- Podwórko domu przy ul. Piastowskiej 22.

- Podwórko domu przy ul. Armii Czerwonej 22 (obecnie ul. Piastowskiej).
- Na pierwszym planie siostry Irena Ziółkiewicz po lewej, po prawej Anna Ziółkiewicz.
- W domu widocznym po lewej stronie fotografii mieszkali Państwo Paruccy i Rudowscy. W domu po prawej stronie mieszkały rodziny Ziółkiewicz i Sulkowscy. Od frontu wówczas znajdował się zakład naprawczy maszyn i rowerów, zaś lokatorem na górze był Adam Więckowski.

PDDS001325.1