Świadectwo szkolne Adama Rogowskiego.

- Świadectwo szkolne Adama Rogowskiego.
- Publiczna Szkoła Powszechna Siedmioklasowa im. Adama Mickiewicza w Sierpcu, pow. Sierpski.
- Nr księgi głównej: 30.
- Świadectwo szkolne za rok 1924-1925.
- Pieczęć: Szkoła Powszechna w Sierpcu okręgu Sierpskiego.
- Podpisy kierownika szkoły i wychowawcy klasy.
- Wydane w Sierpcu, dnia 28 czerwca 1925 r.

PDDS000429