PW XXIII

Powiatowa Straż Pożarna przy ul. Płockiej. Lata 70-te XX w.

- Budynek drewniany przy ul. Płockiej.
- Siedziba Państwowej Straży Pożarnej.
- Obecnie (2014 r.) budynek nie istnieje.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000949.jpg

Widok na obecny Plac Chopina.

- Widok na obecny Plac Fryderyka Chopina oraz park (przez mieszkańców Sierpca nazywany potocznie "małpiak").
- Przed II Wojną Światową na widocznym pustym placu odbywały się ćwiczenia bojowe Ochotniczej Straży Pożarnej z Sierpca.
- Fotografia wykonana prawdopodobnie w latach 50. XX w.

PDDS000494

Dokument stwierdzający przyznanie srebrnego medalu za zasługi dla pożarnictwa druhowi Stanisławowi Krukowskiemu z OSP Sierpc.

- Dokument stwierdzający przyznanie srebrnego medalu za zasługi dla pożarnictwa druhowi Stanisławowi Krukowskiemu z OSP Sierpc.
- Widoczna pieczęć i podpisy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Dokument wydany w Warszawie, dnia 12.06.1961 r.

PDDS000096

Pocztówka z widokiem na ul. 3-Maja. 1941 r.

- Pocztówka z widokiem na ul. 3-Maja (obecnie ul. Wojska Polskiego).
- Widok na kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.
- Pocztówka wykonana przed majem 1941 r.

PDDS000053