Skrzyżowanie ul. Marcelego Nowotki (po 1990 r. ul. Benedyktyńskiej) i ul. Stefana Żeromskiego z ul. Wojska Polskiego. Lata 70-te XX w.

- Widok na skrzyżowanie ul. Marcelego Nowotki (po 1990 r. ul. Benedyktyńskiej) i ul. Stefana Żeromskiego z ul. Wojska Polskiego.
- Z prawej strony widoczny Dom Parafialny, na którym widać szyld mieszczącego się w nim wówczas Kina "Jutrzenka".
- Obecnie (2014 r.) obiekt nieużytkowany.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds000633.jpg