Komitet budowy Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" - 1933-1934 r.

- Komitet budowy Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" - 1933-1934 r.
- Na zdjęciu: Avram Gruda, Izaak Klajman, Jeszajau Frydman, Israelik Smoliński, Dawid Bergzon, Szaul Rozenblum, Mosze Balt, Teper, Zina Bachrach, Nasza Gruda, Hejga Atlas, Iska Kohen [Koniec], Hana Flajszer, T.Handelman, Baruch Atlas, Haze (Cwi) Malowańczyk, Herszel Rotenberg, Szlomo Kutner, Chaim Skórka, Avram Żabicki, Jehuda Wisroza.

PDDS000023