PW XXVII

Majątek Bojanowo w latach międzywojennych.

- Majątek Bojanowo (obecnie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu).
- Majątek należał do Stanisława i Leokadii Gutkowskich.
- Istnieje kamienna obora, która przekształcona jest w powozownie i galerie rzeźby Muzeum Wsi Mazowieckiej.
- Nie istnieje stodoła znajdująca się z prawej strony fotografii.
- Data wykonania fotografii nie jest znana. Sugerowany przez wiele osób okres jej wykonania to lata od okresu międzywojennego do lat 70. XX w.

PDDS000307

Widok na ul. 3-go Maja.

- Widok na ul. 3-go Maja (obecnie ul. Wojska Polskiego)
- Widoczny stary most drewniany.
- Fotografia prawdopodobnie z lat 60. XX w.

PDDS000302

Bloki mieszkalne przy ul. Juliana Marchlewskiego. Ok. 1975 r.

- Bloki mieszkalne przy ul. Juliana Marchlewskiego (obecnie ul. Jana Pawła II)
- Zdjęcie wykonane ok. 1975 r.

PDDS000295

Widok na dworzec autobusowy PKS i ul. Mariana Buczka. Ok. 1975 r.

- Widok na dworzec autobusowy PKS i ul. Mariana Buczka (obecnie ul. Konstytucji 3-go Maja).
- W tle widoczne jest Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu.
- Zdjęcie wykonane ok. 1975 r.

PDDS000294

Widok na park między ul. J. Marchlewskiego a ul. Wiosny Ludów. Ok. 1975 r.

- Widok na park między ul. J. Marchlewskiego a ul. Wiosny Ludów (obecnie park im. Solidarności).
- W tle Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, bloki mieszkalne przy ul. Wiosny Ludów, w oddali słodownia i sierpecki browar.
- Zdjęcie wykonane ok. 1975 r.

PDDS000293

Plac zabaw przy ul. Wiosny Ludów. Ok. 1975 r.

- Fotografia przedstawia plac zabaw przy ul. Wiosny Ludów.
- Zdjęcie wykonane ok. 1975 r.

PDDS000292

- Silosy na paszę zakładu R.P.P. "Bacutil"

- Silosy na paszę zakładu R.P.P. "Bacutil" (od 1992 r. Wytwórni Pasz Treściwych "Cargil-Pasze") przy ul. Płockiej.
- Fotografia pochodzi z lat 70. XX w.

PDDS000291

Widok na ul. Płocką. Ok. 1975 r.

- Widok na ul. Płocką.
- Po prawej stronie widoczna Restauracja "Mazowiecka" wraz z hotelem (obecnie jest to budynek mieszkalny).
- Zdjęcie wykonane ok. 1975 r.

PDDS000290

Skrzyżowanie ul. Wiosny Ludów z ul. Armii Czerwonej. Ok. 1975 r.

- Skrzyżowanie ul. Wiosny Ludów z ul. Armii Czerwonej (obecnie ul. Piastowską).
- Fotografia wykonana ok. 1975 r.

PDDS000289

Budynek Sądu Rejonowego w Sierpcu. Ok. 1975 r.

- Widok na budynek Powiatowej Rady Narodowej (obecnego Sądu Rejonowego w Sierpcu.
- Na pierwszym planie widoczna istniejąca dotychczas fontanna.
- Park obok budynku to obecnie park im. Janusza Korczaka.
- Zdjęcie wykonane ok. 1975 r.

PDDS000288

Fontanna przy zbiegu ul. Armii Czerwonej (obecnie ul. Piastowskiej) i ul. Płockiej. Ok. 1975 r.

- Fontanna przy zbiegu ul. Armii Czerwonej (obecnie ul. Piastowskiej) i ul. Płockiej.
- Obecnie fontanna ma inny kształt. Zmieniło się także otoczenie skwerku.
- Fotografia z ok. 1975 r.

PDDS000287

Osiedle przy ul. Juliana Marchlewskiego (obecnie ul. Jana Pawła II). Ok. 1975 r.

- Osiedle przy ul. Juliana Marchlewskiego (obecnie ul. Jana Pawła II).
- W tle widoczny fragment budowy przychodni rehabilitacyjnej.
- Fotografia z ok. 1975 r.

PDDS000286

Widok na tzw. Włóki i ul. Związków Zawodowych, obecnie ul. Świętego Wawrzyńca od strony rzeki Sierpienicy. 1975 r.

- Widok na tzw. Włóki i ul. Związków Zawodowych, obecnie ul. Świętego Wawrzyńca od strony rzeki Sierpienicy. 1975 r.
- Widoczny, pierwszy od strony rzeki dom rodziny Roznoch przy dawnej ul. Związków Zawodowych nr 17.

PDDS000193

Widok od strony rzeki Sierpienicy na tzw. Włóki i ul. 22-Lipca (po 1990 r. ul. 11 Listopada). 1975 r.

- Widok od strony rzeki Sierpienicy na tzw. Włóki i ul. 22-Lipca (po 1990 r. ul. 11 Listopada).
- 1975 r.

PDDS000192

Pocztówka przedstawiająca Plac Zygmunta Wolskiego obecnie Plac Fryderyka Chopina.

- Pocztówka przedstawiająca Plac Zygmunta Wolskiego, obecnie Plac Fryderyka Chopina, pomnik poświęcony pamięci Bohaterów Ziemi Sierpeckiej poległych w walkach o wolność Ojczyzny w latach 1939 - 1945, oraz Plac Jedności Robotniczej.
- Fotografie wykonał A. Ruckaber.
- Wydane przez Biuro Wydawniczo - Propagandowe.

PDDS000142.1

Kartka pocztowa z widokiem na park przy Plac Zygmunta Wolskiego obecnie Placu Chopina.

- Kartka pocztowa z widokiem na park przy Plac Zygmunta Wolskiego, obecnie Placu Chopina.
- Przez mieszkańców park potocznie nazywany jest "małpiakiem".
- Zdjęcie wykonał K. Jabłoński.
- Kartka wydana przez biuro wydawnicze RUCH.
- Widoczna ręczna data: Sierpc, 08.04.1964 r.

PDDS000132.1

Ruiny kościoła pw. Świętego Krzyża przy obecnej ul. Sempołowskiej. Lata 60. XX w.

- Ruiny kościoła pw. Świętego Krzyża przy obecnej ul. Sempołowskiej.
- Wokół kościoła znajdował się cmentarz, na którym chowano od XIII wieku zmarłych na zarazę (cholerę).
- Zdjęcie wykonano w latach 60. XX w.
- Ruiny kościoła pw. Św. Krzyża wraz z otoczeniem w promieniu 50 m wpisane do rejestru zabytków. Nr 36/118 W. 30.01.1958 r.

PDDS000131

Ołtarz główny kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.

- Ołtarz główny kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Zdjęcie przedstawia stan z lat 70. XX w.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000105