PH VII

Świadectwo szkolne Adama Rogowskiego.

- Świadectwo szkolne Adama Rogowskiego.
- Publiczna Szkoła Powszechna Siedmioklasowa im. Adama Mickiewicza w Sierpcu, pow. Sierpski.
- Nr księgi głównej: 30.
- Świadectwo szkolne za rok 1924-1925.
- Pieczęć: Szkoła Powszechna w Sierpcu okręgu Sierpskiego.
- Podpisy kierownika szkoły i wychowawcy klasy.
- Wydane w Sierpcu, dnia 28 czerwca 1925 r.

PDDS000429

Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha za rok szkolny 1929-30.

- Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha za rok szkolny 1929-30.
- Data wydania świadectwa: 28.06.1930 r.
- Podpis opiekuna oddziału i kierownika szkoły.
- Pieczęć kierownictwa Publicznej Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza w Sierpcu.

PDDS000282.1

Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha za rok 1932-33.

- Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha z lat 1932-33.
- Data wydania świadectwa: 14.06.1933 r.
- Podpis opiekuna oddziału i kierownika szkoły.
- Pieczęć kierownictwa Publicznej Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza w Sierpcu.

PDDS000281.1

Wykaz postępów (świadectwo szkolne) Stanisława Roznochaza rok szkolny 1935-1936.

- Wykaz postępów (świadectwo szkolne) Stanisława Roznocha za rok szkolny 1935-1936.
- Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Sierpcu.
- Nr dokumentu 39.
- Informacje na temat daty urodzenia Stanisława Roznocha: 01.04.1921 r.
- Pieczęć Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Sierpcu.
- Podpis kierownika szkoły.
- Pieczątka Państwowego Biura Notarialnego w Sierpcu.

PDDS000190.1

Legitymacja szkolna Stanisława Krukowskiego, ucznia klasy VIb na rok szkolny 1925/26.

- Legitymacja szkolna Stanisława Krukowskiego, ucznia klasy VIb na rok szkolny 1925/26.
- Pieczątka Gimnazjum Męskiego im. Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Sierpcu.
- Podpis opiekuna klasy i dyrektora szkoły.

PDDS000097

Artykuł nt. opuszczenia Sierpca przez Niemców 11.11.1918 r. 1993 r.

- Artykuł nt. opuszczenia Sierpca przez Niemców 11.11.1918 r.
- Artykuł pt. "Jak Niemcy opuścili Sierpc w 1918 r.", który ukazał się w "Tygodniku Płockim" w numerze 45, w 1993 r.
- Fragmenty relacji Stanisława Pilkiewicza.
- Informacja nt. rozbrajania i starć z Niemcami.
- Informacje nt. Polskiej Organizacji Wojskowej.
- Informacje o infrastrukturze Sierpca i okolic.

PDDS000054.2

Komitet budowy Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" - 1933-1934 r.

- Komitet budowy Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" - 1933-1934 r.
- Na zdjęciu: Avram Gruda, Izaak Klajman, Jeszajau Frydman, Israelik Smoliński, Dawid Bergzon, Szaul Rozenblum, Mosze Balt, Teper, Zina Bachrach, Nasza Gruda, Hejga Atlas, Iska Kohen [Koniec], Hana Flajszer, T.Handelman, Baruch Atlas, Haze (Cwi) Malowańczyk, Herszel Rotenberg, Szlomo Kutner, Chaim Skórka, Avram Żabicki, Jehuda Wisroza.

PDDS000023

Klasa żeńska polskiej szkoły licealnej w 1912 r.

- Klasa żeńska polskiej szkoły licealnej w 1912 r.
- Na zdjęciu, m.in. Iska Taca [później Koniec], miała 19 lat.

PDDS000019.1

Uczniowie Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut" w Sierpcu. Komitet Rodzicielski, uczniowie i nauczyciele.

- Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia "Tarbut" w Sierpcu.
- Komitet Rodzicielski, uczniowie i nauczyciele.
- Na zdjęciu: Izaak Klajman, Menachem Avni (Mendel Sztajnholz), Teper, Mosze Berman, Nasza Gruda, Jeszajau Frydman, Hana Atlas, Szaul Rozenblum (kierownik szkoły), Iska Koen [Koniec], Dawid Bergzon, Hana Flajszer, nieznany, Gocie (Gitl) Cinaderka, Szlomo Koniec, Menachem Koniec (obecnie Kna'an).

PDDS000011

Szlomo Koniec w drodze do szkoły.

- Szlomo Koniec w drodze do szkoły.
- Uczęszczał do Prywatnej Hebrajskiej Szkoły Powszechnej Stowarzyszenia "Tarbut".

PDDS000009

Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

- Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1144/5, 1444/6, (wg Związku Gmin znajdował się tam budynek religijnej szkoły żydowskiej dla dziewcząt, w której mieścił się dom modlitwy [w rzeczywistości: Szkoła Powszechna nr 2].
- Zarządzenie z dn., 20.04.2005 r.
- Widoczna pieczątka: Członek Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich mgr Jerzy Chmielarski.

PDDS000006.1

Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1320/3, 1320/4, 1320/5. 2005 r.

- Zarządzenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich ws. roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do własności działek 1320/3, 1320/4, 1320/5.
- Wg Związku Gmin znajdowała się tam szkoła hebrajsko-polska, w której mieściła się ochronka dla dzieci (w rzeczywistości: Koedukacyjna Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”).
- Zarządzenie z dnia 20.04.2005 r.
- Widoczna pieczątka: Członek Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich mgr Jerzy Chmielarski.

PDDS000005.1

Świadectwo szkolne za rok szkolny 1935/36-Mendel Koniec.

- Świadectwo szkolne nr 121 za rok szkolny 1935/36-Mendel Koniec.
- Pieczątki: Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”.
- Świadectwo w języku polskim i hebrajskim.
- Nazwisko wychowawczyni oddziału: M.Gejfmanówna.
- Podpis kierowniczki szkoły: P.Wołkun.
- Informacje nt.: Mendel Koniec [Menachem Knaan]
- 23.02.1936 r.

PDDS000003.1

Świadectwo szkolne za rok szkolny 1934/35-Mendel Koniec.

- Świadectwo szkolne nr 122 za rok szkolny 1934/35-Mendel Koniec.
- Pieczątki: Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”.
- Świadectwo w języku polskim i hebrajskim.
- Nazwisko wychowawczyni oddziału: mgr R.Bleżowska-Rozenblum.
- Podpis kierownika szkoły: I.Rosenblum.
- Informacje nt.: Mendel Koniec [Menachem Knaan].
- Świadectwo wydane 15.06.1935 r.

PDDS000002.1

Świadectwo szkolne za rok szkolny 1933/34 - Mendel Koniec.

- Świadectwo szkolne nr 122 za rok szkolny 1933/34 - Mendel Koniec.
- Prywatna Hebrajska Szkoła Powszechna Stowarzyszenia „Tarbut”.
- Świadectwo w języku polskim i hebrajskim.
- Nazwisko opiekunki: Zyna Bachrachówna.
- Podpis Kierownika szkoły: I.Rosenblum.
- Informacje nt.: Mendel Koniec [Menachem Knaan]
- Widoczna pieczęć szkoły.
- Świadectwo wydane dn. 15.06.1934 r.

PDDS000001.1