PW II

- Pochód z okazji uroczystości państwowych. Lata 60. XX w.

- Pochód z okazji uroczystości obchodów Święta Pracy 1 maja.
- Pochód przechodzi ul. Płocką. Ok. 1960 r.

PDDS001330

- Trybuna honorowa podczas uroczystości państwowych w Sierpcu. Lata 80. XX w.

- Trybuna honorowa podczas uroczystości państwowych w Sierpcu na ulicy Karola Świerczewskiego (obecnie Armii Krajowej)..
- Fotografia wykonana w latach 80. XX w.
- Na trybunie stoją m.in Naczelnik Miasta Janusz Wysocki, komendant milicji Żółtański, Edward Cichocki.

PDDS001290

- Pochód z okazji uroczystości państwowych. Lata 80. XX w.

- Pochód z okazji uroczystości państwowych. Fotografia wykonana na ulicy Karola Świerczewskiego (obecnie Armii Krajowej). Lata 80. XX w.
- W tle widoczny fragment budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. Jose de San Martin (obecnie Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Jose de San Martin).

PDDS001289

Urząd Miasta w Sierpcu, Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu, Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Sierpcu, Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Sierpcu przy ul. Armii Czerwonej 11A (po 1990 r. ul. Piastowskiej). Lata 70-te XX w.

- Trzypiętrowy biurowiec przy ul. Armii Czerwonej 11a (po 1990 r. ul. Piastowskiej).
- W budynku tym mieścił się ówcześnie Urząd Miasta w Sierpcu, Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu, Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Sierpcu, Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Sierpcu.
- Przed budynkiem widać dwa zaparkowane samochody osobowe marki FSO, model "Syrena", typ 105.
- Obecnie (2014 r.) siedziba Urzędu Miasta w Sierpcu, Urzędu Stanu Cywilnego w Sierpcu oraz Straży Miejskiej.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70. XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds001403.jpg

Pismo z Polskich Linii Oceanicznych ws. nadania jednemu ze statków nazwy M/S Sierpc.

Pismo z 30 czerwca 1983 r. ws. nadania jednemu ze statków Polskich Linii Oceanicznych nazwy M/S Sierpc.
Nadawca: Naczelny Dyrektor Polskich Linii Oceanicznych Tadeusz Grembowicz.
Adresat: Janusz Wysocki Naczelnik Miasta Sierpc (od 1 marca 1981 r.).

PDDDS001287.jpg

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Armii Czerwonej 48 (po 1990 r. ul. Piastowskiej). Lata 70-te XX w.

- Piętrowy budynek z poddaszem przy ul. Armii Czerwonej 48 (po 1990 r. ul. Piastowskiej), w którym ówcześnie mieściła się siedziba władz gminnych - obecnie (2014 r.) Urząd Skarbowy w Sierpcu.
- W budynku tym do 1968 r. mieścił się bank, a potem do 1975 r. sztab wojskowy.
- Zdjęcie zrobione ze skwerku przed Powiatowym Domem Kultury, na którym stoi drewniana rzeźba.
- Przed budynkiem widoczne zaparkowane przy ulicy motocykle: SHL, model 175 oraz Jawa, model 350 ponadto samochód osobowy: FSO, model „Syrena”.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000545.jpg

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Armii Czerwonej 48 (po 1990 r. ul. Piastowskiej). Lata 70-te XX w.

- Budynek piętrowy z poddaszem przy ul. Armii Czerwonej 48 (po 1990 r. ul. Piastowskiej), w którym ówcześnie mieściła się siedziba władz gminnych - obecnie (2014 r.) Urząd Skarbowy w Sierpcu.
- W budynku tym do 1968 r. mieścił się bank, a potem do 1975 r. sztab wojskowy.
- Przed budynkiem widoczne zaparkowane przy ulicy samochody osobowe: FSO model „Syrena” oraz Fiat 125.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

pdds000544.jpg

Naczelnik miasta i pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego.

- Naczelnik miasta i pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego.
- Na fotografii widoczni od lewej: Jadwiga Letkowska, Eugeniusz Stryjewski - Naczelnik Miasta, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Halina Borek, pierwszy od prawej pracownik Urzędu Stanu Cywilnego P. Degowski.

PDD000113.1

Zaświadczenie nr 169 dla Krukowskiego Stanisława ur. 18.11.1905 r., za ukończenie kursu szkolenia obrony przeciwlotniczej i przeciwatomowej trwającego od 10.10.1962 r. do 31.05.1962 r.

- Zaświadczenie nr 169 dla Krukowskiego Stanisława, ur. 18.11.1905 r., za ukończenie kursu szkolenia obrony przeciwlotniczej i przeciwatomowej trwającego od 10.10.1962 r. do 31.05.1962 r.
- Zaświadczenie wydane w Sierpcu ,dnia 19.12.1962 r.
- Słabo widoczna pieczątka: Prezydium Powiatowe w Sierpcu.
- Nieczytelny podpis przewodniczącego komisji koordynacyjnej d/s szkolenia i popularyzacji TOPL (Terenowa Obrona Przeciwlotnicza).

PDDS000099

"Notatki Płockie" - kwartalnik Towarzystwa Płockiego Naukowego.

- "Notatki Płockie" - kwartalnik Towarzystwa Płockiego Naukowego.
- Nr 3/77 z 1974 r.
- Tytuły artykułów: Pochodzenie herbu m. Sierpc; Pierwsza konspiracyjna sesja sierpeckiej Powiatowej Rady Narodowej; Ludność, przemysł, handel; Rozwój oświaty w powiecie sierpeckim; Sierpecka służba zdrowia w latach 1945 - 1974; Twórczość ludowa na sierpecczyźnie; Niektóre zagadnienia rozwoju kultury; Powstanie i rozwój Powiatowego Domu Kultury; Sport sierpecki.

PDDS000095.1

Dyplom dla Stanisława i Genowefy Krukowskich w 50-lecie pożycia małżeńskiego.

- Dyplom dla Stanisława i Genowefy Krukowskich w 50-lecie pożycia małżeńskiego.
- Widoczna pieczęć i podpis kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Haliny Borek.
- Pieczęć i podpis Naczelnika Miasta mgr Janusza Wysockiego.
- Sierpc, dn. 21.05.1983 r.

PDDS000094.1

Zaświadczanie dla Stanisława Górzyńskiego potwierdzające jego wybór na radnego Gminnej Rady Narodowej w Mochowie. 1984 r.

- Zaświadczanie dla Stanisława Górzyńskiego, potwierdzające jego wybór na radnego Gminnej Rady Narodowej w Mochowie.
- Wydane 18.06.1984 r.
- Informacja nt. Stanisława Górzyńskiego.
- Informacja nt. wyborów do rad narodowych, w dniu 17.06.1984 r.
- Pieczęć Gminnej Komisji Wyborczej w Mochowie.

PDDS000068

Dokument: "Prośba do Prezesa ZBoWiD Koło Mochowo Stanisława Górzyńskiego o wykaz imienny członków ZBoWiD, którzy zostali wybrani do Rad Narodowych szczebla podstawowego". 1984 r.

- Dokument: "Prośba do Prezesa ZBoWiD Koło Mochowo Stanisława Górzyńskiego o wykaz imienny członków ZBoWiD, którzy zostali wybrani do Rad Narodowych szczebla podstawowego".
- Informacja nt. Stanisława Górzyńskiego.
- Dane dotyczące ZBoWiD na terenie województwa płockiego w 1984 r.
- Widoczna pieczęć Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Płocku w 1984 r.: ppłk. rez. Romana Cywińskiego.
- Widoczna pieczęć nagłówkowa Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Płocku.

PDDS000067

Naczelnik Miasta Eugeniusz Stryjewski przy świeżo wybudowanym budynku Liceum Ogólnokształcącego. 1976 r.

- Naczelnik Miasta Eugeniusz Stryjewski przy świeżo wybudowanym budynku Liceum Ogólnokształcącego. 1976 r.
- Obecna ul. Konstytucji 3 Maja, wówczas ul. Mariana Buczka.

PDDS000044

Legitymacja partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) - Eugeniusz Stryjewski. 1975 r.

- Legitymacja partyjna Eugeniusza Stryjewskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej(PZPR).
- Nr 2354535.
- Wydana przez Komitet Powiatowy PZPR w Sierpcu dn. 01.03.1975 r.

PDDS000040

Legitymacja Eugeniusza Stryjewskiego - Naczelnik Miasta. 1979 r.

- Legitymacja Eugeniusza Stryjewskiego - Naczelnik Miasta Sierpca w latach 1972 - 1981.
- Legitymacja wydana 25.07.1979 r. w Płocku.
- Nr 365.
- Pieczątka: Urząd Wojewódzki w Płocku. Biuro Organizacji Pracy i Kadr.

PDDS000034