Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha za rok 1932-33.

- Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha z lat 1932-33.
- Data wydania świadectwa: 14.06.1933 r.
- Podpis opiekuna oddziału i kierownika szkoły.
- Pieczęć kierownictwa Publicznej Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza w Sierpcu.

PDDS000281.1
ZałącznikWielkość
PDDS-281b(p).jpg986.62 KB