PH XXV

Fragment tablicy drogowej z l. 1941-1945, z miejscowości Sułocin Teodory (Elsengründ), pow. Sierpc (Kreis Sichelberg).

Część tablicy z nazwą miejscowości i powiatu z lat 1941-1945.
Miejscowość Sułocin Teodory podczas II wojny światowej przemianowana została przez okupantów na Elsengründ, Sierpc do maja 1941 r. oficjalnie przemianowany był na Schirps, później, do 1945 jako Sichelberg.
Element tablicy został po 1945 r. wykorzystany jako część konstrukcyjna budy dla psa.
Eksponat został przekazany przez Józefa Piotrowskiego.
Na fotografii oryginalna część tablicy, poniżej rekonstrukcja wyglądu całości.

PDDDS001286

Słup żydowski w Sierpcu, rysunek z 1896 roku + informacje.

- Słup żydowski w Sierpcu, rysunek z 1896 r.
- Słup wybudowany kosztem gminy żydowskiej w roku 1739 na mocy wyroku Trybunału Koronnego w Piotrkowie.
- widoczna lokalizacja słupa obok tzw. "Kamienicy", ul. 11 Listopada / Podgórna.
- rysunek z: Wędrowiec. Pismo Tygodniowe Ilustrowane, nr 40, 1896.
- data na rysunku: 26 czerwiec 1896 r.
- autor rysunku: Grzegorz Worobjew
- nazwa Sierpca zapisana na rysunku: Sierpec
- autor artykułu: Grzegorz Worobjew

Skan przesłany przez: Antykwariat-BiSS, Bożena i Sławomir Stachyra z Lublina, w dniu 9 V 2011r.

PDDS000573.1

Widok na ul. Schenkenstrasse, obecnie ul. Księcia Wacława.

- Fotografia z pocztówki z okresu II wojny światowej;
- Podpisana jako Schenkenstrasse;
- w latach PRL ul. 3-Maja;
- obecnie ul. Księcia Wacława.

PDDS000480

Plan Sierpca z 1870 r.

- Plan Sierpca z 1870 r.

PDDS000343

Plac Józefa Piłsudskiego.

- Plac Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego)
- Fotografia wykonana jest z pocztówki.
- Pochodzi z okresu okupacji niemieckiej na co wskazuje niemieckie nazewnictwo widoczne na szyldach np: Apethike (Apteka).

PDDS000304

Etykieta na piwo z nieistniejącego browaru Fryderyka Pehlkego w Sierpcu.

- Etykieta na piwo z nieistniejącego browaru Fryderyka Pehlkego w Sierpcu.
- W 1869 r. Fryderyk Pehlke założył browar w murowanym budynku znajdującym się niedaleko kościoła farnego. Zakład stopniowo był rozbudowywany w stronę rzeki i posiadał własną „lodownię”, czyli chłodnię. Firma miała swój własny transport konny i zatrudniała 30 pracowników. Syn Fryderyka, Gustaw, został wysłany przez ojca na naukę gorzelnictwa do Niemiec i w Monachium ukończył szkołę piwowarstwa. Przejął on później browar i prowadził aż do swojej śmierci w 1916 r. Po przerwie browar ponownie uruchomił Henryk Pehlke w 1922 r., ale trapiły go liczne trudności, w tym finansowe. W latach powojennych wytwarzano piwo jasne, ciemne i eksportowe, które trafiało na tereny powiatu sierpeckiego i lipnowskiego. Jednak nie było w stanie wytrzymać konkurencji z produktami warszawskimi np. słynnego browaru Haberbusch. Po zamknięciu zakładu w 1929 r. Pehlke prowadził rozlewnię piwa, która przetrwała II wojnę światową. W 1950 r. rozlewnia wraz z wytwórnią wód mineralnych została wydzierżawiona Powiatowej Spółdzielni Spożywców.

PDDS000296

Karta pocztowa adresowana do Stanisława Piątkowskiego zamieszkałego w Sichelberg (Sierpc). 05.04.1944 r.

- Karta pocztowa adresowana: An Herrn [Do Pana] Stanisława Piątkowskiego.
- Adres: Sichelberg [Sierpc], Neu Markt No 8 [Nowy Rynek Nr 8].
- Data: 05.04.1944 r.

PDDS000157.1

Metryka urodzenia Barbary Zalewskiej - Ciskej.

- Metryka urodzenia Barbary Zalewskiej - Ciskej
- Widoczna data urodzenia: 03.12.1943 r. w Sichelberg (Sierpc).
- Numer ewidencyjny 297/1943
- Imię i nazwisko ojca - Jan Zalewski
- Imię matki - Marta Nowakowska.
- Adres zamieszkania: Sichelberg ul. Weichselstrabe 47.
- Widoczna niemiecka pieczęć z godłem III Rzeszy i nieczytelny podpis niemieckiego urzędnika.

PDDS000146.1

Gazeta pt. ,,Gotów" wydana 22.09.1938 r.

- Gazeta pt. ,,Gotów" wydana 22.09.1938 r.
- Widoczna pieczęć Biblioteki Narodowej.
- Wydawca gazety - Instruktorat Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Sierpcu.
- Redaktor odpowiedzialny - Brunon Przeliorz - Sierpc, Plac 6 Sierpnia 18.
- Drukarnia: H.J. Maliszewski, Sierpc ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 2 (obecnie ul. Benedyktyńska).
- Reklamy w gazecie :
* Komunalna kasa oszczędności powiatu sierpeckiego w Sierpcu.
* Magazyn Bławatny - Lucyny Radaszkiewiczowej w Sierpcu na Placu Marszałka Piłsudskiego 2 (obok magistratu).
* Inżynier Jan Schuman i Architekt Wł. Mikulik - biuro inżynierskie i przedsiębiorstwo robót budowlanych - Sierpc, ul. Śmigłego Rydza 33.
* Przepisowe czapki organizacyjne po przystępnych cenach wykonuje: Pracownia Czapek A. Rogowski Sierpc ul. P.O.W. 4.
* Chrześcijańska Wytwórnia Mebli Giętych J.W. Krzywosądzki - Sierpc ul. Kilińskiego 4.
* Sklep Bławatów - Paweł Sieg.
* Centralna Mleczarnia Spółdzielcza w Sierpcu przy ul. Żeromskiego 1.
* Drukarnia H.J. Maliszewski, Sierpc ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 2 (obecnie ul. Benedyktyńska): wykonuje druki, dla urzędów, handlowe, afiszowe, zaproszenia, okólniki, etykiety gumowane, blankiety i inne, oprawa książek bibliotecznych, biurowych, handlowych, szkolnych, pamiątkowych, oprawa trwała, dokładna, wyrób stempli kauczukowych wszelkich rozmiarów: okrągłe, owalne, zwykłe dla urzędów, związków, firm.

PDDS000129.1

Kennkarte - dowód osobisty wydawany przez władze niemieckie wszystkim nie-niemieckim mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli 15 rok życia.

- Kennkarte - dowód osobisty wydawany przez władze niemieckie wszystkim nie-niemieckim mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli 15 rok życia.
- Dokument wydany 10.09.1943 r. dla Pauliny Skierskiej, ur. 16.04.1886 r. w Kurowie.
- Widoczne pieczęcie i podpisy władz niemieckich Sierpca (Sichelberg).

PDDS000110.1

Zaświadczenie-świadectwo pracy z firmy Kurt Bergman i Spółka dla Mieczysława Łepkowskiego. 1944 r.

- Zaświadczenie-świadectwo pracy z firmy Kurt Bergman i Spółka dla Mieczysława Łepkowskiego.
- Data wydania 08.02.1944 r.
- Informacja nt. firmy Kurt Bergman i Spółka.
- Informacja nt. Mieczysława Łepkowskiego.
- Nazwa miasta w roku 1944 (Sichelberg).
- Podana przynależność terytorialna Sierpca w roku 1944 (Südostpreusen - Południowe Prusy Wschodnie).
- Informacja nt. istnienia w roku 1944 „Drukarni książek w Sierpcu”.
- Informacja związana z historią II wojny światowej - kategorie ludności polskiej wg. okupanta hitlerowskiego.
- Dokument w języku niemieckim, tłumaczenie: PDDS000062.2.

PDDS000062.1

Opis herbu Sierpca w artykule prasowym, 1927r., w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Opis herbu Sierpca w artykule prasowym
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.11

Zygmunt Czaplicki-Starosta Sierpecki, 1927r. , w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Fotografia Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9.1

Artykuł pt. „Praca społeczna w Sierpcu”, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł „Praca społeczna w Sierpcu”, który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w roku 1927.
- Informacje nt. Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
- Informacje nt. Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Żeńskiej w Sierpcu (część uszkodzona).
- Informacja nt. Okręgowego Związku Straży Pożarnych Powiatu Sierpeckiego (część uszkodzona).
- Informacje nt. Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Informacje nt. Wacława Gurbskiego, sierpeckiego notariusza.
- Informacja dotycząca dziekana dekanatu sierpeckiego w okresie międzywojennym - dziekana Wincentego Chabowskiego.
- Informacja nt. „Dnia pozaszkolnej młodzieży”, dnia 24.10.1926 r.
- Informacja nt. pierwszych rejonowych konkursów straży pożarnych powiatu Sierpskiego.
- Wymienione niektóre miejscowości wchodzące w skład ówczesnego powiatu sierpeckiego.
- Informacja nt. odznaczenia Zygmunta Umińskiego srebrnym medalem zasługi Straży Pożarnej.
- Informacja nt. Zygmunta Umińskiego.
- Informacja nt. miejscowości Dziembakowo.
- Informacja nt. Ignacego Konarzewskiego.
- Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9

Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.6

Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł pt. "Rozwój Sierpca", który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w 1927 r.
- Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku.
- Informacje nt. zmian nazw miasta na przestrzeni historii.
- Wzmianka nt. Jaśka Pilika.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.3

Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek oraz reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek.
- Reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Informacja nt. Anny Lipczykowej.
- Informacja nt. firm i zakładów pracy działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.2

Reklamy sierpeckich instytucji w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Banku Spółdzielczego w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Reklama piwa i napojów chłodzących z browaru, słodowni i wód gazowych Fryderyka Pehlke na ul. Farska 18-20.
- Dzierżawcy M.Ossowski i E.Gerlach.
- Reklama ubezpieczeń poznańsko-warszawskiego Banku Ubezpieczeń w Sierpcu na ul. Płockiej 20, M.Ossowski oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych „SNOP” i „EUROPA”.
- Informacje nt. browaru rodziny Pehlke.
- Informacje nt. rodziny Pehlke.
- Informacja nt. firm działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Informacje na temat działalności M.Ossowskiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.1

Miesięcznik illustrowany MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY. 1927 r.

- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8, s. 20(63-82).
- Część stron jest uszkodzona.

PDDS000055.1

Cegiełka na budowę Parafialnego Domu Katolickiego w Sierpcu (okres międzywojenny).

- Cegiełka na budowę Parafialnego Domu Katolickiego w Sierpcu (okres międzywojenny).
- Pochodzi z sierpeckiej drukarni H.J. Maliszewskiego.
- Cegiełka z początku lat 30. XX w.
- Opłacona przez: Tomasz Krukowski, zamieszkały Sułocin Teodory.

PDDS000051

Dowód tożsamości (Kennkarte) Tomasza Krukowskiego, wydawany przez niemieckie władze okupacyjne podczas II wojny światowej.

- Dowód tożsamości (Kennkarte) wydawany przez niemieckie władze okupacyjne podczas II wojny światowej
- Tomasz Krukowski: zamieszkały Sułocin Teodory.

PDDS000050.1

Pomiar dla młyna wodnego na rzece Skrwie w majątku „Kwaśno”. → Informacje dot. młyna wodnego m. Kwaśno. → Dane techniczne, część opisowa, rysunki techniczne, rysunki sytuujące młyn w terenie. 1926 r.

- Pomiar dla młyna wodnego na rzece Skrwie w majątku „Kwaśno”.
- Informacje dotyczące młyna wodnego majątku "Kwaśno".
- Dane techniczne, część opisowa, rysunki techniczne, rysunki sytuujące młyn w terenie.
- Informacje dotyczące zabudowań młynarskich w Kwaśnie.
- Plan sytuacyjny w skali 1:1000 - budynki oraz rzeka w terenie.
- Mapa w skali 1:100 000 - zlewnia rzeki Skrwy.
- Wydane przez Krajowe Towarzystwo Melioracyjne w Warszawie, dn. 27.10.1926 r.

PDDS000033.1

Komitet budowy Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" - 1933-1934 r.

- Komitet budowy Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" - 1933-1934 r.
- Na zdjęciu: Avram Gruda, Izaak Klajman, Jeszajau Frydman, Israelik Smoliński, Dawid Bergzon, Szaul Rozenblum, Mosze Balt, Teper, Zina Bachrach, Nasza Gruda, Hejga Atlas, Iska Kohen [Koniec], Hana Flajszer, T.Handelman, Baruch Atlas, Haze (Cwi) Malowańczyk, Herszel Rotenberg, Szlomo Kutner, Chaim Skórka, Avram Żabicki, Jehuda Wisroza.

PDDS000023

Uczniowie Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" w Sierpcu. Komitet Rodzicielski, uczniowie i nauczyciele.

- Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia "Tarbut" w Sierpcu.
- Komitet Rodzicielski, uczniowie i nauczyciele.
- Na zdjęciu: Izaak Klajman, Menachem Avni (Mendel Sztajnholz), Teper, Mosze Berman, Nasza Gruda, Jeszajau Frydman, Hana Atlas, Szaul Rozenblum (kierownik szkoły), Iska Koen [Koniec], Dawid Bergzon, Hana Flajszer, nieznany, Gocie (Gitl) Cinaderka, Szlomo Koniec, Menachem Koniec (obecnie Kna'an).

PDDS000011

Szlomo Koniec w drodze do szkoły.

- Szlomo Koniec w drodze do szkoły.
- Uczęszczał do Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut".

PDDS000009

Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1320/3, 1320/4, 1320/5. 2005 r.

- Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1320/3, 1320/4, 1320/5.
- Wg Związku Gmin znajdowała się tam szkoła hebrajsko-polska, w której mieściła się ochronka dla dzieci (w rzeczywistości: Koedukacyjna Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”).
- Zarządzenie z dnia 20.04.2005 r.
- Widoczna pieczątka: Członek Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich mgr Jerzy Chmielarski.

PDDS000005.1

Świadectwo szkolne za rok szkolny 1935/36-Mendel Koniec.

- Świadectwo szkolne nr 121 za rok szkolny 1935/36-Mendel Koniec.
- Pieczątki: Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”.
- Świadectwo w języku polskim i hebrajskim.
- Nazwisko wychowawczyni oddziału: M.Gejfmanówna.
- Podpis kierowniczki szkoły: P.Wołkun.
- Informacje nt.: Mendel Koniec [Menachem Knaan]
- 23.02.1936 r.

PDDS000003.1

Świadectwo szkolne za rok szkolny 1934/35-Mendel Koniec.

- Świadectwo szkolne nr 122 za rok szkolny 1934/35-Mendel Koniec.
- Pieczątki: Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”.
- Świadectwo w języku polskim i hebrajskim.
- Nazwisko wychowawczyni oddziału: mgr R.Bleżowska-Rozenblum.
- Podpis kierownika szkoły: I.Rosenblum.
- Informacje nt.: Mendel Koniec [Menachem Knaan].
- Świadectwo wydane 15.06.1935 r.

PDDS000002.1

Świadectwo szkolne za rok szkolny 1933/34 - Mendel Koniec.

- Świadectwo szkolne nr 122 za rok szkolny 1933/34 - Mendel Koniec.
- Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”.
- Świadectwo w języku polskim i hebrajskim.
- Nazwisko opiekunki: Zyna Bachrachówna.
- Podpis Kierownika szkoły: I.Rosenblum.
- Informacje nt.: Mendel Koniec [Menachem Knaan]
- Widoczna pieczęć szkoły.
- Świadectwo wydane dn. 15.06.1934 r.

PDDS000001.1