Tymczasowy dowód osobisty Tomasza Krukowskiego urodzonego w Sułocinie w gminie Borkowo 07.01.1871 r.

- Tymczasowy dowód osobisty Tomasza Krukowskiego, urodzonego w Sułocinie, w gminie Borkowo, 07.01.1871 r.
- Pieczątka Urząd Gminy Borkowo Starostwo Sierpeckie.
- Podpisy Wójta gminy i sekretarza.
- Miejsce wydania: Włóki, dnia 26.02.1921 r.

PDDS000098