Fragment tablicy drogowej z l. 1941-1945, z miejscowości Sułocin Teodory (Elsengründ), pow. Sierpc (Kreis Sichelberg).

Część tablicy z nazwą miejscowości i powiatu z lat 1941-1945.
Miejscowość Sułocin Teodory podczas II wojny światowej przemianowana została przez okupantów na Elsengründ, Sierpc do maja 1941 r. oficjalnie przemianowany był na Schirps, później, do 1945 jako Sichelberg.
Element tablicy został po 1945 r. wykorzystany jako część konstrukcyjna budy dla psa.
Eksponat został przekazany przez Józefa Piotrowskiego.
Na fotografii oryginalna część tablicy, poniżej rekonstrukcja wyglądu całości.

PDDDS001286