PW XXX

- Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sierpcu

- Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sierpcu.
- Na balkonie pracownicy stacji: w środku Kwiatkowski, druga z prawej Brzozowska Krystyna, pierwszy z prawej Kamiński.

PDDS001324

Tablica wmurowana w ścianę Koscioła pw. Św. Ducha przy Placu Zygmunta Wolskiego (po 1990 r. Placu Fryderyka Chopina). Lata 70-te XX w.

- Tablica wmurowana w ścianę Kościoła pw. Św. Ducha przy Placu Zygmunta Wolskiego (po 1990 r. Placu Fryderyka Chopina).
- Na tablicy widoczny jest herb miasta oraz napis: "Kościół Św. Ducha, zbudowany w 1519 r. na kaplicę szpitalną. Spalony w 1614 r. Restaurowany w XVII. XIX I XX w. Gotycki. W prezbiterium zachowana pierwotna polichromia".
- Kościół filialny wraz z wystrojem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m wpisany do rejestru zabytków. Nr 35/115 W. 25.01.1958 r.
- Fotografia wykonana przez Wojciecha Wiśniewskiego w połowie lat 70-tych XX w.

pdds000645.jpg

Wypis Aktu Notarialnego sprzedaży domu przez Kazimierza Dowsina zamieszkałego w Sierpcu przy ul. Narutowicza 17 Adamowi Rogowskiemu zamieszkałemu w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 26. 1949 r.

- Wypis Aktu Notarialnego sprzedaży domu przez Kazimierza Dowsina zamieszkałego w Sierpcu przy ul. Narutowicza 17 Adamowi Rogowskiemu zamieszkałemu w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 26. Wydany w 1949 r.
- Widoczne pieczęcie oraz podpisy: St. Królikowski: Notariusz Okręgu Sądu Okręgowego w Płocku, Stanisław Matkiewicz-Żołtok Notariusz w Sierpcu.
- Zaświadczono: odpis z dnia 3.11.1951 r. Nr.484.

PDDS000416.1

Dyplom dla drużyny WZSR ZG i OBM w Sierpcu za zajęcie III-go miejsca w Zawodach Strzeleckich w KbKs z okazji 32-ej rocznicy wyzwolenia zorganizowanych przez OSZK i POP Sierpc.

- Dyplom dla drużyny WZSR ZG i OBM w Sierpcu za zajęcie III-go miejsca w Zawodach Strzeleckich w KbKs z okazji 32-ej rocznicy wyzwolenia zorganizowanych przez OSZK i POP Sierpc.
- Pieczęcie: Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców i Przysposobienia Obronno - Politechnicznego w Sierpcu.
- Kierownik ośrodka Szkolenia Zawodowego Kierowców i Przysposobienia Obronno - Politechnicznego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpisy organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 08.05.1977 r.

PDDS000363

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I miejsca w międzyzakłądowych zawodach strzeleckich o Puchar Przewodniczącego PKKFiT KBKS-8a (pkt. 99), organizowanych przez ZP LOK, dla uczczenia 25-lecia L.W.P.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I miejsca w międzyzakładowych zawodach strzeleckich o Puchar Przewodniczącego PKKFiT KBKS-8a (pkt.99), organizowanych przez ZP LOK, dla uczczenia 25-lecia L.W.P.
- Pieczęć: Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Sierpcu.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, 28.09.1968 r.

PDDS000359

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie II-go miejsca w konkurencji: strzelanie z KBKs w zawodach organizowanych przez PszW,ZP ZNP I ZP LOK w konkurencjach użyteczno-wojskowych w 1972

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie II-go miejsca w konkurencji: strzelanie z KBKs w zawodach organizowanych przez PszW,ZP ZNP I ZP LOK w konkurencjach użyteczno-wojskowych w 1972 r.
- Pieczęć: Powiatowy Sztab Wojskowy Sierpc.
- Podpisy: Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezesa Ligi Obrony Kraju i Szefa Sztabu Wojskowego.
- Sierpc, 28.05.1972 r.

PDDS000358

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I miejsca w strzelaniu z pistoletu sportowego na zawodach strzeleckich KOR.

- Dyplom dla Obywatela Kokoszczyński Jerzy za zajęcie I miejsca w strzelaniu z pistoletu sportowego na zawodach strzeleckich KOR.
- Pieczęcie: Liga Obrony Kraju Klub Oficerów Rezerwy w Sierpcu.
- Prezes Klubu Oficerów Rezerwy LOK.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 12.04.1975 r.

PDDS000357

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za wydajną pracę w sekcji strzeleckiej klubu Sportów Ogólnowojskowych LPŻ w Sierpcu.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za wydajną pracę w sekcji strzeleckiej klubu Sportów Ogólnowojskowych Ligi Przyjaciół Żołnierza (LPŻ) w Sierpcu.
- Pieczęć: Liga Przyjaciół Żołnierza Zarząd Powiatowy w Sierpcu..
- Sierpc, dnia 29.12.1960 r.

PDDS000352

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar Z-cy Insp. Szkolnego d/s KfiT zorganizowanych przez ZPLOK.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar Z-cy Insp. Szkolnego d/s KfiT zorganizowanych przez ZP LOK.
- Pieczęć Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 11.05.1975 r.

PDDS000347

Dyplom dla Kokoszczyńskiego Jerzego za zajęcie II miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar przewodniczącego PKKFiT zorganizowanych przez ZP LOK.

- Dyplom dla Kokoszczyńskiego Jerzego za zajęcie II miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar przewodniczącego PKKFiT zorganizowanych przez ZP LOK.
- Pieczęć Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, 7.05.1972 r.

PDDS000346

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar Przew. P.K.K. F. i T w konkurencji KBKS 8a pkt. 87 organizowanych przez ZPLOK Sierpc z okazji ,,Dnia Zwycięstwa”.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar Przew. P.K.K. F. i T w konkurencji KBKS 8a pkt. 87 organizowanych przez ZP LOK Sierpc z okazji ,,Dnia Zwycięstwa”.
- Pieczęć Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpis Organizatora oraz Głównego Sędziego.
- Sierpc, 09.05.1971 r.

PDDS000344

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie III-go miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich zorganizowanych przez ZP-LOK z okazji XXX-lecia PRL.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie III-go miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich zorganizowanych przez ZP-LOK z okazji XXX-lecia PRL.
- Pieczęć Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpis organizatora oraz głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 05.05.1974 r.

PDDS000341

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Mistrzostwach Powiatowych w strzelaniu KBK 8a mężczyzn wynikiem 91 pkt, zorganizowanych o Puchar Prezesa ZP LOK.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Mistrzostwach Powiatowych w strzelaniu KBK 8a mężczyzn wynikiem 91 pkt, zorganizowanych o Puchar Prezesa ZP LOK.
- Pieczęć Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 03.09.1972 r.

PDDS000339

Dyplom dla reprezentacji koła przy PZZ Sierpc za zajęcie I-go miejsca w punktacji drużynowej Powiatowych Mistrzostw w strzelaniu z KBKS 8a o Puchar Prezesa ZP LOK z wynikiem 235 pkt.

- Dyplom dla reprezentacji Koła przy PZZ Sierpc za zajęcie I-go miejsca w punktacji drużynowej Powiatowych Mistrzostw w strzelaniu z KBKS 8a o Puchar Prezesa ZP LOK z wynikiem 235 pkt.
- Pieczęć Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 03.04.1972 r.

PDDS000336

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca w Zawodach Strzeleckich w KbKs, z okazji 32-ej rocznicy wyzwolenia zorganizowanych przez OSZK i POP Sierpc.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca w Zawodach Strzeleckich w KbKs, z okazji 32-ej rocznicy wyzwolenia zorganizowanych przez OSZK i POP Sierpc.
- Pieczęcie Ligi Obrony Kraju - Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców i Przysposobienia Obronno-Politechnicznego Sierpc, oraz kierownika Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpisy kierownika i głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 08.05.1977 r.

PDDS000334

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Zawodach Strzeleckich o mistrza miasta Sierpca zorganizowanych przez ZP LOK Sierpc.

- Dyplom dla Ob. Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-szego miejsca w Zawodach Strzeleckich o mistrza miasta Sierpca zorganizowanych przez ZP LOK Sierpc.
- Pieczęć Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, 06.06.1975 r.

PDDS000333

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie III-go miejsca w Zawodach Strzelecich z P.W. organizowanych przez LOK Klub Oficerów Rezerwy w Sierpcu.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie III-go miejsca w Zawodach Strzelecich z P.W. organizowanych przez LOK Klub Oficerów Rezerwy w Sierpcu.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Pieczęć Ligi Obrony Kraju - Klub Oficerów Rezerwy w Sierpcu.
- Sierpc, dnia 23.06.1970 r.

PDDS000328

Dyplom dla A. Kokoszczyńskiej za zajęcie I-go miejsca w zakładowych zawodach strzeleckich w konkurencji KBKS.

- Dyplom dla A. Kokoszczyńskiej za zajęcie I-go miejsca w zakładowych zawodach strzeleckich w konkurencji KBKS.
- Pieczęć rady zakładowej przemysłu spożywczego i cukrowniczego przy zakładach zbożowo-młynarskich w Sierpcu ul. Płocka 23b.
- Podpisy organizatorów.
- Sierpc, 07.05.1970 r.

PDDS000327

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie I-go miejsca w konkurencji KBKS 14 z wynikiem 94 pkt., w Powiatowych Zawodach Strzeleckich L.P.Ż., z okazji Święta XV-lecia PRL.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie I-go miejsca w konkurencji KBKS 14 z wynikiem 94 pkt., w Powiatowych Zawodach Strzeleckich Ligi Przyjaciół Żołnierza z okazji Święta XV-lecia PRL.
- Pieczęć Ligi Przyjaciół Żołnierza Zarząd Powiatowy w Sierpcu.
- Sierpc, dnia 22.07.1959 r.

PDDS000323

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w IV-tych międzyzakładowych zawodach strzeleckich w Sierpcu, o puchar przewodniczącego PKKFiT, zorganizowanych dla uczczenia XX-lecia Ligi Obrony Kraju.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w IV-tych międzyzakładowych zawodach strzeleckich w Sierpcu o puchar przewodniczącego PKKFiT, zorganizowanych dla uczczenia XX-lecia Ligi Obrony Kraju.
- Podpis organizatora oraz sędziego.
- Pieczęć Ligi Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Sierpcu.
- Sierpc, dnia 26.09.1964 r.

PDDS000319

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w III międzyzakładowych zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK w Sierpcu o puchar przewodniczącego powstania LWP.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w III międzyzakładowych zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK w Sierpcu o puchar przewodniczącego powstania Ludowego Wojska Polskiego.
- Podpis organizatora oraz głównego sędziego.
- Sierpc, 28.09.1963 r.

PDDS000318

Dyplom i srebrny medal dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca na zawodach strzeleckich klubu sportów ogólnowojskowych LPŻ, organizowanych z okazji Dnia Wojska Polskiego i Tygodnia LPZ.

- Dyplom i srebrny medal dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca na zawodach strzeleckich klubu sportów ogólnowojskowych LPŻ, organizowanych z okazji Dnia Wojska Polskiego i Tygodnia LPŻ.
- Pieczęć: Klub Sportów Ogólnowojskowych Ligi Przyjaciół Żołnierza im. Jarosława Dąbrowskiego w Sierpcu.
- Podpis przewodniczącego oraz głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 29.10.1961 r.

PPD000317

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie I-go miejsca w międzyzakładowych zawodach strzeleckich, zorganizowanych z okazji 5-lecia Klubu Sportów Ogólnowojskowych LPŻ w Sierpcu.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie I-go miejsca w międzyzakładowych zawodach strzeleckich, zorganizowanych z okazji 5-lecia Klubu Sportów Ogólnowojskowych LPŻ w Sierpcu.
- Pieczęć: Klub Sportów Ogólnowojskowych Ligi Przyjaciół Żołnierza im. Jarosława Dąbrowskiego w Sierpcu.
- Podpis organizatora oraz głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 24.05.1961 r.

PDDS000316

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca na zawodach o mistrzostwo III ligi strzeleckiej w I rundzie KBKS 6 z wynikiem 381 pkt., organizowanych przez Klub Sportów Ogólnowojskowych.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca na zawodach o mistrzostwo III ligi strzeleckiej w I rundzie KBKS 6 z wynikiem 381 pkt., organizowanych przez Klub Sportów Ogólnowojskowych.
- Widoczna pieczątka Ligi Przyjaciół Żołnierza (LPŻ)-zarząd powiatowy w Sierpcu oraz podpisy komisji sędziowskiej.
- Sierpc, dnia 20.04.1958 r.

PDDS000314

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca w Powiatowych Zawodach Strzeleckich, zorganizowanych przez Zarząd Powiatowy LOK w Sierpcu.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca w Powiatowych Zawodach Strzeleckich, zorganizowanych przez Zarząd Powiatowy LOK w Sierpcu.
- Widoczna pieczątka Ligi Obrony Kraju oraz podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 14.05.1968 r.

PDDS000313

Nauczyciele przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Sierpcu.

- Nauczyciele przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Sierpcu.
- Widoczny fragment budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Sierpcu, tzw. "ekonomik".
- Sierpc, dnia 27.06.1979 r.
- Pieczęć: Morski Szczep Drużyn ZHP im. Władysława Broniewskiego w Sierpcu.

PDDS000114.1

Przedstawienie szkolne w Liceum Ogólnokształcącym. Rok szkolny 1984/85 r.

- Przedstawienie szkolne w Liceum Ogólnokształcącym. Rok szkolny 1984/85 r ., w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, klasa 2A.
- Fotografia kółka fotograficznego w LO w Sierpcu, w 1984/85r .
- Na fotografii widoczni od lewej u dołu: Tomasz Krukowski, obok Magdalena Bartlewska (z męża Zaborowska - 2010 r.). Stoi nad nimi Piotr Koszalski. W tle pod oknem: Aneta Kucharska i Mariusz Kowalski.

PDDS000112.1

Zaświadczenie nr 169 dla Krukowskiego Stanisława ur. 18.11.1905 r., za ukończenie kursu szkolenia obrony przeciwlotniczej i przeciwatomowej trwającego od 10.10.1962 r. do 31.05.1962 r.

- Zaświadczenie nr 169 dla Krukowskiego Stanisława, ur. 18.11.1905 r., za ukończenie kursu szkolenia obrony przeciwlotniczej i przeciwatomowej trwającego od 10.10.1962 r. do 31.05.1962 r.
- Zaświadczenie wydane w Sierpcu ,dnia 19.12.1962 r.
- Słabo widoczna pieczątka: Prezydium Powiatowe w Sierpcu.
- Nieczytelny podpis przewodniczącego komisji koordynacyjnej d/s szkolenia i popularyzacji TOPL (Terenowa Obrona Przeciwlotnicza).

PDDS000099

"Notatki Płockie" - kwartalnik Towarzystwa Płockiego Naukowego.

- "Notatki Płockie" - kwartalnik Towarzystwa Płockiego Naukowego.
- Nr 3/77 z 1974 r.
- Tytuły artykułów: Pochodzenie herbu m. Sierpc; Pierwsza konspiracyjna sesja sierpeckiej Powiatowej Rady Narodowej; Ludność, przemysł, handel; Rozwój oświaty w powiecie sierpeckim; Sierpecka służba zdrowia w latach 1945 - 1974; Twórczość ludowa na sierpecczyźnie; Niektóre zagadnienia rozwoju kultury; Powstanie i rozwój Powiatowego Domu Kultury; Sport sierpecki.

PDDS000095.1

Dyplom dla Stanisława i Genowefy Krukowskich w 50-lecie pożycia małżeńskiego.

- Dyplom dla Stanisława i Genowefy Krukowskich w 50-lecie pożycia małżeńskiego.
- Widoczna pieczęć i podpis kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Haliny Borek.
- Pieczęć i podpis Naczelnika Miasta mgr Janusza Wysockiego.
- Sierpc, dn. 21.05.1983 r.

PDDS000094.1