PH XVII

Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadusza Kościuszki i Rypińskiej.

- Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadeusza Kościuszki i Rypińskiej.
- Słabo widoczna pieczęć zakładu fotograficznego: M. Gurfinklówna, ul. Piastowska 7.
- Pocztówka sprzed II wojny światowej.

PDDS000133.1

Budynek dworca PKP w Sierpcu.

- Budynek dworca PKP w Sierpcu.
- Data budowy 30.06.1924 r.

PDDS000482

Mianowanie na członka Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej dla rzemiosła czapniczego Adama Rogowskiego.

- Mianowanie na członka Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej dla rzemiosła czapniczego Adama Rogowskiego.
- Numer sprawy V-E-5-10.
- Pieczęć: Izba Rzemieślnicza w Płocku, oraz podpis dyrektora i prezesa.
- Płock, dnia 9.02.1939 r.

PDDS000435

Zaświadczenie: Izba Rzemieślnicza w Płocku zaświadcza, że Szost Eugeniusz jest terminatorem rzemiosła czapniczego w warsztacie Adama Rogowskiego w Sierpcu.

- Zaświadczenie: Izba Rzemieślnicza w Płocku zaświadcza, że Szost Eugeniusz jest terminatorem rzemiosła czapniczego w warsztacie Adama Rogowskiego w Sierpcu.
- Nr. legit. termin. 7533.
- Pieczęć: Izba Rzemieślnicza w Płocku oraz podpisy dyrektora i prezesa.
- Wydane dnia 21 marca 1939 r. w Płocku.

PDDS000432

Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Nauki Kierowców przez Adama Rogowskiego.

- Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Nauki Kierowców przez Adama Rogowskiego.
- Zaświadczenie nr. 2445.
- Widoczna pieczęć: Kursy Kierowców Samochodowych Heliodora Prylińskiego, oraz dyrektora i inspektora kursu.
- Warszawa, dnia 30.XI.1928 r.

PDDS000430

Legitymacja Adama Rogowskiego na prawo trzymania i kształcenia uczniów w rzemiośle („mistrza” czapniczego).

- Legitymacja Adama Rogowskiego na prawo trzymania i kształcenia uczniów w rzemiośle („mistrza” czapniczego).
- Legitymacja numer 4625 wydana przez Izbę Rzemieślniczą w Płocku dnia 19 sierpnia 1938 r.
- Podpisy dyrektora i prezesa Izby Rzemieślniczej w Płocku.

PDDS000426.1

Książka Czeladnicza Adama Rogowskiego.

- Książka Czeladnicza Adama Rogowskiego.
- Rodzaj wykonywanego zawodu „Czapnik”.
- Dokument wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Włocławku.
- Widoczna pieczęć, lak Izby Rzemieślniczej w Włocławku oraz podpisy dyrektora i prezesa.
- Numer legitymacji: 11358.
- Włocławek, dnia 31.01.1938 r.

PDDS000425.1

Karta rzemieślnicza Adama Rogowskiego (uprawnienie do prowadzenia rzemiosła „Czapnictwo”) z 1938 r.

- Karta rzemieślnicza Adama Rogowskiego (uprawnienie do prowadzenia rzemiosła „Czapnictwo”).
- Pieczęcie oraz podpis: Starostwo Powiatowe Sierpeckie, Starosta Powiatowy Sierpecki, St. Przeradzki - podreferendarz.
- Sierpc, dnia 26.10.1938 r.

PDDS000422.1

Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego w rzemiośle czapniczym. Adam Rogowski. 1937 r.

- Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego w rzemiośle czapniczym. Adam Rogowski.
- Podpisy: przewodniczącego, dyrektora, prezesa i członków.
- Sierpc, 29.12.1937 r.

PDDS000421

Dyplom Mistrzowski Nr. 5404 w zawodzie czapniczym. Adam Rogowski. 1938 r.

- Dyplom Mistrzowski Nr. 5404 w zawodzie czapniczym. Adam Rogowski.
- Podpisy: przewodniczącego, dyrektora izby, prezesa izby i członków.
- Pieczęć Izby Rzemieślniczej w Płocku.
- Płock, dnia 6.08.1938 r.

PDDS000420

Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego.

- Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego).
- Fotografia z okresu międzywojennego.
- Widoczne są nieistniejące już budynki.
- Zdjęcie wykonane podczas uroczystości miejskich. Widoczne są symbole państwowe i stanice kościelne, lecz trudno określić charakter uroczystości.
- Budynek ratusza wpisany do rejestru zabytków. Nr 150/599/62 W. 04.04.1962 r.

PDDS000306

Plac Józefa Piłsudskiego.

- Plac Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego)
- Fotografia wykonana jest z pocztówki.
- Pochodzi z okresu okupacji niemieckiej na co wskazuje niemieckie nazewnictwo widoczne na szyldach np: Apethike (Apteka).

PDDS000304

Widok na Plac Józefa Piłsudskiego. 1935 r.

- Widok na Plac Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego)
- Fotografia wykonana z balkonu sierpeckiego ratusza.
- Jeden z istniejących opisów przedstawia fotografię jako: Związek Strzelecki w hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu w dniu jego imienin. 1935 r.

PDDS000303

Etykieta na piwo z nieistniejącego browaru Fryderyka Pehlkego w Sierpcu.

- Etykieta na piwo z nieistniejącego browaru Fryderyka Pehlkego w Sierpcu.
- W 1869 r. Fryderyk Pehlke założył browar w murowanym budynku znajdującym się niedaleko kościoła farnego. Zakład stopniowo był rozbudowywany w stronę rzeki i posiadał własną „lodownię”, czyli chłodnię. Firma miała swój własny transport konny i zatrudniała 30 pracowników. Syn Fryderyka, Gustaw, został wysłany przez ojca na naukę gorzelnictwa do Niemiec i w Monachium ukończył szkołę piwowarstwa. Przejął on później browar i prowadził aż do swojej śmierci w 1916 r. Po przerwie browar ponownie uruchomił Henryk Pehlke w 1922 r., ale trapiły go liczne trudności, w tym finansowe. W latach powojennych wytwarzano piwo jasne, ciemne i eksportowe, które trafiało na tereny powiatu sierpeckiego i lipnowskiego. Jednak nie było w stanie wytrzymać konkurencji z produktami warszawskimi np. słynnego browaru Haberbusch. Po zamknięciu zakładu w 1929 r. Pehlke prowadził rozlewnię piwa, która przetrwała II wojnę światową. W 1950 r. rozlewnia wraz z wytwórnią wód mineralnych została wydzierżawiona Powiatowej Spółdzielni Spożywców.

PDDS000296

Wykaz postępów (świadectwo szkolne) Stanisława Roznochaza rok szkolny 1935-1936.

- Wykaz postępów (świadectwo szkolne) Stanisława Roznocha za rok szkolny 1935-1936.
- Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Sierpcu.
- Nr dokumentu 39.
- Informacje na temat daty urodzenia Stanisława Roznocha: 01.04.1921 r.
- Pieczęć Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Sierpcu.
- Podpis kierownika szkoły.
- Pieczątka Państwowego Biura Notarialnego w Sierpcu.

PDDS000190.1

Pieczęcie i podpis Wacława Grubskiego

- Pieczęcie i podpis Wacława Grubskiego
- Notariusz w Płocku.

PDDS000188.3.1

Odpisy Aktu Notarialnego. 1929 r.

- Odpisy Aktu Notarialnego dziadków Barbary Zalewskiej-Ciskej (darczyńcy), od strony matki i od strony ojca.
- 1929 r.

PDDS000188.1

Szkic przedstawiający targ rybny w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej (dziś zabudowa stacji benzynowej CPN). 1996 r.

- Szkic przedstawiający targ rybny w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej (dziś zabudowa stacji benzynowej CPN)
- Szkic rysunkowy pochodzi z publikacji: Antoniego Jankowskiego "Sierpeckie Niezapominajki", rok wydania 1996.
- Autorem jest Tadeusz Osiński.
- Strona w publikacji: 98.

PDDS000151

Pocztówka przedstawiająca sierpecki kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Okres międzywojenny.

- Pocztówka przedstawiająca sierpecki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Okres międzywojenny.
- Nakład księgarni A. Włoczkowskiego w Sierpcu.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000130.1

Gazeta pt. ,,Gotów" wydana 22.09.1938 r.

- Gazeta pt. ,,Gotów" wydana 22.09.1938 r.
- Widoczna pieczęć Biblioteki Narodowej.
- Wydawca gazety - Instruktorat Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Sierpcu.
- Redaktor odpowiedzialny - Brunon Przeliorz - Sierpc, Plac 6 Sierpnia 18.
- Drukarnia: H.J. Maliszewski, Sierpc ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 2 (obecnie ul. Benedyktyńska).
- Reklamy w gazecie :
* Komunalna kasa oszczędności powiatu sierpeckiego w Sierpcu.
* Magazyn Bławatny - Lucyny Radaszkiewiczowej w Sierpcu na Placu Marszałka Piłsudskiego 2 (obok magistratu).
* Inżynier Jan Schuman i Architekt Wł. Mikulik - biuro inżynierskie i przedsiębiorstwo robót budowlanych - Sierpc, ul. Śmigłego Rydza 33.
* Przepisowe czapki organizacyjne po przystępnych cenach wykonuje: Pracownia Czapek A. Rogowski Sierpc ul. P.O.W. 4.
* Chrześcijańska Wytwórnia Mebli Giętych J.W. Krzywosądzki - Sierpc ul. Kilińskiego 4.
* Sklep Bławatów - Paweł Sieg.
* Centralna Mleczarnia Spółdzielcza w Sierpcu przy ul. Żeromskiego 1.
* Drukarnia H.J. Maliszewski, Sierpc ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 2 (obecnie ul. Benedyktyńska): wykonuje druki, dla urzędów, handlowe, afiszowe, zaproszenia, okólniki, etykiety gumowane, blankiety i inne, oprawa książek bibliotecznych, biurowych, handlowych, szkolnych, pamiątkowych, oprawa trwała, dokładna, wyrób stempli kauczukowych wszelkich rozmiarów: okrągłe, owalne, zwykłe dla urzędów, związków, firm.

PDDS000129.1

Zaświadczenie-świadectwo pracy z firmy Kurt Bergman i Spółka dla Mieczysława Łepkowskiego. 1944 r.

- Zaświadczenie-świadectwo pracy z firmy Kurt Bergman i Spółka dla Mieczysława Łepkowskiego.
- Data wydania 08.02.1944 r.
- Informacja nt. firmy Kurt Bergman i Spółka.
- Informacja nt. Mieczysława Łepkowskiego.
- Nazwa miasta w roku 1944 (Sichelberg).
- Podana przynależność terytorialna Sierpca w roku 1944 (Südostpreusen - Południowe Prusy Wschodnie).
- Informacja nt. istnienia w roku 1944 „Drukarni książek w Sierpcu”.
- Informacja związana z historią II wojny światowej - kategorie ludności polskiej wg. okupanta hitlerowskiego.
- Dokument w języku niemieckim, tłumaczenie: PDDS000062.2.

PDDS000062.1

Fragment dokumentu sporządzonego w biurze notariusza Wacława Gurbskiego. 1927 r.

- Fragment dokumentu sporządzonego w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.
- Widoczna pieczęć urzędowa Wacława Gurbskiego.
- Dokument sporządzony 23.06.1927 r.

PDDS000061

Fragment aktu notarialnego sporządzonego 04.03.1932 r. w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.

- Fragment aktu notarialnego sporządzonego 04.03.1932 r. w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.
- Podane wysokości opłat manipulacyjnych za usługę sporządzenia aktu notarialnego.
- Widoczna pieczęć urzędowa Wacława Gurbskiego.
- Dokument podpisał pełniący obowiązki Notariusza - Sylwin Smoleński.

PDDS000060

Opis herbu Sierpca w artykule prasowym, 1927r., w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Opis herbu Sierpca w artykule prasowym
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.11

Zygmunt Czaplicki-Starosta Sierpecki, 1927r. , w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Fotografia Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9.1

Artykuł pt. „Praca społeczna w Sierpcu”, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł „Praca społeczna w Sierpcu”, który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w roku 1927.
- Informacje nt. Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
- Informacje nt. Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Żeńskiej w Sierpcu (część uszkodzona).
- Informacja nt. Okręgowego Związku Straży Pożarnych Powiatu Sierpeckiego (część uszkodzona).
- Informacje nt. Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Informacje nt. Wacława Gurbskiego, sierpeckiego notariusza.
- Informacja dotycząca dziekana dekanatu sierpeckiego w okresie międzywojennym - dziekana Wincentego Chabowskiego.
- Informacja nt. „Dnia pozaszkolnej młodzieży”, dnia 24.10.1926 r.
- Informacja nt. pierwszych rejonowych konkursów straży pożarnych powiatu Sierpskiego.
- Wymienione niektóre miejscowości wchodzące w skład ówczesnego powiatu sierpeckiego.
- Informacja nt. odznaczenia Zygmunta Umińskiego srebrnym medalem zasługi Straży Pożarnej.
- Informacja nt. Zygmunta Umińskiego.
- Informacja nt. miejscowości Dziembakowo.
- Informacja nt. Ignacego Konarzewskiego.
- Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9

Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.6

Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł pt. "Rozwój Sierpca", który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w 1927 r.
- Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku.
- Informacje nt. zmian nazw miasta na przestrzeni historii.
- Wzmianka nt. Jaśka Pilika.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.3

Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek oraz reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek.
- Reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Informacja nt. Anny Lipczykowej.
- Informacja nt. firm i zakładów pracy działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.2

Reklamy sierpeckich instytucji w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Banku Spółdzielczego w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Reklama piwa i napojów chłodzących z browaru, słodowni i wód gazowych Fryderyka Pehlke na ul. Farska 18-20.
- Dzierżawcy M.Ossowski i E.Gerlach.
- Reklama ubezpieczeń poznańsko-warszawskiego Banku Ubezpieczeń w Sierpcu na ul. Płockiej 20, M.Ossowski oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych „SNOP” i „EUROPA”.
- Informacje nt. browaru rodziny Pehlke.
- Informacje nt. rodziny Pehlke.
- Informacja nt. firm działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Informacje na temat działalności M.Ossowskiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.1