Dom przy ul. Armii Czerwonej 38 (po 1990 r. ul. Wyzwolenia 3). Lata 70 XX w.

- Drewniany, parterowy dom z poddaszem przy ul. Armii Czerwonej 38 (po 1990 r. ul. Wyzwolenia 3).
- W lokalu tym mieściła się dyrekcja Muzeum i Parku Etnograficznego w Sierpcu.
- Obecnie (2014 r.) budynek mieszkalny, w całości murowany.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70 XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000877.jpg