Kalendarz na rok 1926 z "Gazety Światecznej".

- Kalendarz na rok "zwyczajny" 1926 z "Gazety Świątecznej".
- Odnaleziony w dokumentach właściciela majątku rolnego we wsi Sułocin Teodory: Tomasza Krukowskiego.

PDDS000108