Kalendarz ścienny na rok 1923.

- Kalendarz ścienny na rok 1923.
- Odnaleziony w dokumentach właściciela majątku rolnego, we wsi Sułocin Teodory: Tomasza Krukowskiego.

PDDS000109