Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego w rzemiośle czapniczym. Adam Rogowski. 1937 r.

- Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego w rzemiośle czapniczym. Adam Rogowski.
- Podpisy: przewodniczącego, dyrektora, prezesa i członków.
- Sierpc, 29.12.1937 r.

PDDS000421