PW XXV

Jerzy Kokoszczyński na zawodach strzeleckich.

- Jerzy Kokoszczyński na zawodach strzeleckich.
- Brak daty i miejsca zawodów.

PDDS000364.2

Jerzy Kokoszczyński na zawodach strzeleckich.

- Jerzy Kokoszczyński na zawodach strzeleckich.
- Brak daty i miejsca zawodów.

PDDS000364.1

Dyplom Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-szego miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar Przewodniczącego PKKFiT.

- Dyplom Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-szego miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar Przewodniczącego PKKFiT w konkurencji KbKs 8a pkt. 94 organizowanych przez ZP LOK Sierpc dla uczczenia 25-lecia Ligi Obrony Kraju.
- Podpisy organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, 21.09.1969 r.

PDDS000362

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich o puchar redakcji ,,Robotnik Rolny”, w konkurencji KBKS 8 wynikiem 290 pkt.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich o puchar redakcji ,,Robotnik Rolny”, w konkurencji KBKS 8 wynikiem 290 pkt.
- Pieczęć: Rada Wojewódzka Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych (LZS) Szczecin.
- Podpisy komitetu organizacyjnego.
- Szczecin, dnia 12.10.1969 r.

PDDS000361

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich o Puchar Redakcji „Robotnika Rolnego”.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich o Puchar Redakcji „Robotnika Rolnego”.
- Pieczęć: Rada Wojewódzka Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych (LZS) Szczecin.
- Podpis Komitetu Organizacyjnego.
- Szczecin, 12.10.1969 r.

PDDS000360

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I miejsca w międzyzakłądowych zawodach strzeleckich o Puchar Przewodniczącego PKKFiT KBKS-8a (pkt. 99), organizowanych przez ZP LOK, dla uczczenia 25-lecia L.W.P.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I miejsca w międzyzakładowych zawodach strzeleckich o Puchar Przewodniczącego PKKFiT KBKS-8a (pkt.99), organizowanych przez ZP LOK, dla uczczenia 25-lecia L.W.P.
- Pieczęć: Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Sierpcu.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, 28.09.1968 r.

PDDS000359

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie II-go miejsca w konkurencji: strzelanie z KBKs w zawodach organizowanych przez PszW,ZP ZNP I ZP LOK w konkurencjach użyteczno-wojskowych w 1972

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie II-go miejsca w konkurencji: strzelanie z KBKs w zawodach organizowanych przez PszW,ZP ZNP I ZP LOK w konkurencjach użyteczno-wojskowych w 1972 r.
- Pieczęć: Powiatowy Sztab Wojskowy Sierpc.
- Podpisy: Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezesa Ligi Obrony Kraju i Szefa Sztabu Wojskowego.
- Sierpc, 28.05.1972 r.

PDDS000358

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I miejsca w strzelaniu z pistoletu sportowego na zawodach strzeleckich KOR.

- Dyplom dla Obywatela Kokoszczyński Jerzy za zajęcie I miejsca w strzelaniu z pistoletu sportowego na zawodach strzeleckich KOR.
- Pieczęcie: Liga Obrony Kraju Klub Oficerów Rezerwy w Sierpcu.
- Prezes Klubu Oficerów Rezerwy LOK.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 12.04.1975 r.

PDDS000357

Dyplom uznania za aktywną współpracę z ligą przyjaciół żołnierza Obywatelowi Jerzemu Kokoszczyńskiemu przyznaje Warszawski Zarząd Wojewódzki LPŻ.

- Dyplom uznania za aktywną współpracę z Ligą Przyjaciół Żołnierza Obywatelowi Jerzemu Kokoszczyńskiemu przyznaje Warszawski Zarząd Wojewódzki LPŻ.
- Pieczęć: Liga Przyjaciół Żołnierza Zarząd Wojewódzki Warszawa.
- Podpis prezesa, przewodniczącego oraz dyrektora biura.
- Warszawa, dnia 11.10.1960 r.

PDDS000356

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie IV miejsca w konkurencji KBKS 8a z wynikiem 99 pkt. na II Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich dla mieszkańców wsi o puchar redakcji ,,Robotnika Rolnego”.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie IV miejsca w konkurencji KBKS 8a z wynikiem 99 pkt. na II Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich dla mieszkańców wsi o puchar redakcji ,,Robotnika Rolnego”.
- Pieczęć: Rada Główna Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych (LZS) Warszawa.
- Podpis przewodniczącego i głównego sędziego.
- Wrocław, 20.10.1968 r.

PDDS000355

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie III-go miejsca w zawodach strzeleckich z P.W. pkt. 65 organizowanych przez KOR Sierpc dla uczczenia 25-lecia Ligi Obrony Kraju.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie III-go miejsca w zawodach strzeleckich z P.W. pkt. 65 organizowanych przez Klub Oficerów Rezerwy (KOR) Sierpc dla uczczenia 25-lecia Ligi Obrony Kraju.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, 21.09.1969 r.

PDDS000354

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I miejsca z PW-33 w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich pomiędzy ORMO - LOK o puchar przechodni komendanta wojewódzkiego MO w Płocku.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I miejsca z PW-33 w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich pomiędzy ORMO - LOK o puchar przechodni komendanta wojewódzkiego MO w Płocku.
- Pieczęć: Wojewódzki Społeczny Komitet Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Płocku.
- Podpis komendanta wojewódzkiego ORMO i głównego sędziego zawodów.
- Kutno, wrzesień 1978 r.

PDDS000353

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za wydajną pracę w sekcji strzeleckiej klubu Sportów Ogólnowojskowych LPŻ w Sierpcu.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za wydajną pracę w sekcji strzeleckiej klubu Sportów Ogólnowojskowych Ligi Przyjaciół Żołnierza (LPŻ) w Sierpcu.
- Pieczęć: Liga Przyjaciół Żołnierza Zarząd Powiatowy w Sierpcu..
- Sierpc, dnia 29.12.1960 r.

PDDS000352

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie tytułu V-ce mistrza województwa Warszawskiego na rok 1965 w konkurencji KBKS z wynikiem 172 pkt.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie tytułu V-ce mistrza województwa Warszawskiego na rok 1965 w konkurencji KBKS z wynikiem 172 pkt.
- Pieczęć Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Zarząd Główny w Warszawie.
- Podpis prezesa i V-ce prezesa.
- Warszawa, październik 1965 r.

PDDS000351

Dyplom dla Jerzego Kokoszczynskiego za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich o Puchar Redakcji ,, Robotnika Rolnego” , w konkurencji KBKS 8b wynikiem 97 pkt.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczynskiego za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich o Puchar Redakcji ,,Robotnika Rolnego” , w konkurencji KBKS 8b wynikiem 97 pkt.
- Pieczęć: Rada Wojewódzka Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.
- Podpisy członków komitetu organizacyjnego.
- Szczecin, 12.10.1969 r.

PDDS000350

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I miejsca w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa Zarządu Miejskiego LOK w Sierpcu.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I miejsca w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa Zarządu Miejskiego LOK w Sierpcu.
- Pieczęć Liga Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki Płock.
- Podpisy komisji sędziowskiej.
- Sierpc, dnia 22.11.1981 r.

PDDS000349

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za czynny udział w sędziowaniu zawodów sportowych LZS organizowanych w okresie 25-lecia PRL na terenie pow. Sierpc.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za czynny udział w sędziowaniu zawodów sportowych LZS organizowanych w okresie 25-lecia PRL na terenie pow. Sierpc.
- Pieczęcie: Rada Wojewódzka Ludowych Zespołów Sportowych Warszawa,
- Z-ca Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Warszawa.
- Podpis zastępcy Przewodniczącego.
- Warszawa, 21.09.1969 r.

PDDS000348

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar Z-cy Insp. Szkolnego d/s KfiT zorganizowanych przez ZPLOK.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar Z-cy Insp. Szkolnego d/s KfiT zorganizowanych przez ZP LOK.
- Pieczęć Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 11.05.1975 r.

PDDS000347

Dyplom dla Kokoszczyńskiego Jerzego za zajęcie II miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar przewodniczącego PKKFiT zorganizowanych przez ZP LOK.

- Dyplom dla Kokoszczyńskiego Jerzego za zajęcie II miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar przewodniczącego PKKFiT zorganizowanych przez ZP LOK.
- Pieczęć Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, 7.05.1972 r.

PDDS000346

Prezydium Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju przyznaje Jerzemu Kokoszczyńskiemu dyplom za pełną poświęcenia obywatelską postawę i działalność społeczno-obronną w ćwierćwieczu naszej organizacji.

- Prezydium Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju przyznaje Jerzemu Kokoszczyńskiemu dyplom za pełną poświęcenia obywatelską postawę i działalność społeczno-obronną w ćwierćwieczu naszej organizacji.
- Pieczęć Liga Obrony Kraju Zarząd Główny.
- Podpis prezesa Zarządu Głównego LOK.
- Warszawa, 1969 r.

PDDS000345

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar Przew. P.K.K. F. i T w konkurencji KBKS 8a pkt. 87 organizowanych przez ZPLOK Sierpc z okazji ,,Dnia Zwycięstwa”.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich o puchar Przew. P.K.K. F. i T w konkurencji KBKS 8a pkt. 87 organizowanych przez ZP LOK Sierpc z okazji ,,Dnia Zwycięstwa”.
- Pieczęć Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpis Organizatora oraz Głównego Sędziego.
- Sierpc, 09.05.1971 r.

PDDS000344

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie III-go miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich zorganizowanych przez ZP-LOK z okazji XXX-lecia PRL.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie III-go miejsca w Międzyzakładowych Zawodach Strzeleckich zorganizowanych przez ZP-LOK z okazji XXX-lecia PRL.
- Pieczęć Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpis organizatora oraz głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 05.05.1974 r.

PDDS000341

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie III miejsca w strzelaniu z karabinka sportowego w III zawodach strzeleckich ORMO-LOK.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zdobycie III miejsca w strzelaniu z karabinka sportowego w III zawodach strzeleckich ORMO - LOK.
- Pieczęcie: Miejski Sztab Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Łęczycy, Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Łęczycy.
- Podpis Głównego Sędziego.
- Łęczyca, 01.07.1979 r.

PDDS000340

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Mistrzostwach Powiatowych w strzelaniu KBK 8a mężczyzn wynikiem 91 pkt, zorganizowanych o Puchar Prezesa ZP LOK.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Mistrzostwach Powiatowych w strzelaniu KBK 8a mężczyzn wynikiem 91 pkt, zorganizowanych o Puchar Prezesa ZP LOK.
- Pieczęć Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 03.09.1972 r.

PDDS000339

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca w strzelaniu z KBKS mężczyzn, z wynikiem 75. pkt. na Wojewódzkich Mistrzostwach Pracowników Resortu Rolnictwa.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca w strzelaniu z KBKS mężczyzn, z wynikiem 75. pkt. na Wojewódzkich Mistrzostwach Pracowników Resortu Rolnictwa.
- Pieczęć Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Płocku.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 05.11.1976 r.

PDDS000335

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca w Zawodach Strzeleckich w KbKs, z okazji 32-ej rocznicy wyzwolenia zorganizowanych przez OSZK i POP Sierpc.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca w Zawodach Strzeleckich w KbKs, z okazji 32-ej rocznicy wyzwolenia zorganizowanych przez OSZK i POP Sierpc.
- Pieczęcie Ligi Obrony Kraju - Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców i Przysposobienia Obronno-Politechnicznego Sierpc, oraz kierownika Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpisy kierownika i głównego sędziego.
- Sierpc, dnia 08.05.1977 r.

PDDS000334

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w Zawodach Strzeleckich o mistrza miasta Sierpca zorganizowanych przez ZP LOK Sierpc.

- Dyplom dla Ob. Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-szego miejsca w Zawodach Strzeleckich o mistrza miasta Sierpca zorganizowanych przez ZP LOK Sierpc.
- Pieczęć Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Sierpcu.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Sierpc, 06.06.1975 r.

PDDS000333

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich o puchar redakcji ,,Robotnika Rolnego” w 1977 r.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie II-go miejsca w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich o puchar redakcji ,,Robotnika Rolnego” w 1977 r.
- Pieczęć Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Płocku.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Płock, dnia 21.08.1977 r.

PDDS000332

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w kategorii mężczyzn na Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie I-go miejsca w kategorii mężczyzn na Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich.
- Pieczęć Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Płocku.
- Podpis organizatora i głównego sędziego.
- Płock, dnia 24.08.1980 r.

PDDS000331

Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie VI-go miejsca w punktacji ogólnej mężczyzn, w centralnych zawodach strzeleckich mieszkańców wsi o puchar redakcji ,,Robotnika Rolnego”.

- Dyplom dla Jerzego Kokoszczyńskiego za zajęcie VI-go miejsca w punktacji ogólnej mężczyzn, w centralnych zawodach strzeleckich mieszkańców wsi o puchar redakcji ,,Robotnika Rolnego”.
- Pieczęcie z-cy Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych oraz Polskiego Związku Strzelectwa, Sędzia Główny w Zielonej Górze.
- Zielona Góra, dnia 11.10.1970 r.

PDDS000330