oraz poległych w latach II wojny światowej.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds000995.jpg

Skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Rypińską. Lata 70-te XX w.

- Skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Rypińską.
- Z prawej strony fotografii widoczne ogrodzenie cmentarza parafialnego, z lewej zaś na skwerku pomiędzy ulicami widoczny jest pomnik - mogiła powstańców styczniowych oraz poległych w latach II wojny światowej.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds000790.jpg

Skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Rypińską. Lata 70-te XX w.

- Skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Rypińską.
- Z prawej strony fotografii na skwerku pomiędzy ulicami widoczny jest pomnik - mogiła powstańców styczniowych oraz poległych w latach II wojny światowej.
- W tle widoczna zabudowa przy ul. Tadeusza Kościuszki oraz ogrodzenie cmentarza parafialnego.
- Obecnie (2014 r.) przed skwerkiem powstał parking samochodowy.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds000788.jpg

Widok na ul. Tadeusza Kościuszki. Lata 70-te XX w.

- Widok na ul. Tadeusza Kościuszki - część drogi nr T81 (obecnie DK nr 10).
- Z prawej strony widoczne ogrodzenie cmentarza parafialnego, w oddali zaś widoczny jest pomnik - mogiła powstańców styczniowych oraz poległych w latach II wojny światowej.
- Przy cmentarzu widoczny zaparkowany samochód dostawczy marki FSC, model „Żuk”.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000787.jpg

Skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Rypińską. Lata 70-te XX w.

- Skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Rypińską.
- Ul. Kościuszki była częścią drogi nr T81 - obecnie (2014 r.) droga krajowa nr 10.
- Z lewej strony fotografii widoczny cmentarz parafialny, z prawej zaś na skwerku pomiędzy ulicami widoczny jest pomnik - mogiła powstańców styczniowych oraz poległych w latach II wojny światowej.
– Przy cmentarzu widoczny zaparkowany samochód dostawczy marki FSC, model "Żuk".
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds000786.jpg

Skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Rypińską. Lata 70-te XX w.

- Skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Rypińską.
- Na skwerku pomiędzy ulicami widoczny jest pomnik - mogiła powstańców styczniowych oraz poległych w latach II wojny światowej, zaś w oddali cmentarz parafialny.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds000783.jpg

Widok na ul. Tadeusza Kościuszki. Lata 70-te XX w.

- Widok na ul. Tadeusza Kościuszki, odcinek drogi nr T81 (obecnie, 2014 r., drogi krajowej nr 10).
- Po lewej stronie fotografii widoczny fragment ogrodzenia cmentarza parafialnego.
- Zdjęcie wykonane w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000591.jpg

Ruiny kościoła pw. Świętego Krzyża przy obecnej ul. Sempołowskiej. Lata 60. XX w.

- Ruiny kościoła pw. Świętego Krzyża przy obecnej ul. Sempołowskiej.
- Wokół kościoła znajdował się cmentarz, na którym chowano od XIII wieku zmarłych na zarazę (cholerę).
- Zdjęcie wykonano w latach 60. XX w.
- Ruiny kościoła pw. Św. Krzyża wraz z otoczeniem w promieniu 50 m wpisane do rejestru zabytków. Nr 36/118 W. 30.01.1958 r.

PDDS000131

Ofiary mordu oprawców hitlerowskich w więzieniu sierpeckim. 19.01.1945 r.

- Ofiary mordu oprawców hitlerowskich w więzieniu sierpeckim.
- 19.01.1945 r.

PDDS000115