Zaświadczenie nr 169 dla Krukowskiego Stanisława ur. 18.11.1905 r., za ukończenie kursu szkolenia obrony przeciwlotniczej i przeciwatomowej trwającego od 10.10.1962 r. do 31.05.1962 r.

- Zaświadczenie nr 169 dla Krukowskiego Stanisława, ur. 18.11.1905 r., za ukończenie kursu szkolenia obrony przeciwlotniczej i przeciwatomowej trwającego od 10.10.1962 r. do 31.05.1962 r.
- Zaświadczenie wydane w Sierpcu ,dnia 19.12.1962 r.
- Słabo widoczna pieczątka: Prezydium Powiatowe w Sierpcu.
- Nieczytelny podpis przewodniczącego komisji koordynacyjnej d/s szkolenia i popularyzacji TOPL (Terenowa Obrona Przeciwlotnicza).

PDDS000099