PH XII

Mianowanie na członka Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej dla rzemiosła czapniczego Adama Rogowskiego.

- Mianowanie na członka Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej dla rzemiosła czapniczego Adama Rogowskiego.
- Numer sprawy V-E-5-10.
- Pieczęć: Izba Rzemieślnicza w Płocku, oraz podpis dyrektora i prezesa.
- Płock, dnia 9.02.1939 r.

PDDS000435

Zaświadczenie: Izba Rzemieślnicza w Płocku zaświadcza, że Szost Eugeniusz jest terminatorem rzemiosła czapniczego w warsztacie Adama Rogowskiego w Sierpcu.

- Zaświadczenie: Izba Rzemieślnicza w Płocku zaświadcza, że Szost Eugeniusz jest terminatorem rzemiosła czapniczego w warsztacie Adama Rogowskiego w Sierpcu.
- Nr. legit. termin. 7533.
- Pieczęć: Izba Rzemieślnicza w Płocku oraz podpisy dyrektora i prezesa.
- Wydane dnia 21 marca 1939 r. w Płocku.

PDDS000432

Legitymacja Adama Rogowskiego na prawo trzymania i kształcenia uczniów w rzemiośle („mistrza” czapniczego).

- Legitymacja Adama Rogowskiego na prawo trzymania i kształcenia uczniów w rzemiośle („mistrza” czapniczego).
- Legitymacja numer 4625 wydana przez Izbę Rzemieślniczą w Płocku dnia 19 sierpnia 1938 r.
- Podpisy dyrektora i prezesa Izby Rzemieślniczej w Płocku.

PDDS000426.1

Książka Czeladnicza Adama Rogowskiego.

- Książka Czeladnicza Adama Rogowskiego.
- Rodzaj wykonywanego zawodu „Czapnik”.
- Dokument wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Włocławku.
- Widoczna pieczęć, lak Izby Rzemieślniczej w Włocławku oraz podpisy dyrektora i prezesa.
- Numer legitymacji: 11358.
- Włocławek, dnia 31.01.1938 r.

PDDS000425.1

Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego w rzemiośle czapniczym. Adam Rogowski. 1937 r.

- Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego w rzemiośle czapniczym. Adam Rogowski.
- Podpisy: przewodniczącego, dyrektora, prezesa i członków.
- Sierpc, 29.12.1937 r.

PDDS000421

Dyplom Mistrzowski Nr. 5404 w zawodzie czapniczym. Adam Rogowski. 1938 r.

- Dyplom Mistrzowski Nr. 5404 w zawodzie czapniczym. Adam Rogowski.
- Podpisy: przewodniczącego, dyrektora izby, prezesa izby i członków.
- Pieczęć Izby Rzemieślniczej w Płocku.
- Płock, dnia 6.08.1938 r.

PDDS000420

Widok na Plac Józefa Piłsudskiego. 1935 r.

- Widok na Plac Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego)
- Fotografia wykonana z balkonu sierpeckiego ratusza.
- Jeden z istniejących opisów przedstawia fotografię jako: Związek Strzelecki w hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu w dniu jego imienin. 1935 r.

PDDS000303

Widok z balkonu siedziby ówczesnego starostwa powiatowego.

- Widok z balkonu siedziby starostwa powiatowego (obecnie w budynku tym mieści się siedziba Sądu Rejonowego w Sierpcu).
- Widok na obecny park im. Janusza Korczaka.
- Fotografia wykonana w latach 1926-1939.

PDDS000301

Plac Józefa Piłsudskiego. 1935 r.

- Plac Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego).
- Fotografia wykonana z balkonu sierpeckiego ratusza.
- Jeden z istniejących opisów przedstawia fotografię jako: Związek Strzelecki w hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu w dniu jego imienin. 1935 r.

PDDS000300

Gazeta pt. ,,Gotów" wydana 22.09.1938 r.

- Gazeta pt. ,,Gotów" wydana 22.09.1938 r.
- Widoczna pieczęć Biblioteki Narodowej.
- Wydawca gazety - Instruktorat Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Sierpcu.
- Redaktor odpowiedzialny - Brunon Przeliorz - Sierpc, Plac 6 Sierpnia 18.
- Drukarnia: H.J. Maliszewski, Sierpc ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 2 (obecnie ul. Benedyktyńska).
- Reklamy w gazecie :
* Komunalna kasa oszczędności powiatu sierpeckiego w Sierpcu.
* Magazyn Bławatny - Lucyny Radaszkiewiczowej w Sierpcu na Placu Marszałka Piłsudskiego 2 (obok magistratu).
* Inżynier Jan Schuman i Architekt Wł. Mikulik - biuro inżynierskie i przedsiębiorstwo robót budowlanych - Sierpc, ul. Śmigłego Rydza 33.
* Przepisowe czapki organizacyjne po przystępnych cenach wykonuje: Pracownia Czapek A. Rogowski Sierpc ul. P.O.W. 4.
* Chrześcijańska Wytwórnia Mebli Giętych J.W. Krzywosądzki - Sierpc ul. Kilińskiego 4.
* Sklep Bławatów - Paweł Sieg.
* Centralna Mleczarnia Spółdzielcza w Sierpcu przy ul. Żeromskiego 1.
* Drukarnia H.J. Maliszewski, Sierpc ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 2 (obecnie ul. Benedyktyńska): wykonuje druki, dla urzędów, handlowe, afiszowe, zaproszenia, okólniki, etykiety gumowane, blankiety i inne, oprawa książek bibliotecznych, biurowych, handlowych, szkolnych, pamiątkowych, oprawa trwała, dokładna, wyrób stempli kauczukowych wszelkich rozmiarów: okrągłe, owalne, zwykłe dla urzędów, związków, firm.

PDDS000129.1

Opis herbu Sierpca w artykule prasowym, 1927r., w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Opis herbu Sierpca w artykule prasowym
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.11

Zygmunt Czaplicki-Starosta Sierpecki, 1927r. , w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Fotografia Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9.1

Artykuł pt. „Praca społeczna w Sierpcu”, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł „Praca społeczna w Sierpcu”, który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w roku 1927.
- Informacje nt. Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
- Informacje nt. Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Żeńskiej w Sierpcu (część uszkodzona).
- Informacja nt. Okręgowego Związku Straży Pożarnych Powiatu Sierpeckiego (część uszkodzona).
- Informacje nt. Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Informacje nt. Wacława Gurbskiego, sierpeckiego notariusza.
- Informacja dotycząca dziekana dekanatu sierpeckiego w okresie międzywojennym - dziekana Wincentego Chabowskiego.
- Informacja nt. „Dnia pozaszkolnej młodzieży”, dnia 24.10.1926 r.
- Informacja nt. pierwszych rejonowych konkursów straży pożarnych powiatu Sierpskiego.
- Wymienione niektóre miejscowości wchodzące w skład ówczesnego powiatu sierpeckiego.
- Informacja nt. odznaczenia Zygmunta Umińskiego srebrnym medalem zasługi Straży Pożarnej.
- Informacja nt. Zygmunta Umińskiego.
- Informacja nt. miejscowości Dziembakowo.
- Informacja nt. Ignacego Konarzewskiego.
- Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9

Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.6

Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł pt. "Rozwój Sierpca", który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w 1927 r.
- Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku.
- Informacje nt. zmian nazw miasta na przestrzeni historii.
- Wzmianka nt. Jaśka Pilika.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.3

Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek oraz reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek.
- Reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Informacja nt. Anny Lipczykowej.
- Informacja nt. firm i zakładów pracy działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.2

Reklamy sierpeckich instytucji w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Banku Spółdzielczego w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Reklama piwa i napojów chłodzących z browaru, słodowni i wód gazowych Fryderyka Pehlke na ul. Farska 18-20.
- Dzierżawcy M.Ossowski i E.Gerlach.
- Reklama ubezpieczeń poznańsko-warszawskiego Banku Ubezpieczeń w Sierpcu na ul. Płockiej 20, M.Ossowski oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych „SNOP” i „EUROPA”.
- Informacje nt. browaru rodziny Pehlke.
- Informacje nt. rodziny Pehlke.
- Informacja nt. firm działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Informacje na temat działalności M.Ossowskiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.1

Miesięcznik illustrowany MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY. 1927 r.

- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8, s. 20(63-82).
- Część stron jest uszkodzona.

PDDS000055.1

Artykuł nt. opuszczenia Sierpca przez Niemców 11.11.1918 r. 1993 r.

- Artykuł nt. opuszczenia Sierpca przez Niemców 11.11.1918 r.
- Artykuł pt. "Jak Niemcy opuścili Sierpc w 1918 r.", który ukazał się w "Tygodniku Płockim" w numerze 45, w 1993 r.
- Fragmenty relacji Stanisława Pilkiewicza.
- Informacja nt. rozbrajania i starć z Niemcami.
- Informacje nt. Polskiej Organizacji Wojskowej.
- Informacje o infrastrukturze Sierpca i okolic.

PDDS000054.2

Pomiar dla młyna wodnego na rzece Skrwie w majątku „Kwaśno”. → Informacje dot. młyna wodnego m. Kwaśno. → Dane techniczne, część opisowa, rysunki techniczne, rysunki sytuujące młyn w terenie. 1926 r.

- Pomiar dla młyna wodnego na rzece Skrwie w majątku „Kwaśno”.
- Informacje dotyczące młyna wodnego majątku "Kwaśno".
- Dane techniczne, część opisowa, rysunki techniczne, rysunki sytuujące młyn w terenie.
- Informacje dotyczące zabudowań młynarskich w Kwaśnie.
- Plan sytuacyjny w skali 1:1000 - budynki oraz rzeka w terenie.
- Mapa w skali 1:100 000 - zlewnia rzeki Skrwy.
- Wydane przez Krajowe Towarzystwo Melioracyjne w Warszawie, dn. 27.10.1926 r.

PDDS000033.1

Komitet budowy Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" - 1933-1934 r.

- Komitet budowy Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" - 1933-1934 r.
- Na zdjęciu: Avram Gruda, Izaak Klajman, Jeszajau Frydman, Israelik Smoliński, Dawid Bergzon, Szaul Rozenblum, Mosze Balt, Teper, Zina Bachrach, Nasza Gruda, Hejga Atlas, Iska Kohen [Koniec], Hana Flajszer, T.Handelman, Baruch Atlas, Haze (Cwi) Malowańczyk, Herszel Rotenberg, Szlomo Kutner, Chaim Skórka, Avram Żabicki, Jehuda Wisroza.

PDDS000023

Uczniowie Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" w Sierpcu. Komitet Rodzicielski, uczniowie i nauczyciele.

- Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia "Tarbut" w Sierpcu.
- Komitet Rodzicielski, uczniowie i nauczyciele.
- Na zdjęciu: Izaak Klajman, Menachem Avni (Mendel Sztajnholz), Teper, Mosze Berman, Nasza Gruda, Jeszajau Frydman, Hana Atlas, Szaul Rozenblum (kierownik szkoły), Iska Koen [Koniec], Dawid Bergzon, Hana Flajszer, nieznany, Gocie (Gitl) Cinaderka, Szlomo Koniec, Menachem Koniec (obecnie Kna'an).

PDDS000011

Szlomo Koniec w drodze do szkoły.

- Szlomo Koniec w drodze do szkoły.
- Uczęszczał do Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut".

PDDS000009

Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1320/3, 1320/4, 1320/5. 2005 r.

- Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1320/3, 1320/4, 1320/5.
- Wg Związku Gmin znajdowała się tam szkoła hebrajsko-polska, w której mieściła się ochronka dla dzieci (w rzeczywistości: Koedukacyjna Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”).
- Zarządzenie z dnia 20.04.2005 r.
- Widoczna pieczątka: Członek Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich mgr Jerzy Chmielarski.

PDDS000005.1

Świadectwo szkolne za rok szkolny 1935/36-Mendel Koniec.

- Świadectwo szkolne nr 121 za rok szkolny 1935/36-Mendel Koniec.
- Pieczątki: Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”.
- Świadectwo w języku polskim i hebrajskim.
- Nazwisko wychowawczyni oddziału: M.Gejfmanówna.
- Podpis kierowniczki szkoły: P.Wołkun.
- Informacje nt.: Mendel Koniec [Menachem Knaan]
- 23.02.1936 r.

PDDS000003.1

Świadectwo szkolne za rok szkolny 1934/35-Mendel Koniec.

- Świadectwo szkolne nr 122 za rok szkolny 1934/35-Mendel Koniec.
- Pieczątki: Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”.
- Świadectwo w języku polskim i hebrajskim.
- Nazwisko wychowawczyni oddziału: mgr R.Bleżowska-Rozenblum.
- Podpis kierownika szkoły: I.Rosenblum.
- Informacje nt.: Mendel Koniec [Menachem Knaan].
- Świadectwo wydane 15.06.1935 r.

PDDS000002.1

Świadectwo szkolne za rok szkolny 1933/34 - Mendel Koniec.

- Świadectwo szkolne nr 122 za rok szkolny 1933/34 - Mendel Koniec.
- Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”.
- Świadectwo w języku polskim i hebrajskim.
- Nazwisko opiekunki: Zyna Bachrachówna.
- Podpis Kierownika szkoły: I.Rosenblum.
- Informacje nt.: Mendel Koniec [Menachem Knaan]
- Widoczna pieczęć szkoły.
- Świadectwo wydane dn. 15.06.1934 r.

PDDS000001.1