PW XIV

- Trybuna honorowa podczas uroczystości państwowych w Sierpcu. Lata 80. XX w.

- Trybuna honorowa podczas uroczystości państwowych w Sierpcu na ulicy Karola Świerczewskiego (obecnie Armii Krajowej)..
- Fotografia wykonana w latach 80. XX w.
- Na trybunie stoją m.in Naczelnik Miasta Janusz Wysocki, komendant milicji Żółtański, Edward Cichocki.

PDDS001290

Pralnia chemiczna CZSP przy ul. Feliksa Dzierżyńskiego (po 1990 r. ul. Świętokrzyskiej). Lata 70-te XX w.

- Pawilon usługowo-handlowy przy ul. Feliksa Dzierżyńskiego 24 (po 1990 r. ul. Świętokrzyskiej).
- W budynku tym mieściła się ówcześnie pralnia chemiczna oddziału CZSP (Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy).
- W witrynie sklepu widoczny propagandowy plakat o treści: "I od ciebie zależy zwiększenie produkcji".
- Przed budynkiem widoczny polski motor marki WSK.
- Obecnie (2014 r.) w pawilonie mieści się sklep chemiczno-nasienny - B.S. Piórkowscy.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

PDDS001041

Pralnia chemiczna CZSP przy ul. Feliksa Dzierżyńskiego (po 1990 r. ul. Świętokrzyskiej). Lata 70-te XX w.

- Pawilon usługowo-handlowy przy ul. Feliksa Dzierżyńskiego 24 (po 1990 r. ul. Świętokrzyskiej).
- W budynku tym mieściła się ówcześnie pralnia chemiczna oddziału CZSP (Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy).
- W witrynie sklepu widoczny propagandowy plakat o treści: "I od ciebie zależy zwiększenie produkcji".
- Obecnie (2014 r.) w pawilonie mieści się sklep chemiczno-nasienny B.S. Piórkowscy.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

PDDS001040

Zakład Produkcji Odzieżowej CZSP przy ul. Płockiej 50. Lata 70-te XX w.

- Murowany, parterowy budynek przy ul. Płockiej 50.
- W budynku znajdował się Zakład Produkcji Odzieżowej CZSP (Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy).
- Na fotografii widoczny jest znajdujący się na budynku szyld z napisem: "Wysoka wydajność pracy, gospodarność i oszczędność - to klucz do dobrobytu narodu".
- Z prawej strony fotografii widoczny jest samochód osobowy marki FSO, model "Syrena", typ 105.
- Od 1981 r. budynek zakładów odzieżowych Spółdzielni Pracy „Jedność”.
- Obecnie (2014 r.) budynek nieużytkowany.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000947.jpg

Zakład Produkcji Odzieżowej CZSP przy ul. Płockiej 50. Lata 70-te XX w.

- Budynek murowany, parterowy przy ul. Płockiej 50.
- W budynku znajdował się Zakład Produkcji Odzieżowej CZSP (Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy).
- Na fotografii widoczny jest znajdujący się na budynku szyld z napisem: "Wysoka wydajność pracy, gospodarność i oszczędność - to klucz do dobrobytu narodu".
- Od 1981 r. budynek zakładów odzieżowych Spółdzielni Pracy "Jedność".
- Obecnie (2014 r.) budynek nieużytkowany.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000946.jpg

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Wiejsko - Gminny Komitet w Sierpcu przy ul. Armii Czerwonej 9 (po 1990 r. ul. Piastowskiej). Lata 70-te XX w.

- Murowany, parterowy dom z poddaszem przy ul. Armii Czerwonej 9 (po 1990 r. ul. Piastowskiej).
- Ówcześnie mieściło się w nim Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Wiejsko - Gminny Komitet w Sierpcu.
- Obecnie (2014 r.) w budynku mieści się sklep z artykułami wykończeniowym- P.H.U.P. „Kwadrex” Janusz Ziemło oraz zakład fotograficzny Wioletty Jarkowskiej.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70. XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000870.jpg

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul. Mariana Buczka 48 (po 1990 r. ul. Konstytucji 3-go Maja). Lata 70-te XX w.

- Murowany, parterowy budynek przy ul. Mariana Buczka 48 (po 1990 r. ul. Konstytucji 3-go Maja).
- W budynku mieściło się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu - obecnie (2014 r.) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK".
- Na placu przed budynkiem widoczne szyldy z napisami: "Sprawy partii - sprawami narodu. Sprawy narodu - sprawami partii", "Program FJN popierają wszyscy patrioci".
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds000758.jpg

Blok przy ul. Karola Świerczewskiego 4 (po 1990 r. ul. Armii Krajowej). Lata 70-te XX w.

- Blok przy ul. Karola Świerczewskiego 4 (po 1990 r. ul. Armii Krajowej), w którym mieścił się Dom Partii - obecnie (2014 r.) Państwowa Szkoła Muzyczna 1-go Stopnia im. Marcina Kamińskiego.
- Przed budynkiem widoczna szyld stojący z napisem „Niech żyje jedność i braterska współpraca PZPR i KPZR!”
- W okresie II wojny światowej dom mieszkalny dla niemieckich urzędników, wybudowany przez firmę „Giwald”.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000541.jpg

Pochód 1 Majowy ul. Płocką - 1966 r.

- Pochód 1 Majowy ul. Płocką - 1966 r.
- Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Zbierzchowski, w środku Andrzej Olechowski i Jan Perkowski.
- Widoczny jest budynek dawnego Liceum Ogólnokształcącego, obecnie Szkoły Podstawowej nr 2.
- Na zdjęciu także zawodnicy bokserskiego Klubu Sportowego „Start” Sierpc.
- Sierpc, 1966 r.

PDDS000461.1

Drogowskaz z dopisanym ręcznie zdaniem: „Katyń 1940 nie zapomnimy!”.

- Drogowskaz z dopisanym ręcznie zdaniem: „Katyń 1940 nie zapomnimy!”.
- Drogowskaz znajdował się przed skrzyżowaniem ul. Rypińskiej z ul. Tadeusza Kościuszki w Sierpcu.
- Fotografia z lat 70. XX w.

PDDS000436

Drukarnia w Sierpcu przy ul. Partyzantów 5, po 1990 r. ul. Biskupa Floriana.

- Budynek drukarni w Sierpcu przy ul. Partyzantów 5, po 1990 r. ul. Biskupa Floriana.
- Obecnie (2014 r.) drukarnia ma inną siedzibę a budynek jest domem mieszkalno- handlowym.
- Na szczycie budynku widoczny szyld drukarni z napisem:
Drukarnia w Sierpcu
Partyzantów 5
Poleca swoje usługi w zakresie
* Produkcji druków akcydensowych
* Wykonania zaproszeń na uroczystości
* Inne prace poligraficzne
- Nad ogrodzeniem widoczny propagandowy napis: „Kontynuując dzieło ojców budujemy Polskie naszych pragnień i ambicji”.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000399.jpg

Pochód 1-majowy na ul. Płockiej.

- Pochód 1-majowy na ul. Płockiej.
- Na fotografii: pierwsza od lewej Magdalena Cendlewska, pierwsza z prawej Barbara Jasińska (dziewczyny z Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu).

PDDS000278

Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego od Prezydium Warszawskiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

- Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego od Prezydium Warszawskiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.
- Warszawa, marzec 1972r.
- Podpis przewodniczącego Warszawskiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu: Henryk Szafrański.

PDDS000104

Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego w związku, z jubileuszem XXV-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

- Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego w związku, z jubileuszem XXV-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
- Warszawa, lipiec 1969 r.
- Podpis przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie mgr Józefa Pińkowskiego.

PDDS000103

Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego od Prezydium Warszawskiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. 01.06.1969 r.

- Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego od Prezydium Warszawskiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. 01.06.1969 r.
- Podpis Przewodniczącego Warszawskiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Henryka Szafrańskiego.

PDDS000102

Podziękowania dla Stanisława Krukowskiego od Stronnictwa Demokratycznego w Płocku. 1984 r.

- Podziękowania dla Stanisława Krukowskiego od Stronnictwa Demokratycznego w Płocku.
- Płock, dnia 29.03.1984 r.
- Podpisy przewodniczącego i sekretarza zarządu Prezydium.

PDDS000100

Zaświadczanie dla Stanisława Górzyńskiego potwierdzające jego wybór na radnego Gminnej Rady Narodowej w Mochowie. 1984 r.

- Zaświadczanie dla Stanisława Górzyńskiego, potwierdzające jego wybór na radnego Gminnej Rady Narodowej w Mochowie.
- Wydane 18.06.1984 r.
- Informacja nt. Stanisława Górzyńskiego.
- Informacja nt. wyborów do rad narodowych, w dniu 17.06.1984 r.
- Pieczęć Gminnej Komisji Wyborczej w Mochowie.

PDDS000068

Dokument: "Prośba do Prezesa ZBoWiD Koło Mochowo Stanisława Górzyńskiego o wykaz imienny członków ZBoWiD, którzy zostali wybrani do Rad Narodowych szczebla podstawowego". 1984 r.

- Dokument: "Prośba do Prezesa ZBoWiD Koło Mochowo Stanisława Górzyńskiego o wykaz imienny członków ZBoWiD, którzy zostali wybrani do Rad Narodowych szczebla podstawowego".
- Informacja nt. Stanisława Górzyńskiego.
- Dane dotyczące ZBoWiD na terenie województwa płockiego w 1984 r.
- Widoczna pieczęć Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Płocku w 1984 r.: ppłk. rez. Romana Cywińskiego.
- Widoczna pieczęć nagłówkowa Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Płocku.

PDDS000067

Pismo Egzekutywy Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [PZPR] z podziękowaniami dla Stanisława Górzyńskiego. 1973 r.

- Pismo Egzekutywy Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [PZPR] z podziękowaniami dla Stanisława Górzyńskiego za udział w organizacji wyborów.
- 09.12.1973 r.
- Informacja nt. Stanisława Górzyńskiego.
- Pieczęć Komitetu Powiatowego PZPR w Sierpcu.
- Informacja nt. Stanisława Żochowskiego.

PDDS000065

Legitymacja partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) - Eugeniusz Stryjewski. 1975 r.

- Legitymacja partyjna Eugeniusza Stryjewskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej(PZPR).
- Nr 2354535.
- Wydana przez Komitet Powiatowy PZPR w Sierpcu dn. 01.03.1975 r.

PDDS000040

Artykuł nt. prac poszukiwawczych prowadzonych przez IPN, związanych z działalnością Władysława Rypińskiego ps. „Rypa” po II wojnie światowej.

- Artykuł nt. prac poszukiwawczych prowadzonych przez IPN, związanych z działalnością Władysława Rypińskiego ps. „Rypa” po II wojnie światowej.
- Artykuł Huberta Woźniaka pt. "IPN szuka śladów zbrodni <>".
- "Gazeta Wyborcza. Dodatek regionalny Płock", 2007, nr 213, s. 3.

PDDS000032

Artykuł na temat zbrodni Władysława Rypińskiego ps. „Rypa”. 2007 r.

Artykuł na temat zbrodni Władysława Rypińskiego ps. „Rypa”.
→ Informacje nt. Władysława Rypińskiego ps. „Rypa”.
→ Informacje nt. Ryszarda, Juliana, Kazimierza
Gujskich.
→ Informacje nt. Wiktora Stryjewskiego ps. „Cacko”.
→ Informacje nt. komunistycznej bojówki mordującej przeciwników politycznych po II wojnie światowej.

- Artykuł Huberta Woźniaka pt. "Wielkie zbrodnie <>", "Gazeta Wyborcza. Dodatek Płock", 2007, nr 211, s. 3.

PDDS000031