Poświadczenie Moralności Adama Rogowskiego.

- Poświadczenie Moralności Adama Rogowskiego.
- Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
- Nr poświadczenia: BA-16
- Pieczęcie: Starosta Powiatowy Sierpecki, oraz podpis Wicestarosty E. Morlowski.
- Sierpc, dnia 18.XII.1935 r.

PDDS000433