PH X

- Metryka urodzenia wydana w Sierpcu 17 kwietnia 1943 r.

- Metryka urodzenia Wincentego Ciarkowskiego wydana w czasie okupacji niemieckiej w Sierpcu 17 kwietnia 1943 r.
- Wincenty Ciarkowski urodzony w Miłobędzynie 13 stycznia 1900 r. syn Stanisława i Heleny Dziębak.
- Metryka zawiera ówczesną pieczątkę parafii sierpeckiej diecezji płockiej oraz niemiecką pieczątkę urzędową.

PDDS001329

Poświadczenie obywatelstwa polskiego Adama Rogowskiego.

- Poświadczenie obywatelstwa polskiego Adama Rogowskiego.
- Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe Sierpeckie.
- Nr poświadczenia A.L - 64.
- Pieczęcie: Starosta Powiatowy Sierpecki, oraz podpis zastępcy starosty.
- Sierpc, 28 marca 1938 r.

PDDS000434

Poświadczenie Moralności Adama Rogowskiego.

- Poświadczenie Moralności Adama Rogowskiego.
- Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
- Nr poświadczenia: BA-16
- Pieczęcie: Starosta Powiatowy Sierpecki, oraz podpis Wicestarosty E. Morlowski.
- Sierpc, dnia 18.XII.1935 r.

PDDS000433

Świadectwo ukończenia przez Adama Rogowskiego XI Kursu Kierowców Samochodowych w kolumnie szkolnej I. Dywizjonu Samochodowego.

- Świadectwo ukończenia przez Adama Rogowskiego XI Kursu Kierowców Samochodowych w kolumnie szkolnej I. Dywizjonu Samochodowego.
- Czas trwania kursu: od 5.01.1931 r. do 8.05.1931 r.
- Numer świadectwa: 2065/31.
- Widoczne pieczęcie: Dowódca Dywizjonu Samochodowego, Jerzy Wukiczewicz-Sarap, oraz podpisy: ppułkownik Madeyski - Dowódca Dywizjonu Samochodowego oraz Dowódca Kol. Szkolnej - Jerzy Wukiczewicz-Sarap.
- Warszawa, dnia 8 maja 1931 r.

PDDS000431

Pozwolenie na prowadzenie na drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej samochodów ( z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych do użytku publicznego) - Rogowski Adam.

- Pozwolenie na prowadzenie na drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej samochodów (z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych do użytku publicznego) - Rogowski Adam.
- Pozwolenie numer: 3262 wydane przez Urząd Wojewódzki - Warszawski.
- Pieczęcie: Wojewoda Warszawski - Rzeczpospolita Polska, Kierownik Referatu Pojazdów Mechanicznych (podpis).
- Ważne do dnia 30 listopada 1931 r.

PDDS000428.1

Pozwolenie na Prawo Jazdy (prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym użytku publicznego) - Rogowski Adam.

- Pozwolenie na Prawo Jazdy (prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym użytku publicznego) - Rogowski Adam.
- Widoczna pieczęć: Komisariat Rządu Miasta Stołecznego Warszawy, oraz podpis zastępcy Komisarza Rządu.
- Warszawa, dnia 5 lipca 1935 r.

PDDS000427.1

Książeczka Wojskowa Adama Rogowskiego.

- Książeczka Wojskowa Adama Rogowskiego.
- Informacje dotyczące przebiegu służby wojskowej, daty urodzenia, zamieszkania, kategorii wojskowej, funkcji w wojsku, stopnia, odbytych ćwiczeń, przynależności do jednostki wojskowej, awansach itp.
- Numer książeczki: 109/32.
- Data wydania: 1932 r.

PDDS000424.1

Karta rzemieślnicza Adama Rogowskiego (uprawnienie do prowadzenia rzemiosła „Czapnictwo”) z 1938 r.

- Karta rzemieślnicza Adama Rogowskiego (uprawnienie do prowadzenia rzemiosła „Czapnictwo”).
- Pieczęcie oraz podpis: Starostwo Powiatowe Sierpeckie, Starosta Powiatowy Sierpecki, St. Przeradzki - podreferendarz.
- Sierpc, dnia 26.10.1938 r.

PDDS000422.1

Wyciąg ewidencyjny poborowego. Adam Rogowski. Wydany w 1932 r.

- Wyciąg ewidencyjny poborowego. Adam Rogowski. Wydany w 1932 r.
- Wypisane dane personalne, cechy wyglądu zewnętrznego, informacje o rodzicach, miejscu zamieszkania itp.
- Pieczęć i podpis dowódcy kolumny: kpt. Jaworski.
- Widoczna data sporządzenia wyciągu: 6.12.1932 r.

PDDS000418.1

Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego.

- Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego (obecnie na Placu Kardynała Wyszyńskiego).
- Fotografia z okresu międzywojennego.
- Budynek ratusza wpisany do rejestru zabytków. Nr 150/599/62 W. 04.04.1962 r.

DDS000308

Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego.

- Sierpecki ratusz stojący przy Placu Józefa Piłsudskiego (obecnie Plac Kardynała Wyszyńskiego).
- Fotografia z okresu międzywojennego.
- Widoczne są nieistniejące już budynki.
- Zdjęcie wykonane podczas uroczystości miejskich. Widoczne są symbole państwowe i stanice kościelne, lecz trudno określić charakter uroczystości.
- Budynek ratusza wpisany do rejestru zabytków. Nr 150/599/62 W. 04.04.1962 r.

PDDS000306

Wykaz postępów (świadectwo szkolne) Stanisława Roznochaza rok szkolny 1935-1936.

- Wykaz postępów (świadectwo szkolne) Stanisława Roznocha za rok szkolny 1935-1936.
- Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Sierpcu.
- Nr dokumentu 39.
- Informacje na temat daty urodzenia Stanisława Roznocha: 01.04.1921 r.
- Pieczęć Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Sierpcu.
- Podpis kierownika szkoły.
- Pieczątka Państwowego Biura Notarialnego w Sierpcu.

PDDS000190.1

Pieczęcie i podpis Wacława Grubskiego

- Pieczęcie i podpis Wacława Grubskiego
- Notariusz w Płocku.

PDDS000188.3.1

Odpisy Aktu Notarialnego. 1929 r.

- Odpisy Aktu Notarialnego dziadków Barbary Zalewskiej-Ciskej (darczyńcy), od strony matki i od strony ojca.
- 1929 r.

PDDS000188.1

Metryka urodzenia Barbary Zalewskiej - Ciskej.

- Metryka urodzenia Barbary Zalewskiej - Ciskej
- Widoczna data urodzenia: 03.12.1943 r. w Sichelberg (Sierpc).
- Numer ewidencyjny 297/1943
- Imię i nazwisko ojca - Jan Zalewski
- Imię matki - Marta Nowakowska.
- Adres zamieszkania: Sichelberg ul. Weichselstrabe 47.
- Widoczna niemiecka pieczęć z godłem III Rzeszy i nieczytelny podpis niemieckiego urzędnika.

PDDS000146.1

Pracownicy Wydziału Hipotecznego Sądu w Sierpcu.

- Pracownicy Wydziału Hipotecznego Sądu w Sierpcu.
- Od lewej strony: Antoni Nowotko, Stanisław Gierszewski,(...), (...), (...), (...), (...), (...), Czesław Kosecki, (...), (...), Jadwiga Jastrzębska - z męża Kołaczyńska - matka darczyńcy, (...), (...), Lucjan Kaliszewski, (...), Lucyna Pęszyńska, (...).
- Zdjęcie wykonane w dniu 12.02.1932 r. w Sierpcu.

W oryginalnym opisie podano: "Sądu Rejonowego w Sierpcu", jednak w II RP sądy rejonowe nie funkcjonowały.

PDDS000143.1

Pożegnanie sędziego Juliana Kaliszewskiego. 1935 r.

- Pożegnanie sędziego Juliana Kaliszewskiego. 1935 r.
- Fotografia wykonana w Sądzie w Sierpcu w Wydziale Hipotecznym: (Józef Marcinkowski), (Antoni Nowotko),..., (stoi 3 z prawej Stanisław Girszewski),(...), (Czesław Kosecki), (...), (...), (Lucyna Pęszyńska), (Lucjan Kaliszewski), (Jadwiga Jastrzębska), (...), (...).
W oryginalnym opisie podano: "w Sądzie Rejonowym w Sierpcu", jednak w II RP sądy rejonowe nie funkcjonowały.

PDDS000134.1

Gazeta pt. ,,Gotów" wydana 22.09.1938 r.

- Gazeta pt. ,,Gotów" wydana 22.09.1938 r.
- Widoczna pieczęć Biblioteki Narodowej.
- Wydawca gazety - Instruktorat Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Sierpcu.
- Redaktor odpowiedzialny - Brunon Przeliorz - Sierpc, Plac 6 Sierpnia 18.
- Drukarnia: H.J. Maliszewski, Sierpc ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 2 (obecnie ul. Benedyktyńska).
- Reklamy w gazecie :
* Komunalna kasa oszczędności powiatu sierpeckiego w Sierpcu.
* Magazyn Bławatny - Lucyny Radaszkiewiczowej w Sierpcu na Placu Marszałka Piłsudskiego 2 (obok magistratu).
* Inżynier Jan Schuman i Architekt Wł. Mikulik - biuro inżynierskie i przedsiębiorstwo robót budowlanych - Sierpc, ul. Śmigłego Rydza 33.
* Przepisowe czapki organizacyjne po przystępnych cenach wykonuje: Pracownia Czapek A. Rogowski Sierpc ul. P.O.W. 4.
* Chrześcijańska Wytwórnia Mebli Giętych J.W. Krzywosądzki - Sierpc ul. Kilińskiego 4.
* Sklep Bławatów - Paweł Sieg.
* Centralna Mleczarnia Spółdzielcza w Sierpcu przy ul. Żeromskiego 1.
* Drukarnia H.J. Maliszewski, Sierpc ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 2 (obecnie ul. Benedyktyńska): wykonuje druki, dla urzędów, handlowe, afiszowe, zaproszenia, okólniki, etykiety gumowane, blankiety i inne, oprawa książek bibliotecznych, biurowych, handlowych, szkolnych, pamiątkowych, oprawa trwała, dokładna, wyrób stempli kauczukowych wszelkich rozmiarów: okrągłe, owalne, zwykłe dla urzędów, związków, firm.

PDDS000129.1

Tymczasowy dowód osobisty Tomasza Krukowskiego urodzonego w Sułocinie w gminie Borkowo 07.01.1871 r.

- Tymczasowy dowód osobisty Tomasza Krukowskiego, urodzonego w Sułocinie, w gminie Borkowo, 07.01.1871 r.
- Pieczątka Urząd Gminy Borkowo Starostwo Sierpeckie.
- Podpisy Wójta gminy i sekretarza.
- Miejsce wydania: Włóki, dnia 26.02.1921 r.

PDDS000098

Fragment dokumentu sporządzonego w biurze notariusza Wacława Gurbskiego. 1927 r.

- Fragment dokumentu sporządzonego w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.
- Widoczna pieczęć urzędowa Wacława Gurbskiego.
- Dokument sporządzony 23.06.1927 r.

PDDS000061

Fragment aktu notarialnego sporządzonego 04.03.1932 r. w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.

- Fragment aktu notarialnego sporządzonego 04.03.1932 r. w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.
- Podane wysokości opłat manipulacyjnych za usługę sporządzenia aktu notarialnego.
- Widoczna pieczęć urzędowa Wacława Gurbskiego.
- Dokument podpisał pełniący obowiązki Notariusza - Sylwin Smoleński.

PDDS000060

Opis herbu Sierpca w artykule prasowym, 1927r., w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Opis herbu Sierpca w artykule prasowym
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.11

Zygmunt Czaplicki-Starosta Sierpecki, 1927r. , w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Fotografia Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9.1

Artykuł pt. „Praca społeczna w Sierpcu”, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł „Praca społeczna w Sierpcu”, który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w roku 1927.
- Informacje nt. Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
- Informacje nt. Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Żeńskiej w Sierpcu (część uszkodzona).
- Informacja nt. Okręgowego Związku Straży Pożarnych Powiatu Sierpeckiego (część uszkodzona).
- Informacje nt. Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Informacje nt. Wacława Gurbskiego, sierpeckiego notariusza.
- Informacja dotycząca dziekana dekanatu sierpeckiego w okresie międzywojennym - dziekana Wincentego Chabowskiego.
- Informacja nt. „Dnia pozaszkolnej młodzieży”, dnia 24.10.1926 r.
- Informacja nt. pierwszych rejonowych konkursów straży pożarnych powiatu Sierpskiego.
- Wymienione niektóre miejscowości wchodzące w skład ówczesnego powiatu sierpeckiego.
- Informacja nt. odznaczenia Zygmunta Umińskiego srebrnym medalem zasługi Straży Pożarnej.
- Informacja nt. Zygmunta Umińskiego.
- Informacja nt. miejscowości Dziembakowo.
- Informacja nt. Ignacego Konarzewskiego.
- Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9

Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.6

Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł pt. "Rozwój Sierpca", który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w 1927 r.
- Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku.
- Informacje nt. zmian nazw miasta na przestrzeni historii.
- Wzmianka nt. Jaśka Pilika.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.3

Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek oraz reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek.
- Reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Informacja nt. Anny Lipczykowej.
- Informacja nt. firm i zakładów pracy działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.2

Reklamy sierpeckich instytucji w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Banku Spółdzielczego w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Reklama piwa i napojów chłodzących z browaru, słodowni i wód gazowych Fryderyka Pehlke na ul. Farska 18-20.
- Dzierżawcy M.Ossowski i E.Gerlach.
- Reklama ubezpieczeń poznańsko-warszawskiego Banku Ubezpieczeń w Sierpcu na ul. Płockiej 20, M.Ossowski oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych „SNOP” i „EUROPA”.
- Informacje nt. browaru rodziny Pehlke.
- Informacje nt. rodziny Pehlke.
- Informacja nt. firm działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Informacje na temat działalności M.Ossowskiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.1

Miesięcznik illustrowany MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY. 1927 r.

- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8, s. 20(63-82).
- Część stron jest uszkodzona.

PDDS000055.1

Artykuł nt. opuszczenia Sierpca przez Niemców 11.11.1918 r. 1993 r.

- Artykuł nt. opuszczenia Sierpca przez Niemców 11.11.1918 r.
- Artykuł pt. "Jak Niemcy opuścili Sierpc w 1918 r.", który ukazał się w "Tygodniku Płockim" w numerze 45, w 1993 r.
- Fragmenty relacji Stanisława Pilkiewicza.
- Informacja nt. rozbrajania i starć z Niemcami.
- Informacje nt. Polskiej Organizacji Wojskowej.
- Informacje o infrastrukturze Sierpca i okolic.

PDDS000054.2