Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha za rok szkolny 1929-30.

- Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha za rok szkolny 1929-30.
- Data wydania świadectwa: 28.06.1930 r.
- Podpis opiekuna oddziału i kierownika szkoły.
- Pieczęć kierownictwa Publicznej Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza w Sierpcu.

PDDS000282.1
ZałącznikWielkość
PDDS-282b(p).jpg1.46 MB