PW XXV

Dom przy ul. Partyzantów 4 (po 1990 r. ul. Biskupa Floriana). Lata 70-te XX w.

- Dom drewniany, parterowy z poddaszem z lukarnami przy ul. Partyzantów 4 (po 1990 r. ul. Biskupa Floriana).
- W lewym skrzydle budynku mieścił się ówcześnie sklep z konfekcją i obuwiem - potocznie wśród mieszkańców nazywany sklepem "u Korzanowskiej".
- Budynek wpisany do rejestru zabytków. Nr 247/1520/75 W. 22.05.1975 r.
- Obecnie (2014 r.) w tym miejscu, przy skrzyżowaniu ul. Biskupa Floriana z ul. Księcia Wacława, stoi budynek murowany, piętrowy z parterem usługowo-handlowym.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000518

Dom przy ul. Marcelego Nowotki 10 (po 1990 r. ul. Benedyktyńska). Lata 70-te XX w.

- Murowano-drewniany, parterowy dom z poddaszem przy ul. Marcelego Nowotki 10 (po 1990 r. ul. Benedyktyńska).
- Budynek należał dawniej do rodziny Kraśniewskich.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000511

Dom przy ul. Marcelego Nowotki 8 (po 1990 r. ul. Benedyktyńskiej). Lata 70-te XX w.

- Drewniany, parterowy dom z poddaszem przy ul. Marcelego Nowotki 8 (po 1990 r. ul. Benedyktyńskiej).
- Dom należał wówczas do rodziny Korsak.
- Obecnie (2014 r.) obiekt nie istnieje.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000509

Dom przy ul. Marcelego Nowotki 3 (po 1990 r. ul. Benedyktyńskiej). Lata 70-te XX w.

- Drewniany, parterowy dom z poddaszem przy ul. Marcelego Nowotki 3 (po 1990 r. ul. Benedyktyńskiej).
- Dom p. Śniegockich.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000508

Dom przy ul. Marcelego Nowotki 6 (po 1990 r. ul. Benedyktyńskiej). Lata 70-te XX w.

- Elewacja frontowa drewnianego, parterowego dom z poddaszem z lukarną przy ul. Marcelego Nowotki 6 (po 1990 r. ul. Benedyktyńskiej).
- Dom należy do rodziny Szałkuckich.
- Budynek wpisany do rejestru zabytków. Nr 250/1523/75 W. 22.05.1975 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000507

Dom przy ul. Marcelego Nowotki 6 (po 1990 r. ul. Benedyktyńskiej). Lata 70-te XX w.

- Drewniany, parterowy dom z poddaszem z lukarną rodziny Szałkuckich przy ul. Marcelego Nowotki 6 (po 1990 r. ul. Benedyktyńskiej).
- Budynek wpisany do rejestru zabytków. Nr 250/1523/75 W. 22.05.1975 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000505

Dom przy ul. Marcelego Nowotki 5 (po 1990 r. ul. Benedyktyńskiej). Lata 70-te XX w.

- Dom drewniany, parterowy z poddaszem z facjatą przy ul. Marcelego Nowotki 5 (po 1990 r. ul. Benedyktyńskiej).
- Dom p. Hołubickich.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000503

Młyn Jana Kłobukowskiego przy ul. Żwirki i Wigury. Lata 70-te XX w.

- Nieistniejący młyn Jana Kłobukowskiego przy ul. Żwirki i Wigury.
- Spłonął w drugiej połowie lat 70. XX w.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000499

Młyn Jana Kłobukowskiego przy ul. Żwirki i Wigury. Lata 70-te XX w.

- Nieistniejący młyn Jana Kłobukowskiego przy ul. Żwirki i Wigury.
- Spłonął w drugiej połowie lat 70. XX w.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000498

Młyn zbożowy przy ul. Płockiej 23. Lata 70-te XX w.

- Widok na nieistniejący już młyn zbożowy Polskich Zakładów Zbożowych w Sierpcu przy ul. Płockiej 23, gdzie obecnie (2014 r.) znajduję się market spożywczy „Lidl”.
- Młyn został wybudowany w 1906 r. przez Jakuba Rudowskiego. Spłonął w nocy z 18 na 19 września 2000 r.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000497

Dom na rogu ul. Kwiatowej z ul. Kasztanową. Lata 70-te XX w.

- Dom drewniany, parterowy z poddaszem z lukarną oraz murowaną przybudówką mieszkalną na rogu ul. Kwiatowej z ul. Kasztanową.
- Dom p. Smoleńskich.
- Przy schodach stoi radziecki rower model „Ukraina”.
- Budynki rozebrane przy budowie czteropiętrowego bloku mieszkalnego przy ul. Kwiatowa nr 9.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000493

Domy przy ul. Ludwika Waryńskiego (po 1990 r. ul. Farnej). Lata 70-te XX w.

- Widok na domy o nr parzystych (16, 18, 20, 22, 24) przy ul. Ludwika Waryńskiego (po 1990 r. ul. Farnej).
- Budynek drugi od prawej strony (nr 18) w trakcie budowy.
- Budynek nr 20 (trzeci od prawej strony) - dom p. Phelke, w którym mieściła się rozlewnia wód, wcześniej browar.
- Obecnie (2014 r.) istnieją następujące, widoczne na fotografii budynki: pierwszy od lewej, drugi oraz czwarty będący w trakcie budowy.
- Fotografia wykonana w połowie lat 70-tych XX w. przez Wojciecha Wiśniewskiego.

PDDS000477

Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start” Sierpcu.

- Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start”, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabriela Narutowicza.
- W środku, w długich spodniach trener Andrzej Olechowski.
- Październik 1963 r.

PDDS000467.7.1

Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start” w Sierpcu.

- Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start”, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabriela Narutowicza.
- Pierwszy z lewej trener Andrzej Olechowski.
- Październik 1963 r.

PDDS000467.6.1

Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start ”w Sierpcu.

- Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start”, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabriela Narutowicza.
- Drugi z lewej trener Andrzej Olechowski.
- Październik 1963 r.

PDDS000467.5.1

Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start” w Sierpcu.

- Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start”, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabriela Narutowicza.
- W środku, w długich spodniach trener Andrzej Olechowski.
- Październik 1963 r.

PDDS000467.4.1

Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start” w Sierpcu.

- Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start”, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabriela Narutowicza.
- W środku, w długich spodniach trener Andrzej Olechowski.
- Październik 1963 r.

PDDS000467.2.1

Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start” w Sierpcu.

- Pierwsze treningi bokserskie Zrzeszenia Sportowego „Start”, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul.Gabriela Narutowicza.
- W środku trener Andrzej Olechowski.
- Październik 1963 r.

PDDS000467.1.1

Zbiórka na stadionie miejskim w Sierpcu przed pochodem 1 Majowym.

- Zbiórka na stadionie miejskim w Sierpcu przed pochodem 1 Majowym.
- Widoczna grupa bokserka Zrzeszenia Sportowego „Start", której trenerem był Andrzej Olechowski.
- Fotografia wykonana w 1965 r.

PDDS000465.2.1

Zbiórka na stadionie miejskim w Sierpcu przed pochodem 1 Majowym.

- Zbiórka na stadionie miejskim w Sierpcu przed pochodem 1 Majowym.
- Widoczna grupa bokserka Zrzeszenia Sportowego „Start”, której trenerem był Andrzej Olechowski.
- Mężczyzna w garniturze to Jan Perkowski.
- Fotografia wykonana w 1965 r.

PDDS000465.1.1

Grupa trenująca boks oraz trener Andrzej Olechowski - Sierpc.

- Grupa trenująca boks oraz trener Andrzej Olechowski - Sierpc.
- Fotografia wykonana w sali gimnastycznej starej szkoły podstawowej nr 2, która mieściła się przy obecnej ul. Narutowicza.
- 1965 r.

PDDS000463.1

Pochód 1 Majowy ul. Płocką - 1966 r.

- Pochód 1 Majowy ul. Płocką - 1966 r.
- Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Zbierzchowski, w środku Andrzej Olechowski i Jan Perkowski.
- Widoczny jest budynek dawnego Liceum Ogólnokształcącego, obecnie Szkoły Podstawowej nr 2.
- Na zdjęciu także zawodnicy bokserskiego Klubu Sportowego „Start” Sierpc.
- Sierpc, 1966 r.

PDDS000461.1

Zwycięzca walki bokserskiej grupy „Start” - Sierpc : Wojciech Piotrowski.

- Zwycięzca walki bokserskiej grupy „Start” - Sierpc: Wojciech Piotrowski.
- Płock, wrzesień 1965 r.

PDDS000456.5.1

Bokserzy KS „Start” - Sierpc z grupą "Mazowia" na zawodach w Płocku.

- Bokserzy KS „Start” - Sierpc z grupą "Mazowia" na zawodach w Płocku (druga cześć zdjęcia o sygnaturze PDDS000456.3).
- Na fotografii stoją od lewej strony: Nygowski Tadeusz, Roznoch Adam, Stegnewski Zbigniew, Piotrowicz Ryszard, Tyburczy Stanisław, Nowakowski Witold.
- Płock, wrzesień 1965 r.

PDDS000456.4.1

Bokserzy K.S. „Start” - Sierpc z grupą "Mazowia" na zawodach w Płocku.

- Bokserzy KS „Start” - Sierpc z grupą "Mazowia" na zawodach w Płocku.
- Na fotografii stoją od lewej: trener Andrzej Olechowski, zawodnicy: Chęciński Stefan, Siedlecki Andrzej, Pawłowski Tadeusz, Piotrowski Wojciech, Rama Józef, Nygowski Tadeusz, Roznoch Adam, Stegnewski Zbigniew, Piotrowicz Ryszard, Tyburczy Stanisław, Nowakowski Witold.
- Płock, wrzesień 1965 r.

PDDS000456.3.1

Mecz bokserski pomiędzy grupą "Mazowia" a KS "Start" na zawodach w Płocku.

- Mecz bokserski pomiędzy grupą "Mazowia" a KS "Start" na zawodach w Płocku.
- Przerwa między rundami, w narożniku Zbigniew Stepnerski z KS "Start" i trener Andrzej Olechowski.
- Płock, wrzesień 1965 r.

PDDS000456.2.1

Zwycięzca meczu bokserskiego grupy „Mazowia” z KS „Start” na zawodach w Płocku: Stanisław Tyburczy z KS "Start".

- Zwycięzca meczu bokserskiego grupy „Mazowia” z KS „Start” na zawodach w Płocku: Stanisław Tyburczy z KS "Start".
- Płock, wrzesień 1965 r.

PDDS000456.1.1

Bokserska walka pokazowa podczas wizyty Jerzego Kuleja w Sierpcu.

- Bokserska walka pokazowa podczas wizyty Jerzego Kuleja w Sierpcu.
- Walka pokazowa w Powiatowym Domu Kultury: Józef Rama z KS "Start" walczy z zawodnikiem, juniorem KS „Gwardia”.
- Sierpc, 30 listopad 1964 r.

PDDS000447.9.1

Wizyta Jerzego Kuleja w Powiatowym Domu Kultury.

- Wizyta Jerzego Kuleja w Powiatowym Domu Kultury.
- Życzenia gospodarzowi wieczoru Andrzejowi Olechowskiemu (pierwszy z lewej) składa v-ce prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Bokserskiego.
- Sierpc, 30 listopad 1964 r.

PDDS000447.7.1

Wizyta Jerzego Kuleja w Powiatowym Domu Kultury.

- Wizyta Jerzego Kuleja w Powiatowym Domu Kultury.
- Na fotografii pierwszy z lewej trener Andrzej Olechowski oraz gratulujący mu Jerzy Kulej.
- Sierpc, 30 listopad 1964 r.

PDDS000447.5.1