PH XIX

Balsaminka

Żydowskie narzędzie liturgiczne, wykorzystywane przez Żydów podczas modlitw kończących szabat (zwany w Polsce też szabasem).
W balsamince umieszczano wonności, wykorzystywana była jako rodzaj kadzidełka.
Przedmiot przekazany w takiej samej formie, jak na fotografii.
Pochodzi z prywatnych zabiorów, odnaleziony przypadkowo w okolicach ul. Kilińskiego w Sierpcu.

001288(p)_1.jpg

Słup żydowski w Sierpcu, rysunek z 1896 roku + informacje.

- Słup żydowski w Sierpcu, rysunek z 1896 r.
- Słup wybudowany kosztem gminy żydowskiej w roku 1739 na mocy wyroku Trybunału Koronnego w Piotrkowie.
- widoczna lokalizacja słupa obok tzw. "Kamienicy", ul. 11 Listopada / Podgórna.
- rysunek z: Wędrowiec. Pismo Tygodniowe Ilustrowane, nr 40, 1896.
- data na rysunku: 26 czerwiec 1896 r.
- autor rysunku: Grzegorz Worobjew
- nazwa Sierpca zapisana na rysunku: Sierpec
- autor artykułu: Grzegorz Worobjew

Skan przesłany przez: Antykwariat-BiSS, Bożena i Sławomir Stachyra z Lublina, w dniu 9 V 2011r.

PDDS000573.1

Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadusza Kościuszki i Rypińskiej.

- Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadeusza Kościuszki i Rypińskiej.
- Słabo widoczna pieczęć zakładu fotograficznego: M. Gurfinklówna, ul. Piastowska 7.
- Pocztówka sprzed II wojny światowej.

PDDS000133.1

Wnętrze nieistniejącej, sierpeckiej synagogi.

- Wnętrze nieistniejącej, sierpeckiej synagogi.
- Synagoga została zbudowana przed rokiem 1858.
- Podpalona przez Niemców w nocy 28/29 września 1939 r.: "W drugą noc Kuczek, z czwartku na piątek".

PDDS000390

Fotografia nieistniejącej, sierpeckiej synagogi znajdującej się u wylotu dzisiejszej ul. Żwirki i Wigury, przy skrzyżowaniu z ul. 11 listopada.

- Fotografia nieistniejącej, sierpeckiej synagogi znajdującej się u wylotu dzisiejszej ul. Żwirki i Wigury, przy skrzyżowaniu z ul. 11 listopada.
- Synagoga została zbudowana przed rokiem 1858.
- Podpalona przez Niemców w nocy 28/29 września 1939 r.: "W drugą noc Kuczek, z czwartku na piątek".

PDDS000389

Szkic przedstawiający targ rybny w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej (dziś zabudowa stacji benzynowej CPN). 1996 r.

- Szkic przedstawiający targ rybny w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej (dziś zabudowa stacji benzynowej CPN)
- Szkic rysunkowy pochodzi z publikacji: Antoniego Jankowskiego "Sierpeckie Niezapominajki", rok wydania 1996.
- Autorem jest Tadeusz Osiński.
- Strona w publikacji: 98.

PDDS000151

Szkic dawnej dzielnicy żydowskiej przy ul. Żwirki i Wigury. 1996 r.

- Szkic dawnej dzielnicy żydowskiej przy ul. Żwirki i Wigury.
- Pochodzi z: Antoni Jankowski, "Sierpeckie Niezapominajki", 1996, s. 95.
- Autor szkicu: Tadeusz Osiński.

PDDS000150

Tłumaczenie informacji na temat rodzin Koniec i Taca przesłanych 28.10.2007 r., przez Menachema Kna'an (Koniec) drogą elektroniczną.

- Tłumaczenie informacji na temat rodzin Koniec i Taca przesłanych 28.10.2007 r., przez Menachema Kna'an (Koniec) drogą elektroniczną.

Informacje na temat rodzin Koniec i Taca przesłane 28.10.2007 r., przez Menachema Kna'an (Koniec) drogą elektroniczną, w języku angielskim. (tłumaczenie sygn.: PDDS000027.2).

- Informacje na temat rodzin Koniec i Taca przesłane 28.10.2007 r., przez Menachema Kna'an (Koniec) drogą elektroniczną, w języku angielskim
- (tłumaczenie sygn.: PDDS000027.2).

Informacje na temat rodziny Koniec przekazane przez Menachema Kna'an (Koniec) podczas jego pobytu w Sierpcu, w dn. 15.10.2007 r.

- Informacje na temat rodziny Koniec przekazane przez Menachema Kna'an (Koniec) podczas jego pobytu w Sierpcu, w dn. 15.10.2007 r.

Rodzina przy grobie Haja Taca (matki Iski Taca).

- Fotografia rodzinna przy grobie Haja Taca (matki Iski Taca).
- Na zdjęciu: Mosze Taca, Evelin Weiss, Mordechaj (Mosze) Wimber, Iska Taca, Sara Weiss.

PDDS000025

Jeruchim Koniec (ojciec Menachema Kna'an [Koniec]) w mundurze armii rosyjskiej. Lata 1914-1918.

- Jeruchim Koniec (ojciec Menachema Kna'an [Koniec]) w mundurze armii rosyjskiej.
- Fotografia wykonana w latach 1914-1918.

PDDS000024

Komitet budowy Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" - 1933-1934 r.

- Komitet budowy Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" - 1933-1934 r.
- Na zdjęciu: Avram Gruda, Izaak Klajman, Jeszajau Frydman, Israelik Smoliński, Dawid Bergzon, Szaul Rozenblum, Mosze Balt, Teper, Zina Bachrach, Nasza Gruda, Hejga Atlas, Iska Kohen [Koniec], Hana Flajszer, T.Handelman, Baruch Atlas, Haze (Cwi) Malowańczyk, Herszel Rotenberg, Szlomo Kutner, Chaim Skórka, Avram Żabicki, Jehuda Wisroza.

PDDS000023

Pensjonat na wsi rodziny Koniec i Taca podczas przyjazdu Sary Weiss z USA.

- Pensjonat na wsi rodziny Koniec i Taca podczas przyjazdu Sary Weiss z USA.
- Na zdjęciu, m.in.: Sara Weiss, Evelin Weiss, Iska Koniec, Menachem Koniec.
- Na odwrocie zdjęcia widoczna pieczątka zakładu fotograficznego Ch. Zandman "MODERNE" w Gąbinie.

PDDS000022.1

Rodziny Koniec i Taca - las w okolicy Sierpca. Lata miedzywojenne.

- Rodziny Koniec i Taca. Las w okolicy Sierpca.
- Na zdjęciu: Iska Koniec, Sara Weiss (z domu Taca), Evelin Weiss, Szlomo Koniec, Menachem Koniec.

PDDS000021

Grupa rosyjskich żołnierzy w austro-węgierskim obozie jenieckim w Serbii. I wojna światowa.

- Grupa rosyjskich żołnierzy w austro-węgierskim obozie jenieckim w Serbii (I wojna światowa).
- Na zdjęciu m.in.: Jeruchim Koniec (ojciec Menachema Koniec [obecnie Kna'an]).

PDDS000020

Klasa żeńska polskiej szkoły licealnej w 1912 r.

- Klasa żeńska polskiej szkoły licealnej w 1912 r.
- Na zdjęciu, m.in. Iska Taca [później Koniec], miała 19 lat.

PDDS000019.1

Rodzina Jeruchima Koniec (ojca Menachema Koniec).

- Rodzina Jeruchima Koniec (ojca Menachema Koniec).
- Na zdjęciu: Sara Goldsztejn (z domu Koniec), Beir Koniec, Rywka Goldmacher, Jeruchim Koniec, Lejb Koniec.

PDDS000018

Jeruchim Koniec w mundurze żołnierza armii rosyjskiej.

- Jeruchim Koniec (pierwszy z lewej) w mundurze żołnierza armii rosyjskiej.

PDDS000017

Jeruchim Koniec (ojciec Menachema Koniec) - żołnierz rosyjski podczas I wojny światowej.

- Jeruchim Koniec (ojciec Menachema Koniec) - żołnierz rosyjski podczas I wojny światowej.
- Na zdjęciu jeńcy austro-węgierscy.

PDDS000016

Menachem Koniec (obecnie Kna'an) na schodach rodzinnego domu.

- Zdjęcie - Menachem Koniec (obecnie Kna'an) na schodach rodzinnego domu.
- Fotografia wykonana przed II wojną światową.
- Mendel Koniec urodził się 03.10.1927 r. w Sierpcu.
Czteroosobowa rodzina Końców mieszkała w domu należącym do rodziny Radomyskich na rogu Starego Rynku i ul. Warszawskiej.
(obecnie Plac Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada). Wówczas na parterze budynku mieściła się apteka, obecnie sklep AGD państwa Markowskich.

PDDS000015.1

Rodzina matki Menachema Koniec - 1909 r.

- Rodzina matki Menachema Koniec. 1909 r.
- Na zdjęciu: Mosze Taca, Iska Taca, Rywka Taca, Szmuel Taca, Sara Taca.

PDDS000014.1

Mosze Taca.

- Mosze Taca-brat Iski Koniec.
- Mosze Taca mieszkał w Płocku.

PDDS000013

Żydowska rodzina Koniec na pokładzie statku pasażerskiego SS Kościuszko, w drodze z Konstancy do Jaffy. 02.03.1936 r.

- Żydowska rodzina Koniec na pokładzie statku pasażerskiego SS Kościuszko, w drodze z Konstancy do Jaffy.
- 02.03.1936 r.
- Na zdjęciu: Iska Koniec, Menachem Koniec, Szlomo Koniec, Jeruchim Koniec.

PDDS000012.1

Uczniowie Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" w Sierpcu. Komitet Rodzicielski, uczniowie i nauczyciele.

- Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia "Tarbut" w Sierpcu.
- Komitet Rodzicielski, uczniowie i nauczyciele.
- Na zdjęciu: Izaak Klajman, Menachem Avni (Mendel Sztajnholz), Teper, Mosze Berman, Nasza Gruda, Jeszajau Frydman, Hana Atlas, Szaul Rozenblum (kierownik szkoły), Iska Koen [Koniec], Dawid Bergzon, Hana Flajszer, nieznany, Gocie (Gitl) Cinaderka, Szlomo Koniec, Menachem Koniec (obecnie Kna'an).

PDDS000011

Paszport - Salomon Taca.

- Paszport: Salomon Taca (Tacz?) [Szlomo Josef Taca (Tacz?)].
- Paszport nr 38309/9.
- Widoczne dwie pieczątki Kaiserlich Deutsche Zivilverwaltung Płock (administracja cywilna Cesarstwa Niemieckiego w Płocku).

PDDS000010.1

Szlomo Koniec w drodze do szkoły.

- Szlomo Koniec w drodze do szkoły.
- Uczęszczał do Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut".

PDDS000009

Grób-Szlomo Josef Taca.

- Fotografia przy grobie Szlomo Josef Taca.
- Na zdjęciu: Iska Taca, Evelin Weiss, Mosze Taca, Sara Taca, Mordechaj (Mosze) Wimberg.

PDDS000008

Drzewo genealogiczne żydowskiej rodziny Koniec-Taca.

- Drzewo genealogiczne żydowskiej rodziny Koniec-Taca.
- Zaznaczeni członkowie rodziny, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

PDDS000007

Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

- Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1144/5, 1444/6, (wg Związku Gmin znajdował się tam budynek religijnej szkoły żydowskiej dla dziewcząt, w której mieścił się dom modlitwy [w rzeczywistości: Szkoła Powszechna nr 2].
- Zarządzenie z dn., 20.04.2005 r.
- Widoczna pieczątka: Członek Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich mgr Jerzy Chmielarski.

PDDS000006.1