Poświadczenie obywatelstwa polskiego Adama Rogowskiego.

- Poświadczenie obywatelstwa polskiego Adama Rogowskiego.
- Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe Sierpeckie.
- Nr poświadczenia A.L - 64.
- Pieczęcie: Starosta Powiatowy Sierpecki, oraz podpis zastępcy starosty.
- Sierpc, 28 marca 1938 r.

PDDS000434