PH V

- Metryka urodzenia wydana w Sierpcu 17 kwietnia 1943 r.

- Metryka urodzenia Wincentego Ciarkowskiego wydana w czasie okupacji niemieckiej w Sierpcu 17 kwietnia 1943 r.
- Wincenty Ciarkowski urodzony w Miłobędzynie 13 stycznia 1900 r. syn Stanisława i Heleny Dziębak.
- Metryka zawiera ówczesną pieczątkę parafii sierpeckiej diecezji płockiej oraz niemiecką pieczątkę urzędową.

PDDS001329

Fragment tablicy drogowej z l. 1941-1945, z miejscowości Sułocin Teodory (Elsengründ), pow. Sierpc (Kreis Sichelberg).

Część tablicy z nazwą miejscowości i powiatu z lat 1941-1945.
Miejscowość Sułocin Teodory podczas II wojny światowej przemianowana została przez okupantów na Elsengründ, Sierpc do maja 1941 r. oficjalnie przemianowany był na Schirps, później, do 1945 jako Sichelberg.
Element tablicy został po 1945 r. wykorzystany jako część konstrukcyjna budy dla psa.
Eksponat został przekazany przez Józefa Piotrowskiego.
Na fotografii oryginalna część tablicy, poniżej rekonstrukcja wyglądu całości.

PDDDS001286

Poświadczenie obywatelstwa polskiego Adama Rogowskiego.

- Poświadczenie obywatelstwa polskiego Adama Rogowskiego.
- Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe Sierpeckie.
- Nr poświadczenia A.L - 64.
- Pieczęcie: Starosta Powiatowy Sierpecki, oraz podpis zastępcy starosty.
- Sierpc, 28 marca 1938 r.

PDDS000434

Poświadczenie Moralności Adama Rogowskiego.

- Poświadczenie Moralności Adama Rogowskiego.
- Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
- Nr poświadczenia: BA-16
- Pieczęcie: Starosta Powiatowy Sierpecki, oraz podpis Wicestarosty E. Morlowski.
- Sierpc, dnia 18.XII.1935 r.

PDDS000433

Karta rzemieślnicza Adama Rogowskiego (uprawnienie do prowadzenia rzemiosła „Czapnictwo”) z 1938 r.

- Karta rzemieślnicza Adama Rogowskiego (uprawnienie do prowadzenia rzemiosła „Czapnictwo”).
- Pieczęcie oraz podpis: Starostwo Powiatowe Sierpeckie, Starosta Powiatowy Sierpecki, St. Przeradzki - podreferendarz.
- Sierpc, dnia 26.10.1938 r.

PDDS000422.1

Metryka urodzenia Barbary Zalewskiej - Ciskej.

- Metryka urodzenia Barbary Zalewskiej - Ciskej
- Widoczna data urodzenia: 03.12.1943 r. w Sichelberg (Sierpc).
- Numer ewidencyjny 297/1943
- Imię i nazwisko ojca - Jan Zalewski
- Imię matki - Marta Nowakowska.
- Adres zamieszkania: Sichelberg ul. Weichselstrabe 47.
- Widoczna niemiecka pieczęć z godłem III Rzeszy i nieczytelny podpis niemieckiego urzędnika.

PDDS000146.1

Kennkarte - dowód osobisty wydawany przez władze niemieckie wszystkim nie-niemieckim mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli 15 rok życia.

- Kennkarte - dowód osobisty wydawany przez władze niemieckie wszystkim nie-niemieckim mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli 15 rok życia.
- Dokument wydany 10.09.1943 r. dla Pauliny Skierskiej, ur. 16.04.1886 r. w Kurowie.
- Widoczne pieczęcie i podpisy władz niemieckich Sierpca (Sichelberg).

PDDS000110.1

Tymczasowy dowód osobisty Tomasza Krukowskiego urodzonego w Sułocinie w gminie Borkowo 07.01.1871 r.

- Tymczasowy dowód osobisty Tomasza Krukowskiego, urodzonego w Sułocinie, w gminie Borkowo, 07.01.1871 r.
- Pieczątka Urząd Gminy Borkowo Starostwo Sierpeckie.
- Podpisy Wójta gminy i sekretarza.
- Miejsce wydania: Włóki, dnia 26.02.1921 r.

PDDS000098

Opis herbu Sierpca w artykule prasowym, 1927r., w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Opis herbu Sierpca w artykule prasowym
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.11

Zygmunt Czaplicki-Starosta Sierpecki, 1927r. , w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Fotografia Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9.1

Artykuł pt. „Praca społeczna w Sierpcu”, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł „Praca społeczna w Sierpcu”, który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w roku 1927.
- Informacje nt. Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
- Informacje nt. Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Żeńskiej w Sierpcu (część uszkodzona).
- Informacja nt. Okręgowego Związku Straży Pożarnych Powiatu Sierpeckiego (część uszkodzona).
- Informacje nt. Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Informacje nt. Wacława Gurbskiego, sierpeckiego notariusza.
- Informacja dotycząca dziekana dekanatu sierpeckiego w okresie międzywojennym - dziekana Wincentego Chabowskiego.
- Informacja nt. „Dnia pozaszkolnej młodzieży”, dnia 24.10.1926 r.
- Informacja nt. pierwszych rejonowych konkursów straży pożarnych powiatu Sierpskiego.
- Wymienione niektóre miejscowości wchodzące w skład ówczesnego powiatu sierpeckiego.
- Informacja nt. odznaczenia Zygmunta Umińskiego srebrnym medalem zasługi Straży Pożarnej.
- Informacja nt. Zygmunta Umińskiego.
- Informacja nt. miejscowości Dziembakowo.
- Informacja nt. Ignacego Konarzewskiego.
- Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9

Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.6

Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł pt. "Rozwój Sierpca", który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w 1927 r.
- Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku.
- Informacje nt. zmian nazw miasta na przestrzeni historii.
- Wzmianka nt. Jaśka Pilika.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.3

Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek oraz reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek.
- Reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Informacja nt. Anny Lipczykowej.
- Informacja nt. firm i zakładów pracy działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.2

Reklamy sierpeckich instytucji w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Banku Spółdzielczego w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Reklama piwa i napojów chłodzących z browaru, słodowni i wód gazowych Fryderyka Pehlke na ul. Farska 18-20.
- Dzierżawcy M.Ossowski i E.Gerlach.
- Reklama ubezpieczeń poznańsko-warszawskiego Banku Ubezpieczeń w Sierpcu na ul. Płockiej 20, M.Ossowski oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych „SNOP” i „EUROPA”.
- Informacje nt. browaru rodziny Pehlke.
- Informacje nt. rodziny Pehlke.
- Informacja nt. firm działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Informacje na temat działalności M.Ossowskiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.1

Miesięcznik illustrowany MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY. 1927 r.

- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8, s. 20(63-82).
- Część stron jest uszkodzona.

PDDS000055.1

Artykuł nt. opuszczenia Sierpca przez Niemców 11.11.1918 r. 1993 r.

- Artykuł nt. opuszczenia Sierpca przez Niemców 11.11.1918 r.
- Artykuł pt. "Jak Niemcy opuścili Sierpc w 1918 r.", który ukazał się w "Tygodniku Płockim" w numerze 45, w 1993 r.
- Fragmenty relacji Stanisława Pilkiewicza.
- Informacja nt. rozbrajania i starć z Niemcami.
- Informacje nt. Polskiej Organizacji Wojskowej.
- Informacje o infrastrukturze Sierpca i okolic.

PDDS000054.2

Dowód tożsamości (Kennkarte) Tomasza Krukowskiego, wydawany przez niemieckie władze okupacyjne podczas II wojny światowej.

- Dowód tożsamości (Kennkarte) wydawany przez niemieckie władze okupacyjne podczas II wojny światowej
- Tomasz Krukowski: zamieszkały Sułocin Teodory.

PDDS000050.1