Pracownicy stojący na dachu wieżowca słodowni Zakładów Piwowarskich w Sierpcu. Lata 70-te XX w.

- Pracownicy stojący na dachu wieżowca słodowni Zakładów Piwowarskich w Sierpcu przy ul. Feliksa Dzierżyńskiego (po 1990 r. ul. Świętokrzyskiej).
- Obecnie (2014 r.) wieżowiec Spółki Danish Malting Group Polska.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS001279