Fragment aktu notarialnego sporządzonego 04.03.1932 r. w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.

- Fragment aktu notarialnego sporządzonego 04.03.1932 r. w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.
- Podane wysokości opłat manipulacyjnych za usługę sporządzenia aktu notarialnego.
- Widoczna pieczęć urzędowa Wacława Gurbskiego.
- Dokument podpisał pełniący obowiązki Notariusza - Sylwin Smoleński.

PDDS000060