PH XXII

Fragment tablicy drogowej z l. 1941-1945, z miejscowości Sułocin Teodory (Elsengründ), pow. Sierpc (Kreis Sichelberg).

Część tablicy z nazwą miejscowości i powiatu z lat 1941-1945.
Miejscowość Sułocin Teodory podczas II wojny światowej przemianowana została przez okupantów na Elsengründ, Sierpc do maja 1941 r. oficjalnie przemianowany był na Schirps, później, do 1945 jako Sichelberg.
Element tablicy został po 1945 r. wykorzystany jako część konstrukcyjna budy dla psa.
Eksponat został przekazany przez Józefa Piotrowskiego.
Na fotografii oryginalna część tablicy, poniżej rekonstrukcja wyglądu całości.

PDDDS001286

Słup żydowski w Sierpcu, rysunek z 1896 roku + informacje.

- Słup żydowski w Sierpcu, rysunek z 1896 r.
- Słup wybudowany kosztem gminy żydowskiej w roku 1739 na mocy wyroku Trybunału Koronnego w Piotrkowie.
- widoczna lokalizacja słupa obok tzw. "Kamienicy", ul. 11 Listopada / Podgórna.
- rysunek z: Wędrowiec. Pismo Tygodniowe Ilustrowane, nr 40, 1896.
- data na rysunku: 26 czerwiec 1896 r.
- autor rysunku: Grzegorz Worobjew
- nazwa Sierpca zapisana na rysunku: Sierpec
- autor artykułu: Grzegorz Worobjew

Skan przesłany przez: Antykwariat-BiSS, Bożena i Sławomir Stachyra z Lublina, w dniu 9 V 2011r.

PDDS000573.1

Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadusza Kościuszki i Rypińskiej.

- Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadeusza Kościuszki i Rypińskiej.
- Słabo widoczna pieczęć zakładu fotograficznego: M. Gurfinklówna, ul. Piastowska 7.
- Pocztówka sprzed II wojny światowej.

PDDS000133.1

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.

- Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Fotografia z okresu międzywojennego.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000486

Widok na klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.

- Widok na klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Fragment ul. 3-go Maja - obecnie ul. Wojska Polskiego.
- Fotografia wykonana w okresie międzywojennym.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000485

Widok na klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.

- Widok na klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Fotografia wykonana z ul. 3-go Maja - obecnie ul. Wojska Polskiego.
- Fotografia wykonana w okresie międzywojennym.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000484

Budynek dworca PKP w Sierpcu.

- Budynek dworca PKP w Sierpcu.
- Data budowy 30.06.1924 r.

PDDS000482

Widok na ul. Schenkenstrasse, obecnie ul. Księcia Wacława.

- Fotografia z pocztówki z okresu II wojny światowej;
- Podpisana jako Schenkenstrasse;
- w latach PRL ul. 3-Maja;
- obecnie ul. Księcia Wacława.

PDDS000480

Zabudowa przy obecnym zbiegu ulic Piastowskiej z Płocką.

- Zabudowa przy obecnym zbiegu ulic Piastowskiej z Płocką.
- Pierwszy budynek od lewej (ul. Piastowska 8) wpisany do rejestru zabytków. Nr 253/1526/75 W. 22.05.1975 r. Obecnie budynek nie istnieje, spłonął w lutym 2001 r. W jego miejscu wybudowano sklep odzieżowy "Kontusz".
- Fotografia z okresu międzywojennego.

PDDS000479

Sierpecka cerkiew prawosławna wybudowana w latach 1884-1887.

- Sierpecka cerkiew prawosławna wybudowana w latach 1884-1887 wg. projektu architekta Józefa Górskiego. Budowa świątyni była potrzebna z powodu ulokowania w Sierpcu stałego garnizonu rosyjskiego (rosyjskie koszary znajdowały się przy ul. Piastowskiej). Cerkiew była jedną z ładniejszych i okazalszych na północnym Mazowszu. Nabożeństwa odprawiane były w niej do około 1915 r. Od tego czasu cerkiew popadała w ruinę i ulegała coraz to częstszym dewastacjom. Świątynia posiadała dwie kopuły, które rozebrano w 1917 r.
- Obecnie w miejscu cerkwi mieści się Sąd Rejonowy w Sierpcu.

PDDS000412

Wnętrze nieistniejącej, sierpeckiej synagogi.

- Wnętrze nieistniejącej, sierpeckiej synagogi.
- Synagoga została zbudowana przed rokiem 1858.
- Podpalona przez Niemców w nocy 28/29 września 1939 r.: "W drugą noc Kuczek, z czwartku na piątek".

PDDS000390

Fotografia nieistniejącej, sierpeckiej synagogi znajdującej się u wylotu dzisiejszej ul. Żwirki i Wigury, przy skrzyżowaniu z ul. 11 listopada.

- Fotografia nieistniejącej, sierpeckiej synagogi znajdującej się u wylotu dzisiejszej ul. Żwirki i Wigury, przy skrzyżowaniu z ul. 11 listopada.
- Synagoga została zbudowana przed rokiem 1858.
- Podpalona przez Niemców w nocy 28/29 września 1939 r.: "W drugą noc Kuczek, z czwartku na piątek".

PDDS000389

Plan Sierpca z 1870 r.

- Plan Sierpca z 1870 r.

PDDS000343

Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego.

- Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego (obecnie na Placu Kardynała Wyszyńskiego).
- Fotografia z okresu międzywojennego.
- Budynek ratusza wpisany do rejestru zabytków. Nr 150/599/62 W. 04.04.1962 r.

DDS000308

Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego.

- Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego).
- Fotografia z okresu międzywojennego.
- Widoczne są nieistniejące już budynki.
- Zdjęcie wykonane podczas uroczystości miejskich. Widoczne są symbole państwowe i stanice kościelne, lecz trudno określić charakter uroczystości.
- Budynek ratusza wpisany do rejestru zabytków. Nr 150/599/62 W. 04.04.1962 r.

PDDS000306

Widok na ul. 3-Maja i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

- Widok na ul. 3-Maja (obecnie ul. Wojska Polskiego) i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
- Pocztówka pochodzi z okresu międzywojennego.

PDDS000305

Plac Józefa Piłsudskiego.

- Plac Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego)
- Fotografia wykonana jest z pocztówki.
- Pochodzi z okresu okupacji niemieckiej na co wskazuje niemieckie nazewnictwo widoczne na szyldach np: Apethike (Apteka).

PDDS000304

Widok na Plac Józefa Piłsudskiego. 1935 r.

- Widok na Plac Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego)
- Fotografia wykonana z balkonu sierpeckiego ratusza.
- Jeden z istniejących opisów przedstawia fotografię jako: Związek Strzelecki w hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu w dniu jego imienin. 1935 r.

PDDS000303

Widok z balkonu siedziby ówczesnego starostwa powiatowego.

- Widok z balkonu siedziby starostwa powiatowego (obecnie w budynku tym mieści się siedziba Sądu Rejonowego w Sierpcu).
- Widok na obecny park im. Janusza Korczaka.
- Fotografia wykonana w latach 1926-1939.

PDDS000301

Plac Józefa Piłsudskiego. 1935 r.

- Plac Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego).
- Fotografia wykonana z balkonu sierpeckiego ratusza.
- Jeden z istniejących opisów przedstawia fotografię jako: Związek Strzelecki w hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu w dniu jego imienin. 1935 r.

PDDS000300

Sierpecki Dom Kultury w czasie budowy.

- Zdjęcie sierpeckiego Domu Kultury podczas budowy.
- Fotografia wykonana pod koniec lat 30. XX w.

PDDS000299

Karta pocztowa adresowana do Stanisława Piątkowskiego zamieszkałego w Sichelberg (Sierpc). 05.04.1944 r.

- Karta pocztowa adresowana: An Herrn [Do Pana] Stanisława Piątkowskiego.
- Adres: Sichelberg [Sierpc], Neu Markt No 8 [Nowy Rynek Nr 8].
- Data: 05.04.1944 r.

PDDS000157.1

Szkic przedstawiający targ rybny w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej (dziś zabudowa stacji benzynowej CPN). 1996 r.

- Szkic przedstawiający targ rybny w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej (dziś zabudowa stacji benzynowej CPN)
- Szkic rysunkowy pochodzi z publikacji: Antoniego Jankowskiego "Sierpeckie Niezapominajki", rok wydania 1996.
- Autorem jest Tadeusz Osiński.
- Strona w publikacji: 98.

PDDS000151

Szkic dawnej dzielnicy żydowskiej przy ul. Żwirki i Wigury. 1996 r.

- Szkic dawnej dzielnicy żydowskiej przy ul. Żwirki i Wigury.
- Pochodzi z: Antoni Jankowski, "Sierpeckie Niezapominajki", 1996, s. 95.
- Autor szkicu: Tadeusz Osiński.

PDDS000150

Metryka urodzenia Barbary Zalewskiej - Ciskej.

- Metryka urodzenia Barbary Zalewskiej - Ciskej
- Widoczna data urodzenia: 03.12.1943 r. w Sichelberg (Sierpc).
- Numer ewidencyjny 297/1943
- Imię i nazwisko ojca - Jan Zalewski
- Imię matki - Marta Nowakowska.
- Adres zamieszkania: Sichelberg ul. Weichselstrabe 47.
- Widoczna niemiecka pieczęć z godłem III Rzeszy i nieczytelny podpis niemieckiego urzędnika.

PDDS000146.1

Pocztówka przedstawiająca sierpecki kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Okres międzywojenny.

- Pocztówka przedstawiająca sierpecki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Okres międzywojenny.
- Nakład księgarni A. Włoczkowskiego w Sierpcu.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000130.1

Gazeta pt. ,,Gotów" wydana 22.09.1938 r.

- Gazeta pt. ,,Gotów" wydana 22.09.1938 r.
- Widoczna pieczęć Biblioteki Narodowej.
- Wydawca gazety - Instruktorat Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Sierpcu.
- Redaktor odpowiedzialny - Brunon Przeliorz - Sierpc, Plac 6 Sierpnia 18.
- Drukarnia: H.J. Maliszewski, Sierpc ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 2 (obecnie ul. Benedyktyńska).
- Reklamy w gazecie :
* Komunalna kasa oszczędności powiatu sierpeckiego w Sierpcu.
* Magazyn Bławatny - Lucyny Radaszkiewiczowej w Sierpcu na Placu Marszałka Piłsudskiego 2 (obok magistratu).
* Inżynier Jan Schuman i Architekt Wł. Mikulik - biuro inżynierskie i przedsiębiorstwo robót budowlanych - Sierpc, ul. Śmigłego Rydza 33.
* Przepisowe czapki organizacyjne po przystępnych cenach wykonuje: Pracownia Czapek A. Rogowski Sierpc ul. P.O.W. 4.
* Chrześcijańska Wytwórnia Mebli Giętych J.W. Krzywosądzki - Sierpc ul. Kilińskiego 4.
* Sklep Bławatów - Paweł Sieg.
* Centralna Mleczarnia Spółdzielcza w Sierpcu przy ul. Żeromskiego 1.
* Drukarnia H.J. Maliszewski, Sierpc ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 2 (obecnie ul. Benedyktyńska): wykonuje druki, dla urzędów, handlowe, afiszowe, zaproszenia, okólniki, etykiety gumowane, blankiety i inne, oprawa książek bibliotecznych, biurowych, handlowych, szkolnych, pamiątkowych, oprawa trwała, dokładna, wyrób stempli kauczukowych wszelkich rozmiarów: okrągłe, owalne, zwykłe dla urzędów, związków, firm.

PDDS000129.1

Opis herbu Sierpca w artykule prasowym, 1927r., w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Opis herbu Sierpca w artykule prasowym
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.11

Zygmunt Czaplicki-Starosta Sierpecki, 1927r. , w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Fotografia Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9.1

Artykuł pt. „Praca społeczna w Sierpcu”, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł „Praca społeczna w Sierpcu”, który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w roku 1927.
- Informacje nt. Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
- Informacje nt. Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Żeńskiej w Sierpcu (część uszkodzona).
- Informacja nt. Okręgowego Związku Straży Pożarnych Powiatu Sierpeckiego (część uszkodzona).
- Informacje nt. Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Informacje nt. Wacława Gurbskiego, sierpeckiego notariusza.
- Informacja dotycząca dziekana dekanatu sierpeckiego w okresie międzywojennym - dziekana Wincentego Chabowskiego.
- Informacja nt. „Dnia pozaszkolnej młodzieży”, dnia 24.10.1926 r.
- Informacja nt. pierwszych rejonowych konkursów straży pożarnych powiatu Sierpskiego.
- Wymienione niektóre miejscowości wchodzące w skład ówczesnego powiatu sierpeckiego.
- Informacja nt. odznaczenia Zygmunta Umińskiego srebrnym medalem zasługi Straży Pożarnej.
- Informacja nt. Zygmunta Umińskiego.
- Informacja nt. miejscowości Dziembakowo.
- Informacja nt. Ignacego Konarzewskiego.
- Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9