PW XXV

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Sierpcu.

- Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Sierpcu.
- Na fotografii Urszula Roznoch, mama Aldony Ireny Ziółek (Roznoch).
- Urodzona 25.04.1936 r. w Toruniu.

PDDS000230.1

Ulica Marii Konopnickiej - kwiecień 1985r.

- Ulica Marii Konopnickiej przed kładką na rzece Sierpienicy, zwaną potocznie przez mieszkańców "ławą" - kwiecień 1985r.
- Na fotografii widoczni: Aldona Irena Ziółek z domu Roznoch i jej brat Waldemar Roznoch.

PDDS000200

Czyn społeczny przy ul. Kwiatowej. 1985-1986.

- Czyn społeczny przy ul. Kwiatowej.
- Pierwszy z prawej Włodzimierz Mirosławski, obok Grzegorz Korytowski.
- 1985-1986.

PDDS000196.1

Zdjęcie zrobione przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Płockiej, obecnie Szkoły Podstawowej nr 2.

- Zdjęcie zrobione przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Płockiej, obecnie Szkoły Podstawowej nr 2.
- Klasa Ic z wychowawczynią Hanną Kowalską.
- Klasa Bożeny Roznoch, siostry Aldony Ireny Ziółek (z domu Roznoch) urodzonej w 1955 r.

PDDS000195

Most przy ul. Marii Konopnickiej. 1985 r.

- Most przy ul. Marii Konopnickiej. 1985 r.
- Przez mieszkańców potocznie zwany "ławą".
- Na fotografii Aldona Irena Ziółek (z domu Roznoch), w wózku jej bratanek Michał Roznoch.

PDDS000194

Widok na tzw. Włóki i ul. Związków Zawodowych, obecnie ul. Świętego Wawrzyńca od strony rzeki Sierpienicy. 1975 r.

- Widok na tzw. Włóki i ul. Związków Zawodowych, obecnie ul. Świętego Wawrzyńca od strony rzeki Sierpienicy. 1975 r.
- Widoczny, pierwszy od strony rzeki dom rodziny Roznoch przy dawnej ul. Związków Zawodowych nr 17.

PDDS000193

Kartka pocztowa do Państwa Piątkowskich.

- Kartka pocztowa z 08.05.1945 r.
- Adresowana: Państwo Piątkowscy, Sierpc, Neuer Markt [Nowy Rynek] 8.

PDDS000153.1

Komunia Święta Barbary Zalewskiej-Ciskiej w kosciele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 1953 r.

- Komunia Święta Barbary Zalewskiej-Ciskiej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
- 23.06.1953 r.
- Od lewej: ks. Bralczyk, ks. Lisowski, ks. Siek.

PDDS000149

Klasę siódma, w której uczyła się Barbara Zaleska - Ciska. 1957 r.

- Zdjęcie przedstawia klasę siódmą, w której uczyła się Barbara Zaleska - Ciska. 1957 r.
- Trzecia od lewej na dole: P. Wesnerowa, czwarty od lewej P. Tuziński, piąta Chrapkowska, szósta P. Kołodziejska, pierwsza od prawej w 2 rzędzie P. Śpiewak,
- Górny rząd od prawej: P. Tadeusz Gołębiewski, Skorutowski, Zdzisław Borkowski, Kamiński, Jasiu Sobolewski, Gruk, Wojciech Cichocki, Hanna Malanowska, pierwsza z lewej na samej górze Ewa Frączak.

PDDS000148.1

Komunia święta Barbary Zalewskiej - Ciskej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 23.06.1953 r.

- Komunia święta Barbary Zalewskiej - Ciskej.
- Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 23.06.1953 r.
- Czwarty od lewej: ksiądz Ludomir Lissowski.

PDDS000147

Pomnik Marchlewskiego przy obecnej ul. Wiosny Ludów, dawnej ul. Juliana Marchlewskiego. Lata 80. XX w.

- Drewniany pomnik Juliana Marchlewskiego znajdujący się w parku pomiędzy ul. Wiosny Ludów, a ul. Juliana Marchlewskiego (obecnie ul. Jana Pawła II).
- Pomnik postawiono w tzw. czynie społecznym w 1979 r.
- Na fotografii stoi Dariusz Kołaczyński i Mariola Cackowska. Zdjęcie wykonano w latach 80. XX w.
- Obecnie w miejscu pomnika Marchlewskiego znajduje się pomnik Ofiar Katyńskich.

PDDS000141

Samolot znajdujący się w parku przy ul. Wiosny Ludów, lata 80. XX w.

- Samolot PZL M-15 Belphegor w parku pomiędzy ul. Wiosny Ludów i Juliana Marchlewskiego (obecnie ul. Jana Pawła II).
- Na fotografii Dariusz Kołaczyński i Mariola Cackowska.
- Fotografia z początku lat 80. XX w.

PDDS000135.5

Samolot znajdujący się w parku przy ul. Wiosny Ludów, lata 80. XX w.

- Samolot PZL M-15 Belphegor w parku pomiędzy ul. Wiosny Ludów i Juliana Marchlewskiego (obecnie ul. Jana Pawła II).
- W oddali widoczny budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej oraz stacja transformatorowa.
- Na fotografii Dariusz Kołaczyński i Mariola Cackowska.
- Fot. z początku l. 80. XX w.

PDDS000135.4

Samolot znajdujący się w parku przy ul. Wiosny Ludów, lata 80. XX w.

- Samolot PZL M-15 Belphegor w parku pomiędzy ul. Wiosny Ludów i Juliana Marchlewskiego (obecnie ul. Jana Pawła II).
- Na fotografii Dariusz Kołaczyński i Mariola Cackowska.
- Za samolotem widoczny blok przy ul. Armii Czerwonej obecnie ul. Piastowska 25a.
- Fotografia z początku lat 80. XX w.

PDDS000135.3

Samolot znajdujący się w parku przy ul. Wiosny Ludów, lata 80. XX w.

- Samolot PZL M-15 Belphegor w parku pomiędzy ul. Wiosny Ludów i Juliana Marchlewskiego (obecnie ul. Jana Pawła II).
- Na fotografii (dzieci) Dariusz Kołaczyński i Mariola Cackowska.
- Za samolotem widoczna ówczesna restauracja "Centralna".
- Fotografia z początku lat 80. XX w.

PDDS000135.2

Samolot znajdujący się w parku przy ul. Wiosny Ludów, lata 80. XX w.

- Samolot PZL M-15 Belphegor w parku pomiędzy ul. Wiosny Ludów i Juliana Marchlewskiego (obecnie ul. Jana Pawła II).
- Na fotografii Dariusz Kołaczyński i Mariola Cackowska.
- Fotografia z początku lat 80. XX w.

PDDS000135.1

Naczelnik miasta i pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego.

- Naczelnik miasta i pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego.
- Na fotografii widoczni od lewej: Jadwiga Letkowska, Eugeniusz Stryjewski - Naczelnik Miasta, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Halina Borek, pierwszy od prawej pracownik Urzędu Stanu Cywilnego P. Degowski.

PDD000113.1

Przedstawienie szkolne w Liceum Ogólnokształcącym. Rok szkolny 1984/85 r.

- Przedstawienie szkolne w Liceum Ogólnokształcącym. Rok szkolny 1984/85 r ., w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, klasa 2A.
- Fotografia kółka fotograficznego w LO w Sierpcu, w 1984/85r .
- Na fotografii widoczni od lewej u dołu: Tomasz Krukowski, obok Magdalena Bartlewska (z męża Zaborowska - 2010 r.). Stoi nad nimi Piotr Koszalski. W tle pod oknem: Aneta Kucharska i Mariusz Kowalski.

PDDS000112.1

Karta malowana ręcznie dla Stanisława Krukowskiego, z okazji imienin od pracowników i młodzieży Powiatowego Domu Kultury w Sierpcu.

- Karta malowana ręcznie dla Stanisława Krukowskiego z okazji imienin od pracowników i młodzieży Powiatowego Domu Kultury w Sierpcu.
- Podpisy częściowo czytelne: M. Pehlke, A. Strzelecki, Kamila Gruk, Stefan Tamowski, M. Radomyska, Bojanowska,
- Sierpc, dnia 08.05.1963 r.

PDDS000106.1

Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego od Prezydium Warszawskiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

- Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego od Prezydium Warszawskiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.
- Warszawa, marzec 1972r.
- Podpis przewodniczącego Warszawskiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu: Henryk Szafrański.

PDDS000104

Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego w związku, z jubileuszem XXV-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

- Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego w związku, z jubileuszem XXV-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
- Warszawa, lipiec 1969 r.
- Podpis przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie mgr Józefa Pińkowskiego.

PDDS000103

Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego od Prezydium Warszawskiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. 01.06.1969 r.

- Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego od Prezydium Warszawskiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. 01.06.1969 r.
- Podpis Przewodniczącego Warszawskiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Henryka Szafrańskiego.

PDDS000102

Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego od Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Warszawa, 03.05.1982 r.

- Podziękowanie dla Stanisława Krukowskiego od Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Warszawa, 03.05.1982 r.
- Pieczęć Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki Płock.
- Podpis prezesa TKKF (na dzień 03.05.1982 r.): mgr Andrzej Piłat.
- Logo nagłówkowe: Order Sztandaru Pracy.
- W logo nagłówkowym znaczek TKKF.

PDDS000101

Podziękowania dla Stanisława Krukowskiego od Stronnictwa Demokratycznego w Płocku. 1984 r.

- Podziękowania dla Stanisława Krukowskiego od Stronnictwa Demokratycznego w Płocku.
- Płock, dnia 29.03.1984 r.
- Podpisy przewodniczącego i sekretarza zarządu Prezydium.

PDDS000100

Zaświadczenie nr 169 dla Krukowskiego Stanisława ur. 18.11.1905 r., za ukończenie kursu szkolenia obrony przeciwlotniczej i przeciwatomowej trwającego od 10.10.1962 r. do 31.05.1962 r.

- Zaświadczenie nr 169 dla Krukowskiego Stanisława, ur. 18.11.1905 r., za ukończenie kursu szkolenia obrony przeciwlotniczej i przeciwatomowej trwającego od 10.10.1962 r. do 31.05.1962 r.
- Zaświadczenie wydane w Sierpcu ,dnia 19.12.1962 r.
- Słabo widoczna pieczątka: Prezydium Powiatowe w Sierpcu.
- Nieczytelny podpis przewodniczącego komisji koordynacyjnej d/s szkolenia i popularyzacji TOPL (Terenowa Obrona Przeciwlotnicza).

PDDS000099

Dokument stwierdzający przyznanie srebrnego medalu za zasługi dla pożarnictwa druhowi Stanisławowi Krukowskiemu z OSP Sierpc.

- Dokument stwierdzający przyznanie srebrnego medalu za zasługi dla pożarnictwa druhowi Stanisławowi Krukowskiemu z OSP Sierpc.
- Widoczna pieczęć i podpisy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Dokument wydany w Warszawie, dnia 12.06.1961 r.

PDDS000096

"Notatki Płockie" - kwartalnik Towarzystwa Płockiego Naukowego.

- "Notatki Płockie" - kwartalnik Towarzystwa Płockiego Naukowego.
- Nr 3/77 z 1974 r.
- Tytuły artykułów: Pochodzenie herbu m. Sierpc; Pierwsza konspiracyjna sesja sierpeckiej Powiatowej Rady Narodowej; Ludność, przemysł, handel; Rozwój oświaty w powiecie sierpeckim; Sierpecka służba zdrowia w latach 1945 - 1974; Twórczość ludowa na sierpecczyźnie; Niektóre zagadnienia rozwoju kultury; Powstanie i rozwój Powiatowego Domu Kultury; Sport sierpecki.

PDDS000095.1

Dyplom dla Stanisława i Genowefy Krukowskich w 50-lecie pożycia małżeńskiego.

- Dyplom dla Stanisława i Genowefy Krukowskich w 50-lecie pożycia małżeńskiego.
- Widoczna pieczęć i podpis kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Haliny Borek.
- Pieczęć i podpis Naczelnika Miasta mgr Janusza Wysockiego.
- Sierpc, dn. 21.05.1983 r.

PDDS000094.1

Zaświadczenie dla Jadwigi Brydzińskiej urodzonej 16.03.1923 r. w Lutocinie, o ukończeniu kursu dokształcającego przy Szkole Podstawowej w Lutocinie, pow. Sierpc.

- Zaświadczenie dla Jadwigi Brydzińskiej, urodzonej 16.03.1923 r. w Lutocinie, o ukończeniu kursu dokształcającego przy Szkole Podstawowej w Lutocinie, pow. Sierpc.
- Pieczęć Szkoły Podstawowej w Lutocinie.
- Podpis kierownika kursu i szkoły: Irena Cywińska.
- Zaświadczenie wydane w Lutocinie, dnia 20.06.1946 r.

PDDS000091

Zaświadczenie Wojskowe dla Wacława Korczaka urodzonego 13.09.1918 r. w Sadłowie, zamieszkałemu w Sierpcu przy ul. Nowy Rynek nr 7, wydane przez Komitet Rejonowy Nr 2 RKU w Płońsku dnia 28.12.1949 r.

- Zaświadczenie Wojskowe dla Wacława Korczaka, urodzonego 13.09.1918 r. w Sadłowie, zamieszkałemu w Sierpcu przy ul. Nowy Rynek nr 7, wydane przez Komitet Rejonowy Nr 2 RKU w Płońsku, dnia 28.12.1949 r.
- Podpis Przewodniczącego Wojskowej Komisji Rejestracyjnej Nr 2 Rejonowej Komendy Uzupełnień w Płońsku.
- Rozmazana pieczęć i nieczytelny podpis przewodniczącego Wojskowej Komisji Rejestracyjnej Nr 2 Rejonowej Komendy Uzupełnień w Płońsku.
- Pieczęć i podpis Stanisława Mitkiewicza, notariusza z Sierpca z 01.03.1950 r.

PDDS000090.1