PH IX

Słup żydowski w Sierpcu, rysunek z 1896 roku + informacje.

- Słup żydowski w Sierpcu, rysunek z 1896 r.
- Słup wybudowany kosztem gminy żydowskiej w roku 1739 na mocy wyroku Trybunału Koronnego w Piotrkowie.
- widoczna lokalizacja słupa obok tzw. "Kamienicy", ul. 11 Listopada / Podgórna.
- rysunek z: Wędrowiec. Pismo Tygodniowe Ilustrowane, nr 40, 1896.
- data na rysunku: 26 czerwiec 1896 r.
- autor rysunku: Grzegorz Worobjew
- nazwa Sierpca zapisana na rysunku: Sierpec
- autor artykułu: Grzegorz Worobjew

Skan przesłany przez: Antykwariat-BiSS, Bożena i Sławomir Stachyra z Lublina, w dniu 9 V 2011r.

PDDS000573.1

Wykaz postępów (świadectwo szkolne) Stanisława Roznochaza rok szkolny 1935-1936.

- Wykaz postępów (świadectwo szkolne) Stanisława Roznocha za rok szkolny 1935-1936.
- Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Sierpcu.
- Nr dokumentu 39.
- Informacje na temat daty urodzenia Stanisława Roznocha: 01.04.1921 r.
- Pieczęć Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Sierpcu.
- Podpis kierownika szkoły.
- Pieczątka Państwowego Biura Notarialnego w Sierpcu.

PDDS000190.1

Pieczęcie i podpis Wacława Grubskiego

- Pieczęcie i podpis Wacława Grubskiego
- Notariusz w Płocku.

PDDS000188.3.1

Odpisy Aktu Notarialnego. 1929 r.

- Odpisy Aktu Notarialnego dziadków Barbary Zalewskiej-Ciskej (darczyńcy), od strony matki i od strony ojca.
- 1929 r.

PDDS000188.1

Pracownicy Wydziału Hipotecznego Sądu w Sierpcu.

- Pracownicy Wydziału Hipotecznego Sądu w Sierpcu.
- Od lewej strony: Antoni Nowotko, Stanisław Gierszewski,(...), (...), (...), (...), (...), (...), Czesław Kosecki, (...), (...), Jadwiga Jastrzębska - z męża Kołaczyńska - matka darczyńcy, (...), (...), Lucjan Kaliszewski, (...), Lucyna Pęszyńska, (...).
- Zdjęcie wykonane w dniu 12.02.1932 r. w Sierpcu.

W oryginalnym opisie podano: "Sądu Rejonowego w Sierpcu", jednak w II RP sądy rejonowe nie funkcjonowały.

PDDS000143.1

Pożegnanie sędziego Juliana Kaliszewskiego. 1935 r.

- Pożegnanie sędziego Juliana Kaliszewskiego. 1935 r.
- Fotografia wykonana w Sądzie w Sierpcu w Wydziale Hipotecznym: (Józef Marcinkowski), (Antoni Nowotko),..., (stoi 3 z prawej Stanisław Girszewski),(...), (Czesław Kosecki), (...), (...), (Lucyna Pęszyńska), (Lucjan Kaliszewski), (Jadwiga Jastrzębska), (...), (...).
W oryginalnym opisie podano: "w Sądzie Rejonowym w Sierpcu", jednak w II RP sądy rejonowe nie funkcjonowały.

PDDS000134.1

Okładka niemieckiego Kodeksu Karnego z przykładami (Strafgesetzbuch).

- Okładka niemieckiego Kodeksu Karnego z przykładami (Strafgesetzbuch).
- Wpisane nazwisko właściciela: Walter Krawczyk.
- Kodeks Karny z okresu III Rzeszy.

PDDS000092.1

Fragment dokumentu sporządzonego w biurze notariusza Wacława Gurbskiego. 1927 r.

- Fragment dokumentu sporządzonego w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.
- Widoczna pieczęć urzędowa Wacława Gurbskiego.
- Dokument sporządzony 23.06.1927 r.

PDDS000061

Fragment aktu notarialnego sporządzonego 04.03.1932 r. w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.

- Fragment aktu notarialnego sporządzonego 04.03.1932 r. w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.
- Podane wysokości opłat manipulacyjnych za usługę sporządzenia aktu notarialnego.
- Widoczna pieczęć urzędowa Wacława Gurbskiego.
- Dokument podpisał pełniący obowiązki Notariusza - Sylwin Smoleński.

PDDS000060

Artykuł nt. opuszczenia Sierpca przez Niemców 11.11.1918 r. 1993 r.

- Artykuł nt. opuszczenia Sierpca przez Niemców 11.11.1918 r.
- Artykuł pt. "Jak Niemcy opuścili Sierpc w 1918 r.", który ukazał się w "Tygodniku Płockim" w numerze 45, w 1993 r.
- Fragmenty relacji Stanisława Pilkiewicza.
- Informacja nt. rozbrajania i starć z Niemcami.
- Informacje nt. Polskiej Organizacji Wojskowej.
- Informacje o infrastrukturze Sierpca i okolic.

PDDS000054.2