PW XI

- Pracownicy Służby Ochrony Kolei (Straży Kolejowej) w Sierpcu.

- Pracownicy Służby Ochrony Kolei (Straży Kolejowej) w Sierpcu.
- Zdjęcie wykonane prawdopodobnie pod koniec lat 40. XX w.
- Na fotografii wg. opisu Darczyńcy funkcjonariusze Tadeusz Dąbrowski, Maćkiewicz i Nachster.

PDDS001313.1

Dom przy placu Jedności Robotniczej 17 (po 1990 r. placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Lata 70-te XX w.

- Dom murowany, piętrowy z poddaszem oraz parterem przystosowany do celów usługowo-handlowych przy Placu Jedności Robotniczej 17 (1990 r. Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
- W tle widoczna strzelnica sportowa.
- W budynku ze strzelnicą sportową mieści się obecnie (2014 r.) Prokuratura Rejonowa w Sierpcu.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS001104

Prokuratura Rejonowa w Sierpcu przy Placu Jedności Robotniczej 4 (po 1990 r. Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Lata 70-te XX w.

- Budynek murowany, piętrowy przy Placu Jedności Robotniczej 4 (po 1990 r. Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
- W budynku tym mieściła się ówcześnie Prokuratura Rejonowa w Sierpcu.
- Przed budynkiem widoczny polski rower model "Jubilat".
- Obecnie (2014 r.) w budynku mieści się siedziba KRUS-u.
- W tle widoczny fragment nieistniejącego już piętrowego budynku przy ul. Księcia Wacława, na którym widnieje szyld "FOTO".
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001100.jpg

Dom przy ul. Edwarda Tułodzieckiego 7 (po 1990 r. ul. Braci Tułodzieckich). Lata 70-te XX w.

- Dom murowany, piętrowy z poddaszem przy ul. Edwarda Tułodzieckiego 7 (po 1990 r. ul. Braci Tułodzieckich).
- Dom należy do rodziny Brudnickich. Na parterze mieszczą się obecnie kancelarie adwokackie.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds001068.jpg

Sąd Rejonowy w Sierpcu przy ul. Płockiej 29. Lata 70-te XX w.

- Budynek murowany, piętrowy z poddaszem przy ul. Płockiej 29.
- W budynku mieścił się Sąd Rejonowy w Sierpcu.
- Na pierwszym planie widoczny na jezdni kombajn rolniczy produkowany w FMŻ (Fabryce Maszyn Żniwnych) w Płocku, model "Super Bizon".
- Obecnie (2014 r.) budynek mieszkalny z parterem usługowo-handlowym.
- Fotografia wykonana w połowie lata 70 XX. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000932.jpg

Sąd Rejonowy w Sierpcu przy ul. Płockiej 29. Lata 70-te XX w.

- Budynek murowany, piętrowy z poddaszem przy ul. Płockiej 29.
- W budynku ówcześnie mieścił się Sąd Rejonowy.
- Obecnie (2014 r.) dom mieszkalny z parterem usługowo-handlowym.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70 XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000931.jpg

Wypis Aktu Notarialnego sprzedaży domu przez Kazimierza Dowsina zamieszkałego w Sierpcu przy ul. Narutowicza 17 Adamowi Rogowskiemu zamieszkałemu w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 26. 1949 r.

- Wypis Aktu Notarialnego sprzedaży domu przez Kazimierza Dowsina zamieszkałego w Sierpcu przy ul. Narutowicza 17 Adamowi Rogowskiemu zamieszkałemu w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 26. Wydany w 1949 r.
- Widoczne pieczęcie oraz podpisy: St. Królikowski: Notariusz Okręgu Sądu Okręgowego w Płocku, Stanisław Matkiewicz-Żołtok Notariusz w Sierpcu.
- Zaświadczono: odpis z dnia 3.11.1951 r. Nr.484.

PDDS000416.1

Budynek Sądu Rejonowego w Sierpcu. Ok. 1975 r.

- Widok na budynek Powiatowej Rady Narodowej (obecnego Sądu Rejonowego w Sierpcu.
- Na pierwszym planie widoczna istniejąca dotychczas fontanna.
- Park obok budynku to obecnie park im. Janusza Korczaka.
- Zdjęcie wykonane ok. 1975 r.

PDDS000288

Zaświadczenie Wojskowe dla Wacława Korczaka urodzonego 13.09.1918 r. w Sadłowie, zamieszkałemu w Sierpcu przy ul. Nowy Rynek nr 7, wydane przez Komitet Rejonowy Nr 2 RKU w Płońsku dnia 28.12.1949 r.

- Zaświadczenie Wojskowe dla Wacława Korczaka, urodzonego 13.09.1918 r. w Sadłowie, zamieszkałemu w Sierpcu przy ul. Nowy Rynek nr 7, wydane przez Komitet Rejonowy Nr 2 RKU w Płońsku, dnia 28.12.1949 r.
- Podpis Przewodniczącego Wojskowej Komisji Rejestracyjnej Nr 2 Rejonowej Komendy Uzupełnień w Płońsku.
- Rozmazana pieczęć i nieczytelny podpis przewodniczącego Wojskowej Komisji Rejestracyjnej Nr 2 Rejonowej Komendy Uzupełnień w Płońsku.
- Pieczęć i podpis Stanisława Mitkiewicza, notariusza z Sierpca z 01.03.1950 r.

PDDS000090.1

Zaświadczenie zastępcze dla Wacława Korczaka.

- Zaświadczenie Nr.1086/49 wydane w Sierpcu, dnia 09.07.1949 r.
- Zaświadczenie dotyczy Wacława Korczaka, ur. 13.09.1918 r. w Sadłowie.
- Widoczna pieczęć Inspektora szkolnego w Sierpcu, podpis nieczytelny.
- Podinspektor szkolny A. Grabowski.
- Podpis i pieczęć notariusza z Sierpca, Stanisława Mitkiewicza.
- Informacja o oddziale siedmiu klas szkoły powszechnej w Bieżuniu, powiat Sierpc.
- Fotografia Wacława Korczaka.
- Opłata stemplowa w formie znaczka o nominale 50 zł.

PDDS000088.1

Artykuł nt. prac poszukiwawczych prowadzonych przez IPN, związanych z działalnością Władysława Rypińskiego ps. „Rypa” po II wojnie światowej.

- Artykuł nt. prac poszukiwawczych prowadzonych przez IPN, związanych z działalnością Władysława Rypińskiego ps. „Rypa” po II wojnie światowej.
- Artykuł Huberta Woźniaka pt. "IPN szuka śladów zbrodni <>".
- "Gazeta Wyborcza. Dodatek regionalny Płock", 2007, nr 213, s. 3.

PDDS000032

Artykuł na temat zbrodni Władysława Rypińskiego ps. „Rypa”. 2007 r.

Artykuł na temat zbrodni Władysława Rypińskiego ps. „Rypa”.
→ Informacje nt. Władysława Rypińskiego ps. „Rypa”.
→ Informacje nt. Ryszarda, Juliana, Kazimierza
Gujskich.
→ Informacje nt. Wiktora Stryjewskiego ps. „Cacko”.
→ Informacje nt. komunistycznej bojówki mordującej przeciwników politycznych po II wojnie światowej.

- Artykuł Huberta Woźniaka pt. "Wielkie zbrodnie <>", "Gazeta Wyborcza. Dodatek Płock", 2007, nr 211, s. 3.

PDDS000031

Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

- Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1144/5, 1444/6, (wg Związku Gmin znajdował się tam budynek religijnej szkoły żydowskiej dla dziewcząt, w której mieścił się dom modlitwy [w rzeczywistości: Szkoła Powszechna nr 2].
- Zarządzenie z dn., 20.04.2005 r.
- Widoczna pieczątka: Członek Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich mgr Jerzy Chmielarski.

PDDS000006.1

Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1320/3, 1320/4, 1320/5. 2005 r.

- Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1320/3, 1320/4, 1320/5.
- Wg Związku Gmin znajdowała się tam szkoła hebrajsko-polska, w której mieściła się ochronka dla dzieci (w rzeczywistości: Koedukacyjna Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”).
- Zarządzenie z dnia 20.04.2005 r.
- Widoczna pieczątka: Członek Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich mgr Jerzy Chmielarski.

PDDS000005.1