PW XXVI

- Samolot w sierpeckim parku. 1985 r.

- Samolot PZL M-15 Belphegor w parku pomiędzy ul. Wiosny Ludów i Juliana Marchlewskiego (obecnie ul. Jana Pawła II).
- Na fotografii Bartosz Falkiewicz, syn Krzysztofa Falkiewicza (Darczyńcy fotografii).
- Fotografia wykonana w 1985 r.

PDDS001328.1

- Widok na schody i dzwonnicę kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Lata 60. XX w.

- Widok na schody i dzwonnicę kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Lata 60. XX w.

PDDS001317

Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Wnętrze w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Na fotografii widoczne jest wejście główne, chór i organy.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS001145

Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Wnętrze w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Na fotografii widoczne jest wejście główne, chór i organy.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS001144

Wnętrze Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Fragment wnętrza w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS001143

Tablica nagrobna w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Tablica nagrobna Katarzyny z Kretkowskich - Goślickiej w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS001142

Wnętrze Kościoła pw. św. Wita, Modesta i Krescencji. Lata 70-te XX w.

- Fragment wnętrza w Kościele pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS001141

Wnętrze Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Wnętrze Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu - widoczny jest ołtarz w nawie bocznej
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS001140

Wnętrze Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Wnętrze Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu - widoczny jest ołtarz główny.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS001139

Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Wnętrze Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu - widoczny jest ołtarz główny.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

pdds001138p.jpg

Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Wnętrze Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu - widoczny jest ołtarz główny.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS001137

Dzwonnica przy Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Dzwonnica przy Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS001136

Drzwi w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.Lata 70-te XX w.

- Drzwi w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS001135

Ambona w kościele farnym w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Wnętrze Kościoła pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (kościoła farnego) w Sierpcu.
- Na fotografii widoczna jest drewniana ambona znajdująca się przy nawie bocznej w południowej ścianie kościoła.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS001134

Organy w kościele farnym w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Wnętrze Kościoła pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (kościoła farnego) w Sierpcu.
- Na fotografii widoczne są organy nad głównym wejściem.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS001133

Wnętrze kościoła farnego w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Wnętrze Kościoła pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (kościoła farnego) w Sierpcu.
- Na fotografii widoczne wejście główne do kościoła, chór i organy.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001132p.jpg

Stalle w kościele farnym w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Drewniane stalle znajdujące się w prezbiterium, w północnej ścianie, w Kościele pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (w kościele farnym) w Sierpcu.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001131p.jpg

Stalle w kościele farnym w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Drewniane stalle znajdujące się w prezbiterium, w południowej ścianie, w Kościele pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (w kościele farnym) w Sierpcu.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001130p.jpg

Ołtarz w kościele farnym w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Ołtarz znajdujący się w północnej ścianie, w Kościele pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (w kościele farnym) w Sierpcu.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001129p.jpg

Ołtarz w kościele farnym w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Ołtarz znajdujący się w północnej ścianie, w Kościele pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (w kościele farnym) w Sierpcu.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001127p.jpg

Ołtarz w kościele farnym w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Ołtarz znajdujący się w północnej ścianie, w Kościele pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (w kościele farnym) w Sierpcu.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001128p.jpg

Wnętrze kościoła farnego w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Wnętrze Kościoła pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (kościoła farnego) w Sierpcu.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001126p.jpg

Wnętrze kościoła farnego w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Wnętrze Kościoła pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (kościoła farnego) w Sierpcu.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001125p.jpg

Ołtarz główny w Kościele farnym w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Ołtarz główny znajdujący się w prezbiterium, w Kościele pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (w kościele farnym) w Sierpcu.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001124p.jpg

Ołtarz główny w Kościele farnym w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Ołtarz główny w Kościele pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (w kościele farnym) w Sierpcu.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001123p.jpg

Ołtarz główny w Kościele farnym w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Ołtarz główny w Kościele pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (w kościele farnym) w Sierpcu.
- Kościół parafialny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 34/114 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001122p.jpg

Widok na ul. Ludwika Waryńskiego (po 1990 r. ul. Farną). Lata 70-te XX w.

- Widok na ul. Ludwika Waryńskiego (po 1990 r. ul. Farną).
- Z lewej strony fotografii widoczny drewniany dom należący do rodziny Kulasińskich, z prawej zaś strony parkan i ogrodzenie kościoła farnego.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001120.jpg

Fasada budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 10 (po 1990 r. ul. Farnej). Lata 70-te XX w.

- Murowana fasada drewnianego domu przy ul. Ludwika Waryńskiego 10 (po 1990 r. ul. Farnej).
- Obecnie (2014 r.) w budynku mieści się sklep z drzwiami i oknami.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001113.jpg

Dom przy ul. Żwirki i Wigury. Lata 70-te XX w.

- Dom drewniany, parterowy z poddaszem przy ul. Żwirki i Wigury.
- Dom należał do właściciela młyna wodnego na rzece Sierpienicy - Jana Kłobukowskiego.
- Obecnie (2014 r.) dom nie istnieje.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001111.jpg

Dom przy ul. Żwirki i Wigury. Lata 70-te XX w.

- Dom drewniany, parterowy z poddaszem przy ul. Żwirki i Wigury.
- Dom należał do właściciela młyna wodnego na rzece Sierpienicy - Jana Kłobukowskiego.
- Obecnie (2014 r.) budynek nie istnieje.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001110.jpg