Zaświadczenie zastępcze dla Wacława Korczaka.

- Zaświadczenie Nr.1086/49 wydane w Sierpcu, dnia 09.07.1949 r.
- Zaświadczenie dotyczy Wacława Korczaka, ur. 13.09.1918 r. w Sadłowie.
- Widoczna pieczęć Inspektora szkolnego w Sierpcu, podpis nieczytelny.
- Podinspektor szkolny A. Grabowski.
- Podpis i pieczęć notariusza z Sierpca, Stanisława Mitkiewicza.
- Informacja o oddziale siedmiu klas szkoły powszechnej w Bieżuniu, powiat Sierpc.
- Fotografia Wacława Korczaka.
- Opłata stemplowa w formie znaczka o nominale 50 zł.

PDDS000088.1
ZałącznikWielkość
PDDS000088.2p.jpg849.88 KB