Wieża ciśnień przy dworcu kolejowym w Sierpcu. Stan z drugiej połowy lat 20-tych XX w.

- Wieża ciśnień przy dworcu kolejowym w Sierpcu. Stan z drugiej połowy lat 20-tych XX w.
- Obecnie wieża ciśnień nie ma dachu.

PDDS000046