PW XX

Zakład Produkcji Odzieżowej CZSP przy ul. Płockiej 50. Lata 70-te XX w.

- Murowany, parterowy budynek przy ul. Płockiej 50.
- W budynku znajdował się Zakład Produkcji Odzieżowej CZSP (Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy).
- Na fotografii widoczny jest znajdujący się na budynku szyld z napisem: "Wysoka wydajność pracy, gospodarność i oszczędność - to klucz do dobrobytu narodu".
- Z prawej strony fotografii widoczny jest samochód osobowy marki FSO, model "Syrena", typ 105.
- Od 1981 r. budynek zakładów odzieżowych Spółdzielni Pracy „Jedność”.
- Obecnie (2014 r.) budynek nieużytkowany.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000947.jpg

Zakład Produkcji Odzieżowej CZSP przy ul. Płockiej 50. Lata 70-te XX w.

- Budynek murowany, parterowy przy ul. Płockiej 50.
- W budynku znajdował się Zakład Produkcji Odzieżowej CZSP (Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy).
- Na fotografii widoczny jest znajdujący się na budynku szyld z napisem: "Wysoka wydajność pracy, gospodarność i oszczędność - to klucz do dobrobytu narodu".
- Od 1981 r. budynek zakładów odzieżowych Spółdzielni Pracy "Jedność".
- Obecnie (2014 r.) budynek nieużytkowany.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000946.jpg

Budynek ZURT-u przy ul. Płockiej 32. Lata 70-te XX w.

- Budynek, w którym mieścił się ZURT (Zakład Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych), sprzedaż i naprawa radia oraz telewizorów przy ul. Płockiej 32.
- Obecnie (2014 r.) budynek nie istnieje, jego miejsce zajął dom handlowy „EWTEX”.
- Zdjęcie wykonane w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000594.jpg

Panorama Sierpca. Lata 70-te XX w.

- Panorama Sierpca widoczna z wieżowca słodowni Zakładów Piwowarskich w Sierpcu przy ul. Feliksa Dzierżyńskiego (po 1990 r. ul. Świętokrzyskiej).
- Widoczna ul. Płocka.
- Obecnie (2014 r.) wieżowiec należy do Spółki Danish Malting Group Polska.
- Zdjęcie wykonane w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000579.jpg

"Notatki Płockie" - kwartalnik Towarzystwa Płockiego Naukowego.

- "Notatki Płockie" - kwartalnik Towarzystwa Płockiego Naukowego.
- Nr 3/77 z 1974 r.
- Tytuły artykułów: Pochodzenie herbu m. Sierpc; Pierwsza konspiracyjna sesja sierpeckiej Powiatowej Rady Narodowej; Ludność, przemysł, handel; Rozwój oświaty w powiecie sierpeckim; Sierpecka służba zdrowia w latach 1945 - 1974; Twórczość ludowa na sierpecczyźnie; Niektóre zagadnienia rozwoju kultury; Powstanie i rozwój Powiatowego Domu Kultury; Sport sierpecki.

PDDS000095.1

Zaświadczenie Stanisława Górzyńskiego o ukończeniu kursu wystawione 18.03.1950 r.

- Zaświadczenie Stanisława Górzyńskiego o ukończeniu kursu „Instruktora Gminnego PR [Przysposobienia Rolniczego]”, wystawione 18.03.1950 r.
- Kurs zorganizowany w dniach 04.01.-18.03.1950 r., w miejscowości Sępólno.
- Podana data urodzin Stanisława Górzyńskiego - 08.08.1922 r.
- Pieczęć: Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” Sępólno.
- Podpis: Zastępca Komendanta Kursu do spraw polityczno-wychowawczych - nieczytelny.
- Podpis: Komendant Kursu - nieczytelny.
- Druk wykonany przez RSW „Prasa”.

- Powszechna Organizacja "Służba Polsce": Utworzona 25.02.1948 r., jej celem miało być wprowadzanie „powszechnego przysposobienia zawodowego,
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży, celem włączenia twórczego zapału młodego
pokolenia do pracy nad rozwojem sił i bogactwa narodu oraz celem rozszerzenia systemu wychowania narodowego,
przedłużenia kształcenia i wychowania młodzieży poza okres obowiązku szkolnego”.
- Prowadziła obowiązkowe przysposobienie zawodowe, wojskowe, wychowanie fizyczne oraz indoktrynację polityczno-ideologiczną.
- W 1949 r. do "Służby Polsce" należało około 1,2 mln osób.
- "Służba Polsce" została rozwiązana 17.12.1955 r.
- Jej następcą zostały Ochotnicze Hufce Pracy, powołane w 1958 r.

PDDS000080

Zaświadczenie wystawione 08.08.1958 r. dla Stanisław Górzyński, o ukończeniu kursu „Pomocników Instruktora Wychowania Fizycznego”.

- Zaświadczenie wystawione 08.08.1958 r. dla Stanisław Górzyński, o ukończeniu kursu „Pomocników Instruktora Wychowania Fizycznego”.
- Kurs zorganizowany przez Radę Wojewódzką Ludowych Zespołów Sportowych w Warszawie.
- Kurs zorganizowany w dniach 24.07. - 08.08.1958 r., w miejscowości Teresin.
- Stanisław Górzyński wydelegowany na kurs przez Radę Powiatową LZS w Sierpcu.
- Podana data urodzin Stanisława Górzyńskiego: 09.09.1922 r.
- Pieczęć Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS.
- Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej oraz kierownika kursu nieczytelne.
- Druk wykonany przez Wojskowe Zakłady Graficzne Warszawa w 1954 r.

PDDS000079

Świadectwo pracy Stanisława Górzyńskiego. 1984 r.

- Świadectwo pracy Stanisława Górzyńskiego wydane 18.09.1984 r.
- Informacja na temat odejścia Stanisława Górzyńskiego na emeryturę.

PDDS000058.1

Świadectwo pracy Stanisława Górzyńskiego. 1975 r.

- Świadectwo pracy Stanisława Górzyńskiego wydane 13.12.1975 r.
- Informacja nt. Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Sierpcu.
- Wzmianka nt. nowego podziału administracyjnego Polski (w 1975 r. nastąpiła likwidacja powiatów).

PDDS000057.1

Legitymacja-Odznaka Przodownika Socjalistycznej Pracy przyznana Eugeniuszowi Stryjewskiemu. 1968 r.

- Legitymacja-Odznaka Przodownika Socjalistycznej Pracy przyznana Eugeniuszowi Stryjewskiemu.
- Legitymacja nr 45/68.
- Wydana dn. 08.09.1968 r. w Warszawie.
- Widoczna pieczątka: Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie oraz nieczytelny podpis dyrektora.

PDDS000039