Legitymacja partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) - Eugeniusz Stryjewski. 1975 r.

- Legitymacja partyjna Eugeniusza Stryjewskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej(PZPR).
- Nr 2354535.
- Wydana przez Komitet Powiatowy PZPR w Sierpcu dn. 01.03.1975 r.

PDDS000040