Legitymacja szkolna Stanisława Krukowskiego, ucznia klasy VIb na rok szkolny 1925/26.

- Legitymacja szkolna Stanisława Krukowskiego, ucznia klasy VIb na rok szkolny 1925/26.
- Pieczątka Gimnazjum Męskiego im. Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Sierpcu.
- Podpis opiekuna klasy i dyrektora szkoły.

PDDS000097