Powiatowy Dom Kultury przy ul. Armii Czerwonej 39 (po 1990 r. ul. Piastowskiej). Lata 70 XX w.

- Powiatowy Dom Kultury (PDK) przy ul. Armii Czerwonej 39 (po 1990 r. ul. Piastowskiej).
- W budynku tym mieściło się wówczas Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.
- Na balkonie gmachu widoczny szyld: "dni kultury, oświaty, książki i prasy".
- Obecnie (2014 r.) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70 XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000886.jpg